Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö hamns vd: "Vi har ingen chans att klara konkurrensen om Hangö-Hyvingebanan inte elektrifieras"

Från 2019
Hangö-Hyvingebanan är södra Finlands sista järnväg där vagnarna dras med diesellok - Spela upp på Arenan

Trots långvarig lobbning är Hangö-Hyvingebanan den sista järnvägen som inte är elektrifierad i södra Finland. Det är nu en ödesfråga för regionen att banan blir modern och effektiv, säger Hangö hamns vd Anders Ahlvik.

Koverhar hamn har nu vaknat till liv igen efter stålfabriken FN-steels konkurs år 2012.

För tillfället transporteras alla gasrör till Nordstreamprojeket via hamnen. När det är färdigt kommer den egentliga varutransporten i gång.

Hamnoperatören Rauanheimo börjar på hösten hantera bulkvaror i Koverhar hamn. Det handlar om närmare 1,5 miljoner ton varor som det första året kommer att skeppas från Koverhar hamn.

Största delen av varorna kommer som genomfartstrafik från Ryssland och med tåg till hamnen. Transitotrafikens varor varken lastas eller lossas på finländsk mark.

Arbeten med gasrör i Koverhar hamn i Hangö.
Bildtext Gasrören till Nordstreamprojektet lastas i Koverhar hamn.
Bild: Marica Hildén / Yle

För att klara av all den här trafiken på järnvägen måste Hangö-Hyvingebanan nu elektrifieras, säger Anders Ahlvik.

- Trafiken på banan kommer nästan att fördubblas. Tillsammans med våra entreprenörer och leverantörer har vi uppfattningen att kapaciteten inte längre är tillräcklig på Hangö-Hyvingebanan. Det ryms inte mera på banan innan den elektrifieras.

Sista banavsnittet med diesellok

För tillfället transporteras runt 1,8 miljoner ton varor årligen på Hangö-Hyvingebanan. Ungefär en tredjedel av den volymen går till hamnen i Hangö.

Resten av transporterna står industrin i Lojo för, med papperstillverkaren Sappi i spetsen.

Ett kok kör förbi Skogby.
Bildtext Godstågen dras ännu med diesellok på Hangö-Hyvingebanan.
Bild: Marica Hildén / Yle

Hangö-Hyvingebanan är det enda banavsnittet i södra Finland som är oelektrifierat och där godstågen fortfarande dras med diesellok.

Det innebär att det krävs ett lokbyte i Riihimäki eller Hyvinge för att tågen ska kunna köra längs banan mot Hangö.

- Det betyder att transporten fördröjs. Kapaciteten för diesellok är också lägre än för ellok, så det medför extra kostnader för alla parter, förklarar Anders Ahlvik.

Miljövänligare med eldrivna lok

Målet är att det ska transporteras upp till tio miljoner ton varor över Koverhar hamn inom de kommande tio åren.

Men utan en elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan kommer det här inte att lyckas, fortsätter han.

- Hangö-Hyvingebanan är helt central för att vi ska lyckas med våra målsättningar. Det finns ingen chans att få ihop så stora volymer utan fungerande järnvägstrafik. Banan bör vara modern och elektrifierad.

En karta över Hangö-Hyvingebanan.
Bild: Yle

Förutom högre kapacitet, så innebär en elektrifiering att transporterna blir miljövänligare.

- Vi är naturligtvis mycket miljömedvetna och för att trygga transporterna på lång sikt och minska kolavtrycket så måste vi få banan elektrifierad och utvecklad så att den motsvarar moderna krav, säger Ahlvik.

Långvarig lobbning har ännu inte gett resultat

Anders Ahlvik började jobba i Hangö hamn år 1985. Redan då sades det att Hangö-Hyvingebanan ska elektrifieras följande år.

I dag, 34 år senare, åker tågen fortfarande med diesellok trots ihärdigt lobbande från västnyländska politiker, företagare och tjänstemän. Men nu hoppas Anders Ahlvik att en förändring på allvar ska ske.

- Den här regionen har varit underutvecklad när det gäller logistik i tiotals år. Vi hoppas och tror att vi ska få en förändring till stånd när trafiken ökar betydligt i våra hamnar.

En ödesfråga för regionen

Enligt honom har volymerna på banavsnittet tidigare inte räckt till för att ekonomiskt motivera en elektrifiering.

Men i och med att Koverhar hamn nu kommer i gång med sin verksamhet på allvar förändras det, säger Ahlvik.

- Enligt alla beräkningar som jag har tagit del av så var steget till att göra banan lönsam inte särskilt långt, redan med varutransporter på 1,8 miljoner ton. Nu fördubblar vi nästan volymen och överstiger galant de beräkningar som har gjorts tidigare.

Hangö hamns vd Anders Ahlvik.
Bildtext Hangö hamns vd Anders Ahlvik.
Bild: Yle/Minna Almark

Det är helt enkelt en ödesfråga för hela Västnyland att Hangö-Hyvingebanan elektrifieras, säger Anders Ahlvik.

- På lång sikt påverkar det vår konkurrenskraft om det inte sker. Vi har den enda anslutningen per järnväg som är oelektrifierad och på sikt har vi ingen chans att klara oss i konkurrensen.

Hela landets ekonomi gynnas

Det är inte bara Västnyland som gynnas av att Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. Det säger Tom Gammals, som är vd för det kommunalt ägda företagsutvecklingsbolaget Novago.

- Den gynnar främst hela landets export- och importindustri. De stora mängder ny volym som kommer till via Koverhar betyder att vi har en av Finlands största rälsförbindelser. Då volymerna blir så stora har det definitivt en inverkan på hela landets ekonomi.

På tjänstemannahåll har man berett en elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan, men politikerna har hittills inte gett tummen upp för planerna.

Lobbningen har varit fel vinklad

Den nuvarande regeringen har främst koncentrerat sig på att få befintlig infrastruktur i skick och har inte påbörjat några nya trafikprojekt.

Porträttbild av Tom Gammals.
Bildtext Tom Gammals är vd för Novago företagsutveckling.
Bild: Yle/Minna Almark

Enligt planerna skulle en elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan kosta mellan 45 och 50 miljoner euro.

- Det är helt klart att den i proportion lilla investering som krävs för att få banan elektrifierad är en pipa snus jämfört med de ekonomiska effekter som investeringen har på lång sikt, säger Tom Gammals.

Han tror för sin del att lobbningen för en elektrifiering har varit fel vinklad och därför inte har haft önskad effekt.

Det kan hända att man har sett det ur Hangös synvinkel och eftersom Hangö som stad är inte är speciellt stor har budskapet inte gått hem, säger han.

- Man har inte sett den inverkan som en elektrifiering har på nationalekonomin i landet. Men nu hoppas vi att de nya volymerna öppnar ögonen också i huvudstadsregionen, att man ser att det behövs göras något här för att industrin ska få en konkurrenskraftig metod att förflytta sina varor.

Diskussion om artikeln