Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya daghemmet i Karis får ingen förskola - Raseborgs stad får kritik för dålig dialog med föräldrarna igen

Från 2019
Barn leker i dagis
Bildtext Det nya daghemmet Karusellen ska ha sex grupper med ingen förskola.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Karisföräldern Sara Wilson är upprörd. Hon har fått veta att stadens nya daghem i Karis inte kommer ha någon förskolegrupp. Den ansvariga chefen vid Raseborgs stad konstaterar att en förskola inte finns i planerna för det nya daghemmet.

Barnen som går i Sandbo daghem är för närvarande evakuerade till Sannäs före detta skola. När nya dagiset, Karusellen, blir färdigt, flyttar Sandbobarnen dit.

Men någon förskolegrupp blir det inte i enheten som ska ha sex barngrupper. Karusellen kommer alltså inte att fungera som en så kallad närförskola.

Karisbon Sara Wilson är förbryllad över att föräldrarna till barnen i Sandbo daghem i Karis inte har informerats.

- Eftersom det är sex familjer som berörs direkt av det här beslutet (på längre sikt visserligen många fler) anser jag att det är rimligt att förvänta sig att vi hade underrättats, skriver Wilson till Yle Västnyland och i en insändare i Västra Nyland.

- En kommentar på stadens webbplats eller följebrevet som skickas till hemmen hade i min mening varit på sin plats, anser Wilson som också tidigare engagerat sig i förskolenätet i Karis.

Förälder: Prata med oss!

Wilson förstår att de kommunala tjänstemännen ibland tvingas fatta obekväma beslut och inte kan gå alla familjers förhandsval till mötes.

Men hon efterlyser dialog.

- Enligt min erfarenhet kan man dock stöta på förhållandevis stor förståelse genom att hålla berörda parter informerade, skriver hon.

En kvinna med långt ljust hår.
Bildtext Sara Wilson önskar att Raseborgs tjänstemän skulle kommunicera med föräldrarna.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Sara Wilson tycker också att staden i alla fall borde utnyttja sin personal för att delge information.

- I det här enskilda ärendet borde åtminstone personalen på Sandbo daghem ha fått informationen. De kunde sedan ha gett den vidare till oss föräldrar, säger Wilson.

Staden: Dialogen kunde ha varit bättre

Föräldrar förde fram liknande kritik om bristen på dialog också i Kila daghem som har inneluftsproblem samt i Västerby där dagiset ska stänga.

Chefen för småbarnspedagogiken i Raseborg Charlotte Lindh medger bristen på dialog när det gäller daghemmet Karusellen i Karis.

- Men vi har informerat föräldrarna om att det inte blir någon förskoleverksamhet i Karusellen.

Skylt på daghemmets namn utanför Solbacka daghem.
Bildtext Sandbobarnen får plats vid förskolan i Solbacka daghem i Karis.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Charlotte Lindh förklarar att det är svårt att veta hur många förskolebarnen blir hösten 2019 i stadens alla daghem.

- Karusellen byggs ju ännu så inte har vi kunnat informera särskilt mycket eftersom vi nu måste uppskatta barnens antal och hur vi tror att det kommer att se ut på hösten, säger hon och konstaterar att bildningssektorn möjligen kunde ha informerat föräldrarna bättre.

Å andra sidan, säger Lindh, har vi inte alla år tidigare heller kunnat säga exakt hur många barn som kommer till varje förskola.

Är det alltså så att Karusellen får en förskolegrupp om det finns sju barn i förskoleåldern?

- Vi har inte planerat för en förskola på Karusellens daghem.

Vilken förskola ska Sandbo- och Karusellenbarnen gå i?

- De föräldrars barn som nu går på Sandbo daghem och är blivande förskolebarn kan, som alla andra föräldrar, söka till vilken förskola de vill. De sex blivande förskolebarnen som i dag går på Sandbo daghem ryms alla i Solbacka daghems förskolegrupp.

Många förskolor

I höst finns det enligt bildningssektorns uppskattning 260 förskolebarn i Raseborg. Förskolornas antal i Raseborg landar i höst på 24 förskolor när Sandbo daghem stänger.

Västerby daghem stänger också men förskolebarnen som ska börja i byskolan i Västerby kommer att ha en egen förskolegrupp vid Österby daghem. Antalet förskolebarn i Västerby är i höst sju stycken.

Lindh poängterar att Sandbo daghem i höst uppskattas ha sex förskolebarn. Den mängden underskrider minimigränsen för en förskola i Raseborg.

Bromarv daghem
Bildtext I regel ordnar Raseborgs stad inte förskolor om förskolebarnen är färre än sju stycken. Ett undantag är Bromarv daghem.
Bild: YLE/ Helena Rosenblad

Bildningssektorn i Raseborg har fastställt att sju barn i vanliga fall är minimum för att bibehålla en förskola.

Hon påminner också om att staden har rätt att se över helheten och göra undantag. Så har skett till exempel i Bromarv där förskolan inte på många år haft de sju barn som krävs.

- Där har vi valt att se till helheten och därför hållit kvar förskolan, säger Lindh och hänvisar till byns läge långt borta från följande daghem och skola.