Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Körförbud för äldre dieslar – tyska läkare ifrågasätter utsläppsgränser

Från 2019
En demonstrant med ansiktsmask håller upp en förbudsskylt mot bilar.
Bildtext Det har demonstrerats både för och emot dieselbilar i Tyskland. Bilden är från en demonsration i Berlin.
Bild: EPA/CLEMENS BILAN

I Tyskland tvingas allt fler städer införa körförbud för äldre dieselbilar. Samtidigt förs en häftig debatt om de utsläppsgränser som står som grund för körförbuden. En grupp läkare ifrågasätter nu de nuvarande utsläppsgränserna.

Protest mot körförbuden i Stuttgart. Klädda i gula västar protesterar deltagarna mot att hela innerstaden nuförtiden är spärrad för äldre dieselbilar.

Än så länge gäller förbudet folk som pendlar till Stuttgart, men från och med april också dem som bor i staden.

Demonstranterna klagar bland annat över att utsläppen av kväveoxider och småpartiklar endast mäts på de smutsigaste vägavsnitten.

De tyska körförbuden som har utverkats av miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe gäller ändå inte bara Stuttgart.

I Hamburg är enstaka gator redan avspärrade och körförbud väntas inom kort också i Berlin, Köln och Essen. I det sistnämnda fallet gäller det planerade förbudet en livligt trafikerad motorväg.

Många tycker nu att förbuden börjar gå för långt, bland dem också trafikminister Andreas Scheuer.

Scheuer har därför närmat sig EU-kommissionen med ett brev om att man måste se över de av EU fastställda gränserna för kväveoxider och småpartiklar.

Strid bland läkare och politiker

Scheuer hänvisar i sitt brev bland annat till att en grupp på över hundra tyska läkare för lungsjukdomar nu ifrågasätter om utsläppen från dieselbilarna verkligen utgör en så stor hälsofara som allmänt hävdas.

Läkarna slår vidare fast att det inte finns några vetenskapliga belägg för de nuvarande utsläppsgränserna och att det har gått för mycket ideologi i debatten kring körförbuden.

De här uttalandena har ändå lett till hård kritik från andra läkare, som hävdar att det finns klara belägg för att hålla fast vid de nuvarande gränsvärdena och att utsläppen också bidrar till andra sjukdomar, än bara lungsjukdomar.

Men striden förs också inom den tyska regeringen.

Där trafikminister Scheuer nu vill se över utsläppsgränserna håller miljöminister Svenja Schulze fast vid att det inte har lagts fram några uppgifter om att utsläppen i nuvarande omfattning inte skulle vara farliga.

Stöd får Schulze av världshälsoorganisationen. En representant för WHO säger till den brittiska tidningen Guardian att man hittills inte har fått se några konkreta bevis för att de nuvarande gränsvärdena skulle vara överdrivna.

Diskussion om artikeln