Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning visar: Finlands SS-frivilliga deltog "mycket sannolikt" i våldsdåd

Från 2019
Uppdaterad 08.02.2019 18:05.
Frivilliga finländare i Waffen-SS.
Bild: Sotamuseo

Det är "mycket sannolikt" att finländska frivilliga i SS-division Wiking var delaktiga i mord och andra övergrepp på judar, civila och krigsfångar på östfronten åren 1941-43. Det framgår av den utredning som statsrådets kansli beställt och Riksarkivet utfört.

Det källmaterial som stått till förfogande ger ändå ingen detaljerad information om enskilda händelser eller om de direkt ansvariga.

Enligt Riksarkivets generaldirektör Jussi Nuorteva var de finländska SS-frivilligas främsta drivkraft upplevelserna från vinterkriget och det hot som Sovjetunionen utgjorde mot vårt land. Få lät sig värvas till SS för att i första hand erövra Lebensraum åt Tyskland.

- Före det tyska anfallet på Sovjetunonen visste finländarna inte om de tyska utrotningsplanerna, sa Nuorteva då utredningen presenterades på fredagen.

- Det är mycket sannolikt att finländare deltog i dödandet av judar, andra civila och krigsfångar, som en del av tyska Waffen-SS. Men i huvudsak ställde sig finländarna avvisande till den typen av verksamhet,

Kortfattade noteringar - få detaljer

Beslutet att utreda finländska SS-frivilligas eventuella medverkan i krigsförbrytelser fattades sedan Simon Wiesenthal-centret i januari 2018 gjort en förfrågan om saken till president Sauli Niinistö. Wiesenthal-centret är känt för att spåra upp nazistiska krigsförbrytare.

Undersökningen har gjorts av professor Lars Westerlund, forskare vid Riksarkivet, med filosofie magister Ville-Pekka Kääriäinen som forskningsassistent. Westerlund har bland annat studerat 76 dagböcker som förts av finländska frivilliga i Waffen-SS. Forskningsmaterialet har även omfattat privata och offentliga arkiv, brev, fotografier, tidningsartiklar samt memoarer och forskningslitteratur. Delar av materialet har inte utnyttjats förr..

Enligt utredningen är det helt klart att de finländska SS-männen visste om att judar, krigsfångar och civilbefolkning mördades. Krigsbrotten nämns i breven och dagböckerna, fast i regel kortfattat och i förtäckta ordalag. Det är därför svårt att sluta sig till hur god helhetsbild finländarna hade.

I källorna saknas nästan helt uppgifter om tidpunkter och platser för enskilda dåd. Det förblir oklart vem som gav order om morden, och vem som utförde dem.

Det direkta ansvaret bör i huvudsak ha legat hos tyska SS-befäl. Under invasionens första skede sommaren 1941 hade inga finländska SS-frivilliga ännu fått officersgrad.

Jussi Nuorteva konstaterar dock att de finländska SS-män som senare skirivit om sina upplevelser valt att förtiga och släta över händelser.

- Man har systematiskt gett en bild att finländarna kämpade i främsta linjen, och inte visste något av vad som skedde i bakgrunden, säger Nuorteva.

Riksarkivarie Jussi Nuorteva om SS-rapporten - Spela upp på Arenan

Åtta veteraner kvar i livet

Sammanlagt 1 408 finländare tjänstgjorde i Waffen-SS. 256 av dem stupade på östfronten, 14 försvann, och 686 sårades. Av de SS-män som återvände till hemlandet våren 1943 skulle totalt 113 stupa senare under fortsättningskriget.

Westerlunds utredning innehåller en presentation av var och en av de finländska SS-männen, och om de enheter där de tjänstgjorde.

Åtta finländska SS-veteraner är fortfarande i livet. Ingen av dessa kvarlevande intervjuades för den aktuella undersökningen. Dels är de alla mycket gamla, och dels är deras karriär i SS välkänd sedan förr.

Enligt Jussi Nuorteva förekommer ingen av dem i källmaterialet i samband med några massmord eller andra krigsförbrytelser.

Nuorteva tror att utredningen kommer att följas av ytterligare forskning. Han framhåller att det finländska källäget är gott, framför allt då det gäller dagböcker.

- Sammanlagt har bara ett tiotal dagböcker av norska och holländska SS-män bevarats. Inte en enda svensk eller dansk SS-mans dagbok finns kvar - de har alla förstörts efter kriget.

Utredningen är på engelska. Den kan laddas ner i pdf-format på Riksarkivets webbplats. Det finns också sammanfattningar på finska och svenska.
The Finnish SS-Volunteers and Atrocities 1941–1943
Sammanfattning på finska
Sammanfattning på svenska
Den tryckta versionen kan köpas på Finska litteratursällskapets webbplats.

Diskussion om artikeln