Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undervisningsminister Grahn-Laasonen: Mer pengar behövs för övervakning inom barnomsorgen

Från 2019
Uppdaterad 07.02.2019 14:39.
Sanni Grahn-Laasonen.
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) vill ha tilläggsresurser för övervakning av barnomsorgen. Ärendet tas upp vid regeringens tilläggsbudgetmöte.

Med hjälp av tilläggsresurserna kunde man enligt Grahn-Laasonen öka på både planerade granskningar och överraskningsbesök vid enheter som erbjuder dagvård.

Enligt ministern finns det ett klart behov av ökad övervakning inom barnomsorgen, som omfattar förskola och familjedaghem.

Bakgrunden till Grahn-Laasonens meddelande om mer pengar är problemen som uppdagats särskilt hos privata aktörer som kommunerna köper tjänster av.

"Kommunernas plikt att granska och övervaka"

Grahn-Laasonen fördömer i pressmeddelandet från Undervisningsministeriet de försummelser inom barnomsorgen som kommit fram.

- Missbruk, försummelser och verksamhet som äventyrar barnens säkerhet kan inte godtas under några som helt omständigheter. Man måste agera särskilt ansvarsfullt när det är fråga om små barn.

Ministern riktar blickarna också mot kommunerna som anordnar dagvård; det är kommunernas lagstadgade plikt att granska privata daghems lokaliteter och verksamhetsförutsättningar innan dörrrana slås upp.

Kommunerna förpliktigas också att ingripa i försummelser och vid behov stoppa daghemmets verksamhet i samarbete med regionförvaltningsverket.

Grahn-Laasonen säger sig vara särskilt bekymrad över de budskap som kommer från fältet om att den fastställda personalkvoten inte alltid efterföljs inom barnomsorgen.

- Såväl kommuner som privata aktörer är förpliktigade att följa lagen. Hur självklart det än är att säga det, men lagen måste efterföljas.

Diskussion om artikeln