Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Språk, ekonomi och demokrati – Korsholms medborgarråd tentade politiker och experter om fusion med Vasa

Från 2019
Tre män fotade uppifrån sitter på samma sida av ett bord med papperspärmar uppslagna framför sig.
Bildtext 21 korsholmare ska tillsammans ta fram ett utlåtande som korsholmarna ska ha som grund när de går till rådgivande folkomröstning om fusion med Vasa den 17 mars.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

I helgen har 21 korsholmare tillsammans suttit ner för att ta fram ett utlåtande med argument för ett självständigt Korsholm och för en fusion med Vasa. Under söndagseftermiddagen tentades politiker och experter med frågor om svenskans ställning, vilket mervärde en fusion ger och varför tidtabellen är så snäv.

I början av året fick 1 400 slumpmässigt utvalda korsholmare hem ett brev med en inbjudan till ett medborgarråd. Av dem som anmälde sitt intresse valdes 21 personer ut.

De 21 valdes ut så att de rätt långt kan representera Korsholms befolkning. Det gäller åldersfördelning, könsfördelning, kommundelar och också åsiktsspridning.

Under två veckoslut i februari samlas medborgarrådet. I helgen var det dags för medborgarrådets första träff.

- Jag tycker att det har gått bra hittills. De har kunnat omfatta vad det handlar om och varit intresserade av att diskutera så det har gått bra, säger forskare Maria Bäck vid Åbo Akademi som är med och handleder medborarrådet.

Porträtt av foskare Maria Bäck.
Bildtext Forskare Maria Bäck vid Åbo Akademi modererade utfrågningen av politiker och experter.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Rådsmedlemmarna har inte lyckats hålla sig från åsikter

Medborgarrådets uppgift är att sammanställa ett kort utlåtande med argument för ett självständigt Korsholm och för en fusion med Vasa. Utlåtandet ska alla röstberättigade korsholmare få hem i brevlådan innan den rådgivande folkomröstningen som ordnas den 17 mars.

Det är rätt långt polariserat i Korsholm, många är antingen starkt för en fusion eller starkt för ett självständigt Korsholm. Maria Bäck säger att rådsmedlemmarna rätt långt har kunnat hålla sig från att propagera för sin åsikt men visst har de fått gå in och påminna om vad de är där för att göra.

- Vi har hela tiden poängterat att de har rätt till sin egen åsikt och ingen är här för att övertyga någon att byta åsikt. De är här för att försöka överväga all information och alla argument.

Utlåtandet som skickas ut ska bestå av tre argument för en självständighet och tre argument för en fusion med Vasa. För att komma fram till de argumenten kommer det att krävas omröstningar inom rådet. Det sker nästa helg.

- Viktigt att påpeka här är att det här utlåtandets roll inte är att påverka röstningsbeslutet. Meningen är att erbjuda pålitlig och övervägd information åt invånarna, säger Bäck.

Kommunforskare: Medborgarrådet kommer för sent

På söndagseftermiddagen stod en fråga-svar session på medborgarrådets agenda med olika experter på frågan. En av experterna som deltog var Siv Sandberg som är kommunforskare på Åbo Akademi.

Siv Sandberg, Olavi Kaleva och Göran Honga sitter alla tre vid samma sida av ett bord och blickar framåt. De är fotade uppifrån.
Bildtext Siv Sandberg, Olavi Kaleva och Göran Honga var tre av de experter som kallats in för att svara på medborgarrådets frågor.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Sandberg tycker i sig att medborgarråd är en mycket bra sak och att det är fint att det nu testas för första gången i Finland. Hon imponerades också av rådsmedlemmarnas genomtänkta frågor. Men Sandberg är rädd att medborgarrådet kommer för sent.

- Folk har långt hunnit bilda sig en åsikt redan. Det handlar inte bara om vad man tycker i sakfrågor utan också långt om vem man litar på och vem man inte litar på.

- Ur den synvinkeln kan det vara svårt att ett utlåtande från ett medborgarråd ska påverka opinionen väldigt starkt i en eller annan riktning.

Sandberg hoppas ändå att medborgarrådets arbete har någon betydelse. Det hon tagit till sig i helgen är rådets sätt att arbeta.

- Det finns stor nytta med att kunna ha lite mera tid och vara mindre bunden av att det är någon som lyssnar och att man genast måste komma med en stark åsikt. Man har tid att fundera för och emot och vända på olika argument. Jag hoppas att också den typen av tänkande skulle komma in i till exempel våra fullmäktigeförsamlingar.

Bägge sidor tror sig ha en tyst majoritet

Siv Sandberg är försiktig med att dra slutsatser om hur pass polariserad åsiktsfördelningen i Korsholm är jämfört med andra orter där fusionsdiskussionen gått het.

- Vi vet att det finns en stark uppdelning i fullmäktige i Korsholm. Vi vet också att det finns folk som är väldigt starkt för och emot. Folkomröstningen kommer att visa hur befolkningen på riktigt förhåller sig till det här.

När Sandberg lyssnar på debatter och läser det som medierna rapporterar får hon en känsla av att bägge sidor utgår från att de har med sig en tyst majoritet.

- Vi vet egentligen inte vad den tysta majoriteten tycker. När det blir folkomröstning avslöjas hur stora de båda sidorna är.

Anonym bild av medborgarrådet i Korsholm.
Bildtext Vilka medborgarrådets medlemmar är kommer inte att bli offentligt före utlåtandet är klart.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Språkfrågan ökar det blodiga allvaret

Men att det är polariserat är inget ovanligt. Siv Sandberg drar paralleller till hur det var i Nurmo innan fusionen med Seinäjoki 2009.

- Också i Nurmo var det väldigt polariserat både i folkomröstningen och i fullmäktige. Det var blodigt allvar ända in till fullmäktiges beslut som fattades med en rösts majoritet.

Sandberg säger också att språkfrågan ger debatten i Korsholm en ingrediens blodigare allvar än på annat håll.

Övriga experter som fanns på plats för att svara på medborgarrådets frågor var Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm, Jyrki Karjalainen, Vasa stad, Göran Honga, tidigare sjukvårdsdirektör, samt Olavi Kaleva, som gjort en utredning om Vasa och Korsholm.

Tre frågor om utfrågning, polarisering och debatt

Under söndagseftermiddagen fick medborgarrådet också tenta två personer som är för ett självständigt Korsholm och två personer som är för en fusion med Vasa. Michael Luther (SFP) och Carola Lithén (SFP) representerade åsikten ett självständigt Korsholm medan Lars-Erik Gästgivars (SFP) och Samuel Broman (SFP) stod för åsikten en fusion med Vasa.

De fick frågor om ekonomi, tidtabell, språk och vilket mervärde en fusion ger, för att nämna några.

Efter utfrågningen ställde Yle Österbotten tre frågor till Michael Luther och Samuel Broman.

Hurudana frågor tycker du att ni fick?

- Det var varierande. Det var frågor som delvis redan tidigare varit uppe till debatt och diskussion. Det var lätt och svårt att svara på dem, säger Samuel Broman.

- De var sakliga. Det var frågor som man egentligen kan säga var väldigt väntade. Det handlade om språk, demokrati, ekonomi och det handlade om allt sådant som är väsentligt för invånarna. På det sättet tycker jag att de hade tänkt genom vad de ville fråga, säger Michael Luther.

Foto av Carola Lithén (SFP), Michael Luther (SFP), Lars-Erik Gästgivars (SFP) och Samuel Broman (SFP) som alla sitter på samma sida av ett bord.
Bildtext Carola Lithén (SFP), Michael Luther (SFP), Lars-Erik Gästgivars (SFP) och Samuel Broman (SFP) deltog i en utfrågning på medborgarrådets möte.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Det är ju rätt långt delat i Korsholm, många är antingen starkt för självständighet eller starkt för en fusion. Tror du att medborgarrådet kan påverka den här polariseringen?

- Man kan lätt få en bild av att det är många som är av samma åsikt. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det är en åsiktsbubbla som förstärks av dem som sitter inom den. Jag tror att gemene man ser genom det där. Jag tror att verkligheten inte är så polariserad som det ser ut om man bara följer med tidningar eller sociala medier, säger Broman.

- Det beror på, jag tror att åtminstone sinsemellan eftersom de har tid att strukturera och analysera kan de säkert få ner den här, om man vill kalla det aggressionstendensen. Men om det sedan ger utslag hos befolkningen när de skickar ut sin resolution är det väldigt svårt att säga eftersom det här aldrig har testats tidigare här i landet, säger Luther.

Hur ser du på den debatt som stundom är hätsk, både vad gäller för självständighet och för fusion?

- Det är ju onödigt att man inte kan skilja på sak och person. Det måste man alltid göra. Jag tror att alla i vårt fullmäktige är för att invånarna ska ha det bra och få det bättre. Sedan kan vi ha olika åsikter om hur vi ska gå vidare där. Men det är inte bra när det blir så här hätskt. Det finns utmaningar i hur vi ska gå vidare från det här oberoende av hur det går i den här frågan, säger Broman.

- Jag tycker att man borde fokusera på att alltid bara diskutera sak. Nu har det blivit väldigt mycket personpåhopp, nedvärderande omdömen om andra och det för ju inte saken framåt. Det låter bara känslorna gå i taket och det är inte bra. Jag skulle hellre se att man diskuterar sak. Det kan vara skarpt ja men det behöver inte gå till person.

25 februari blir det offentligt

Medborgarrådet i Korsholm är en del av forskningsprojektet paloresearch där forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi är med. Den här typen av medborgarråd är ovanliga. De har tidigare använts i delstaten Oregon i USA och på Island.

Den 25 februari kommer medborgarrådets utlåtande att presenteras för medierna och som tidigare nämnt ska det skickas ut till invånarna i Korsholm.

De som deltar i medborgarrådet får inte intervjuas av medier före utlåtandet är klart, därför önskar man arbetsro fram till dess. Här kan du läsa mer om medborgarrådet i Korsholm.

Diskussion om artikeln