Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

#femtioelvafrågor: Var står partierna i varg- och skarvfrågan?

Från 2019
Uppdaterad 05.03.2019 14:56.
Felicia Söderback.
Bildtext Felicia Söderback undrar vad partierna tänker om skarvarna och vargarna, vad vill man ha för åtgärder vad det gäller de djuren?

Sjukskötarstuderande Felicia Söderback funderar på de omdebatterade djuren skarv och varg och undrar var politikerna står i frågan.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

– Jag undrar om riksdagen kommer att ta upp skarvarna och vargarna, om det kommer ske några förändringar där.

Felicia Söderback undrar alltså vad partierna tänker om skarvarna och vargarna, vad vill man ha för åtgärder vad det gäller de djuren?

Så här svarar riksdagspartierna

Blå framtid: Har inte svarat på frågan.

Centern: Skarvstammen bör regleras och minskas till en hållbar nivå.

Centern vill att skarven ska börja betecknas som en viltart och att reglering av stammen börjar ske genom jakt.

Finlands vargstam ska regleras effektivare än för närvarande. Vargstammen ska hållas på en sådan nivå att den inte orsakar fara för människor, tamdjur eller husdjur. Åtgärderna från myndigheternas sida att avlägsna störande exemplar måste utvecklas.

Varghybrider är en främmande art i vår natur och mycket skadliga, de ska därför avlägsnas. Inom EU bör Finland främja en politik där beslut kring hanteringen av de stora vilddjuren fattas nationellt.

De gröna: Skarven är inte en främmande art utan återvände i början av 1990-talet till en ursprunglig miljö, i och med att den återvände till Östersjön.

På grund av att skarvstammen nu är stark har den fått kritik för dess inverkan på fiskefångsternas storlek och för hur dess avföring tar död på träd. I Skärgårdshavet verkar havsörnen redan ha kört bort skarven från många områden.

Vargen är en utrotningshotad art i Finland. Vi understöder inte jakt på ett utrotningshotat djur.

Det är dock viktigt att ta allvarligt på de problem som vargen orsakar människor. Det bör ges tillstånd att fälla individer som orsakar betydande säkerhets- och skaderisker. Det bör sättas vikt vid att förebygga rovdjursskador och vid att till exempel bygga fler vargstängsel än idag.

Kristdemokraterna: I regioner där skarven medför skada för naturen och leder till problem borde tillstånd för skyddsjakt beviljas.

En varg som har förlorat sin människoskygghet beter sig inte på ett sätt som är typiskt för arten och orsakar ofta betydande social olägenhet och säkerhetshot. Tröskeln för dispens att fälla vargar, vilka utgör en säkerhetsrisk för befolkningen, borde sänkas och stamvårdande jakt på varg tillåtas i större utsträckning än idag.

Samlingspartiet: Det är ohållbart att skarvar får drivas bort endast med tillstånd.

Vi har sett hur den växande skarvstammen förstör områden i skärgården. Enligt vår åsikt bör naturskyddslagens undantagstillstånd bli mer flexibla när det gäller skarvar, så att vi kan ta hand om vår skärgård.

Vi har förbundit oss till internationella avtal. Målsättningen för skötseln av de stora vilddjursstammarna, och också vargen, bestäms av specialvillkor fastställda av naturvårdsdirektiven. Vi måste kunna öka förtroendet mellan myndigheter och jägare inom dessa specialvillkor.

Sannfinländarna: Har inte svarat på frågan.

Socialdemokraterna: Stammen av skarv måste följas upp och vid behov begränsas.

Nuvarande reglering tillåter licensjakt på skarv. Men systemet med undantagstillstånd bör göras mer flexibelt när fåglarna vållar problem. Till problemen bör, utöver skador på fiskevattnen, också räknas nedsmutsning och förstörelse av naturen.

Förslagen från skarvarbetsgruppen måste snabbt bli verklighet, och man bör granska vilka effekter de har.

Vargarna är i nuläget till största delen koncentrerade till vissa delar av Finland. Kanske vargstammen skulle vara lagom stor, om den vore jämnt fördelad över hela landet. Därför måste man se till att vargflockarna inte blir för stora i något område.

Man måste se efter vargarnas renrasighet och avlägsna alla så kallade hundvargar. Vi bedömer att planen för vargstammens skötsel ger de lokala jägarna möjlighet att reglera vargarnas antal i området.

Svenska folkpartiet: Vi anser att man måste få åtgärda de problem som skarven orsakar lokalt.

Alla har rätt att känna sig trygga, antalet vargar har nu blivit så stort att något måste göras.

Vi stöder lokal jakt på både skarv och varg där situationen så kräver.

Vänsterförbundet: Arternas skydd måste vara baserade på bevisad fakta.

Skarvarna tillhör Finlands natur. Skarven är en förarglig granne, eftersom den orsakar betydande problem med lukt och oljud, samt problem för fiskare. De här problemen är mycket lokala och i riktigt besvärliga fall kan man få undantagstillstånd att skrämma iväg fåglarna eller till och med skjuta dem.

I övrigt ska skarven också i fortsättningen vara en skyddad art. Att skarvarna får häcka ostört är viktigt för naturens mångfald, eftersom många andra arter frodas i dess närhet, till exempel havsörnen.

Vargen är en mycket hotad art. Trots att vargar har blivit allt vanligare i speciellt Västra Finland är vargstammen inte ännu livskraftig.

Man kan ansöka om undantagstillstånd för att jaga bort eller avliva varg, och det är nödvändigt speciellt om en varg söker sig in till gårdar. I övriga fall borde vargen fortsättningsvis vara strikt skyddad.

Tjuvjakt på varg är en brottslig handling och bör upphöra.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln