Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Livskraftiga industrier har många jobb att erbjuda i Loimaa – ändå kämpar den lilla orten med ett sjunkande invånarantal

Från 2019
Uppdaterad 20.02.2019 10:25.
Verkstaden på Dino Lifts fabrik i Loimaa. En person jobbar med en skylift, som produceras på fabriken.
Bildtext Dinolifts fabrik i Loimaa.
Bild: Nora Engström / Yle

Det talas mycket om de ekonomiska framgångarna inom industrin i sydvästra Finland. Många talar om uppgången i Åbotrakten – men det finns också många livskraftiga industriföretag norr om Åbo.

En av orterna med större industrier är Loimaa, halvväggs mellan Åbo och Tammerfors.

Här sjunker arbetslösheten stadigt och ligger nu på 7,8 procent (december 2018), vilket ligger under medeltalet i Egentliga Finland.

Flera stora arbetsgivare rekryterar ständigt nya metallarbetare och ingenjörer. Bristen på kunnigt folk är ändå stor.

Stora företag rekryterar ständigt

En av de företag som har många anställda är Pemamek, vars stora gråa byggnad inte går att missa då man kör längs riksväg 9 vid Loimaa centrum.

Företaget, som tillverkar svetsautomater har i dagsläget cirka 230 anställda. Personalmängden har ökat kraftigt under de senaste två åren.

Behovet av ingenjörer och metallarbetare är stort i Loimaa

Programmet är inte längre tillgängligt

Största delen av de produkter som tillverkas exporteras, främst till Europa och företaget samarbetar med flera varv, såsom Meyer Turku.

En person jobbar med hjälp av en skylift i en fabrik.
Bild: Yle/Nora Engström

Medvinden inom industrin och metallbranschen i sydvästra Finland syns också i Loimaa.

- Det märks på samma sätt här som i Åbotrakten. Företagen växer och vi har anställt mycket folk inom olika branscher. Det säger Pekka Heikonen, styrelseordförande i företaget.

Han har varit ägare i familjeföretaget sedan 1988.

Behovet av personal är stort, konstaterar personalchef Niina Nurmi.

- I fjol rekryterade vi ungefär 60 personer. Vi kommer att rekrytera fler anställda även i år.

"Det är inte lätt att hitta personal"

Ibland är det svårt att hitta mjukvaroingenjörer och ingenjörer som är specialiserade i automationsteknik.

- Det är inte heller lätt att hitta en del personal till fabrikssidan, såsom elektriker, säger Nurmi.

Profilbild på Niina Nurmi och Pekka Heikonen.
Bildtext Niina Nurmi och Pekka Heikonen.
Bild: Yle/Nora Engström

Hittills har bolaget ändå hittat bra och kunnigt folk, konstaterar Nurmi och Heikonen.

Färre ansökningar år efter år

Några kilometer från Loimaa centrum finns en annan av ortens stora arbetsgivare.

Företaget Dinolift tillverkar skyliftar och har ungefär 180 anställda i dagsläget. Hittills i år har företaget rekryterat närmare 20 personer.

Konkurrensen om anställda är hård, konstaterar produktionschef Tuomas Heilala.

- Vi har fått färre ansökningar varje år. Vi är tvungna att använda oss av flera rekryteringsföretag för att hitta folk, säger Heilala.

Fabrikshall med flera skylifts som monteras.
Bild: Yle/Nora Engström

Största delen av produkterna exporteras, berättar Heilala då han visar runt i fabrikens utrymmen. Han på några produkter som monteras som bäst och som ska skickas till Australien.

De som jobbar på företaget jobbar exempelvis med svetsning och olika monteringsarbeten.

- Det är allt svårare att hitta färdigt utbildade metallarbetare. Även här hos oss utbildar vi den personal som ska börja jobba för oss.

Färre söker sig till metallbranschen - men dagens metallverkstad är inte rökig och smutsig

Trots att det finns jobb inom metallbranschen, så är allt färre unga är intresserade att utbilda sig inom den här branschen.

Enligt Heilala skulle det vara viktigt för ungdomarna att få bekanta sig med dagens fabriker och se vad jobbet går ut på.

Profilbild på Tuomas Heilala.
Bildtext Tuomas Heilala.
Bild: Yle/Nora Engström

Den föråldrade bilden av en verkstad fylld med svetsrök och smuts stämmer oftast inte längre.

- Största delen av arbetsuppgifterna är inomhusjobb. Tekniken har utvecklats och maskiner används exempelvis då tunga komponenter ska lyftas.

Jobb finns - ändå sjunker invånarantalet

Men hur jobbar man för inflyttare och nya arbetstagare vid Loimaa stad?

I ett gult stenhus vid torget i Loimaa jobbar stadens ledning. Huset fungerade tidigare som brandstation, vilket fortfarande syns i byggnaden på en del ställen, berättar stadens utvecklingschef Matti Tunkkari, då vi kliver upp för trapporna till hans arbetsrum.

Bristen på arbetskraft har man märkt av redan i flera år, säger Tunkkari.

- Det gäller speciellt specialistjobb, både inom den privata och offentliga sektorn.

År 2017 hade Loimaa 16 150 invånare enligt Statistikcentralen.

Men trots att det finns jobb inom industrin i Loimaa, så pass mycket att det tidvis är svårt att rekrytera personal, så kämpar orten med ett sjunkande invånarantal - ett problem som är bekant i många kommuner i Finland.

Hur få pendlare att stanna?

Många som jobbar i Loimaa pendlar till orten, som ligger på ett lämpligt avstånd både från Åbotrakten och Tammerfors.

Det är en styrka att ligga mellan två universitetsorter, men samtidigt är det svårare att locka de anställda att flytta till orten.

En undersökning som gjordes nyligen visade att 18 procent av pendlarna är ganska säkra på att de vill flytta till Loimaa i framtiden.

Meningen med undersökningen var att ta reda på hur Loimaa stad kunde hjälpa företagarna att hitta arbetskraft och för staden att hitta inflyttare.

Enligt Tunkkari kan staden inte locka alla typer av inflyttare. Men de som exempelvis värdesätter lägre bostadspriser och att det är lätt att få en dagisplats kan lockas till Loimaa, tror han.

- Som hinder till att flytta ansågs partners jobb och trafikförbindelserna. Därför har staden jobbat för en förbättring av riksväg 9 och för tätare tågturer.

"Vi borde berätta om hur lätt det är att leva här"

Men hur ska man göra för att Loimaa ska bli mer känd för potentiella inflyttare och arbetstagare? Det är en stor fråga, säger Tunkkari.

- De företag som finns här är kända inom sin egen bransch, men kanske inte lika kända för allmänheten. De gula lastarna som används i vägunderhållet och som syns på vägarna nu, de tillverkas i Loimaa. Men de förknippas inte med orten, säger Tunkkari.

Hur Loimaa ska locka inflyttare och arbetstagare är något som också ortens företag funderar på.

Enligt Pekka Heikonen, som också är styrelsemedlem i Åbo handelskammare, anser att traktens profil borde höjas.

- Vi borde berätta om hur lätt det är att leva här och vilka möjligheter det finns. Vi har intressant sportverksamhet här och bostäderna är billigare. Vi har ett tryggt samhälle. Men människorna vet inte så mycket om det, säger Heikonen.

Diskussion om artikeln