Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ishavsbanan läggs på is - Arbetsgrupp: Orealistiskt att bygga järnväg mellan Rovaniemi och Kirkenes

Från 2019
Uppdaterad 11.02.2019 16:49.
Ishavsbanan föreslås sträcka sig från Rovaniemi till Kirkenes.
Bildtext Visionen för ishavsbanan
Bild: Yle Nyhetsgrafik

Det verkar inte bli något av den omtvistade ishavsbanan, åtminstone inte nu. En arbetsgrupp som utrett förutsättningarna för en järnväg mellan Rovaniemi och Kirkenes i Norge säger att projektet är olönsamt.

2,5 miljoner ton varor borde årligen fraktas mellan Rovaniemi och Norra ishavet för täcka underhållskostnaderna av banan.

Utgående från den information vi har nu är en sådan varumängd inte realistisk, om det inte plötsligt sker en stor förändring i näringsstrukturerna i det här nordliga området, säger gruppen.

En annan slutsats är att turismen i Lappland nog kunde gagnas av ishavsbanan, eftersom den skulle förbinda Lappland starkare med det arktiska området. Turismen skulle ändå inte räcka till för att finansiera banprojektet.

Arbetsgruppen konstaterar också att rälskapaciteten i hela Finland - i synnerhet på sträckan Helsingfors-Tammerfors - borde utvecklas för att ishavsbanan eventuellt skulle locka aktörer i Mellaneuropa.

Kommunikationsminister Anne Berner har länkat ihop ishavsbanan med Rail Baltica-projektet med att konstatera att Finland inte längre är en ö.

Om projektet någon gång går vidare hoppas arbetsgruppen att samerna hörs i frågan. Samernas samverkan är viktig, säger arbetsgruppen. Deras kultur och näringar får inte skadas i den här processen.

Sametingets ordförande anser att banan är grundlagsvidrig

Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio konstaterar att utredningen inte kommer med någonting nytt. Tidigare utredningar har också kommit fram till att banan inte blir lönsam.

Tågbanan skulle löpa rakt igenom samernas renskötselområden och många samer har sett den som ett hot mot hela samekulturen.

Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio
Bildtext Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio efterlyser en omfattande miljökonsekvensbedömning om planerna mot förmodan går vidare.
Bild: Jonne Järvinen / Yle

Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio säger att bygget strider mot grundlagens sjuttonde paragraf om samer som ursprungsbefolkning. Paragrafen innehåller ett förbud mot att försämra samernas kultur

- Det här bygget skulle försämra samekulturen så mycket att det också därför inte kan förverkligas, säger hon.

Men utredningen gör inte att sametingets ordförande vågar dra en suck av lättnad - åtminstone inte ännu.

"Stor inverkan på samekulturen"

Generalplanen för Norra Lappland görs upp som bäst och i den planen finns Ishavsbanan inritad. Hon hoppas att banereserveringen stryks från planen nu då utredningen är klar.

- Jag är jätteglad över att den här rapporten nu är tillgänglig. Informationen i rapporten visar att det inte finns några förutsättningar för ishavsbanan.

Sanila-Aikio anser att samerna inte har beaktats tillräckligt och inte heller hörts under processens gång. Hon påpekar också att en omfattande miljökonsekvensbedömning är ogjord.

Sametingets ordförande rekommenderar den finska staten att dra ett streck över planerna.

- Banan har så stor inverkan på samekulturen att den finska staten borde se sig om efter andra alternativ än att dra banan genom samernas traditionella bostadsområden, säger Tiina Sanila-Aikio.

Också miljöorganisationen Greenpeace anser att utredningen visar att planerna på en järnväg till Ishavet slutgiltigt borde slopas. Organisationen anser också att en reservering för banan inte ska finnas med i generalplanen för Norra Lappland.

Artikeln uppdaterades den 11.2 klockan 12:10 med en korrigering - 2,5 miljoner ton i stället för 2,5 ton.
Artikeln uppdaterades de 11.2 klockan 16.25 med en kommentarer av sametingets ordförande och Greenpeace.

Diskussion om artikeln