Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Mellan gravfynd och hieroglyfer - möt finlandssvensk egyptolog som har koll på forntiden

Från 2019
Uppdaterad 13.02.2019 19:56.
Bild från gravfynd i Sakkara, Egypten.
Bildtext I mitten av december 2018 grävde egyptiska arkeologer fram en orörd gravkammare i Sakkara, söder om Kairo. Den var över 4 400 år gammal och exceptionellt välbevarad.
Bild: KHALED ELFIQI

I slutet av år 2018 hittades en över 4000 år gammal gravkammare i norra Egypten nära Kairo. Graven var välbevarad och oplundrad, vilket är ovanligt.

Hur kommer det sig att man ännu idag kan göra nya fynd av det här slaget?

Det är egentligen inte så ovanligt att fornegyptiska arkeologiska fynd görs med jämna mellanrum. Det kommer troligtvis att göras också i framtiden.

Man kunde därför vara nöjd med att bo i en lerhydda under sin livstid för att sen satsa allt krut på att få till stånd en så bra grav som möjligt

Bild från grav i Sakkara, Egypten.
Bildtext De egyptiska teamen går igenom sådana områden där de vet att det kan finnas gravar, som till exempel gravfältet Sakkara eller Konungarnas dal som är sprängfylld med gravar.
Bild: KHALED ELFIQI

– Man hittar så många gravar för att det finns en stor mängd gravar.

– De forna egyptierna uppfattade livet på jorden som något flyktigt medan livet efter döden var oändligt. Man kunde därför vara nöjd med att bo i en lerhydda under sin livstid för att sen satsa allt krut på att få till stånd en så bra grav som möjligt.

– Graven skulle hålla i en evighet eftersom det var där man skulle tillbringa majoriteten av sin tid, säger egyptologen Patricia Berg.

Bild på egyptologen Patricia Berg.
Bildtext Egyptologen Patricia Berg har själv deltagit i utgrävningar i Egypten
Bild: Yle / Jenna Emtö

Templen byggdes också för att hålla för evigt.

Templen byggdes till en guds eller gudinnas ära. Det hade varit en katastrof om de hade rasat ihop. Därför byggdes de ofta av sten för att hålla.

De flesta gravarna är plundrade

Det fördelaktiga vädret i Egypten, det vill säga det varma och torra klimatet, förklarar varför gravarna kan hittas i gott skick. De skyddas också av ökensanden.

Gravarna mår ändå allra bäst om de får vara ifred utan besök.

Yksi Gizan pyramideista.
Bildtext Under de gamla och mellersta rikens tid byggdes de kungliga gravarna i första hand i form av pyramider.
Bild: Yle/Markku Värtö

– Vanligtvis är gravarna plundrade. Det skedde redan under forntiden, säger Berg.

Farao Tutankhamons grav som hör till de kändaste är ett av undantagen då den hittades orörd.

Tutankhamons mask på Egyptiska museet i Kairo i november 2014
Bildtext Tutankhamons guldmask
Bild: EPA/KHALED ELFIQI

Tutankhamon dog ung, cirka 18 år gammal. Man kan bara föreställa sig hur det såg ut i en faraos grav som hade regerat i 40 år - vilka skatter som fanns i graven då han begravdes.

Pyramiderna var exotiska redan under forntiden

Tjänstemän brukade begravas i närheten av de kungliga gravarna.

Graven som hittades strax innan julen 2018 tillhörde en tjänsteman. En överstepräst som tjänstgjorde under det gamla rikets tid och därför fick en grav intill den dåvarande faraos.

Bild från grav i Sakkara, Egypten
Bildtext En staty inne i den "nya" grav som upptäcktes i slutet av 2018 i den fornegyptiska nekropolen Sakkara.
Bild: KHALED ELFIQI

Under de gamla och mellersta rikens tid byggdes de kungliga gravarna i första hand i form av pyramider. Gravarna byggdes i norra Egypten, bland annat i Sakkara och i Giza.

Under det nya rikets tid flyttades det religiösa centret söderut till Luxor och då ändrades också gravarnas utseende. Där byggde man till exempel klippgravar rakt in i höga berg.

Den fornegyptiska tiden sträcker sig över 3000 år och därför går det inte att tala om en enhetlig period, konstaterar Berg.

De egyptiska teamen går igenom sådana områden där de vet att det kan finnas gravar, exempelvis nekropolen Sakkara eller Konungarnas dal som är sprängfylld med gravar

Det som byggdes under gamla rikets period kan skilja sig mycket från det som byggdes under det nya rikets tid. De nya rikets invånare åkte för att se på pyramiderna som redan då var fornminnen.

För dem kändes en pyramid lika främmande som för oss.

Inga nya utgrävningslov beviljas

Patricia Berg har själv deltagit i utgrävningar i Egypten. Det skedde i en liten by nära arbetarbyn Deir El-Medina som ligger intill Konungarnas dal.

Byn utgrävdes för första gången redan på 1920- och 30-talen. Målet med det projekt som Berg deltog i handlade om att fortsätta och förbättra dokumentationen.

Gravfynd i Luxor, Egypten
Bildtext Egypten behöver uppmärksamhet kring nya fynd för att locka turister, menar egyptolog Patricia Berg. Det här är Luxor.
Bild: imago/Xinhua/ All Over Press

Berg konstaterar att man i dag sällan får nya utgrävningslov, och de projekt som beviljas nya lov handlar oftast om att undersöka områden som grävts ut tidigare.

Flera av de utgrävningslov som europeiska institutioner har i dag härstammar från början av 1900-talet.

– Det betyder till exempel att Frankrike har ett visst område och Storbritannien ett annat. De största områdena tillhör Egypten.

Gravkammaren som hittades i december 2018 hittades av ett egyptiskt team.

Om man ska hitta något nytt ska man ha ett stort område.

Gravarna mår inte bra av turistbesök

De egyptiska teamen går igenom sådana områden där de vet att det kan finnas gravar, exempelvis nekropolen Sakkara eller Konungarnas dal som är sprängfylld med gravar.

Är sannolikheten större att nya upptäckter görs av egyptiska team?

– De har ett stort intresse för det, eftersom Egypten behöver uppmärksamhet kring nya fynd för att locka turister.

– Jag säger inte att de är dåliga arkeologer, de gör väldigt bra arkeologiska utgrävningar. Men ett tyskt team är antagligen inte ute efter att locka fler turister till Egypten, snarare färre om man säger så.

Gravarna mår inte bra av turistbesök. Visserligen försöker man skydda dem med plexiglas och annat men andningsluften påverkar gravmålningar på ett negativt sätt.

Förståelse för fornegyptisk vardag lockade

Patricia Berg disputerade i egyptologi vid Helsingfors universitet år 2009. Hennes intresse för egyptologi väcktes rätt sent under studierna och det var främst det fornegyptiska språket som lockade.

– Genom texterna, särskilt de som är skrivna av vanliga människor, förmedlas en bild av hur livet egentligen var i forna Egypten.

– Möjligheten att komma de forna egyptierna nära inpå intresserade mig.

Bild från unikt gravfynd i Sakkara, Egypten.
Bildtext Det varma och torra klimatet i Egypten är en förklaring till varför gravarna kan hittas i gott skick. Också ökensanden skyddar gravarna från att förstöras.
Bild: KHALED ELFIQI

I sin avhandling har Berg studerat olika slags texter skrivna av personer som bodde i arbetarbyn Deir El-Medina.

Invånarna i byn jobbade med att bygga och dekorera de kungliga gravarna i Konungarnas dal.

– Det var ett arbete som krävde hög specialiseringsgrad. Därför kunde många av arbetarna både läsa och skriva vilket var ovanligt i det forna Egypten.

Arbetarna använde sina kunskaper till att skriva brev, dagböcker och andra anteckningar.

– När de reste till en annan by eller långt bort från hemmet skrev de hem. Då skrev dom om helt vanliga saker, till exempel om hur resan gått, de bekymrar sig för hur man har det där hemma och om hur korna mår.

Fornegyptiernas vardag skiljde sig inte mycket från vår

I sin avhandling undersöker Berg hur människorna beskrev dessa resor, framför allt om de upplevde resorna som farliga eller om de var en vanlig del av vardagen.

En vanlig förutfattad mening är att man i de fornegyptiska samhällen helst höll sig inom bygränserna då man ansåg att det fanns faror utanför.

I avhandlingen nämner skribenterna visserligen faror men väldigt sällan. Att röra sig i sin närmiljö och ha kontakt med andra byar verkar ha varit en väldigt naturlig del av deras liv.

Genom att få en inblick i de forna egyptiernas vardag har Patricia Berg insett att de inte sist och slutligen skiljer sig så mycket från oss.

Människor var människor också för tusentals år sedan. Man hade samma bekymmer då som nu, man oroade sig för familjen och bekymrade sig över sin inkomst.