Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Husbolag avvaktar med laddningspunkter för elbilar - kan bli en dyr investering för invånarna

Från 2019
Få husbolag är intresserade av laddningspunkter för elbilar.

Få husbolag vill installera laddningspunkter för elbilar. Kostnaderna kan bli höga om husbolagets elnät måste förnyas.

Intresset för att installera laddningspunkter ökar bland husbolagen - men det går långsamt.

Enligt Fastighetsförbundets enkät från i höstas var ungefär var femte husbolag intresserat av att installera laddningspunkter.

Men än så länge har få husbolag skridit till verket. Nio av tio husbolag som besvarade enkäten har ännu inte vidtagit några åtgärder.

Husbolaget vill inte satsa

- Vi har funderat att husbolaget inte kommer att blanda i sig i det här överhuvudtaget, berättar Kurt Ringvall, styrelsemedlem i bostadsaktiebolaget Basileus i Grankulla.

Orsakerna är att det blir för dyrt och att husets elnät inte orkar med att många elbilar laddar ström.

- Vi har gjort en undersökning som visar att våra ledningar räcker till för snigelladdning för hybridbilar men om någon har en elbil räcker vår ström inte till.

Kurt Ringvall Grankulla
Bildtext Kurt Ringvall är styrelsemedlem i Bostadsaktiebolaget Basileus i Grankulla.

För att förstärka elnätet behövs en ny grov elkabel till huset och den kostnaden har man inte räknat ut.

Ringvalls husbolag har gått in för att var och en som har en hybridbil och nöjer sig med långsam laddning kan på egen bekostnad installera en laddningspunkt.

Dyrt om elnätet måste förstärkas

En installation kan kosta mellan 400 och 2 000 euro per bilplats beroende på behovet av laddningsmöjligheter och elstyrka. Om elnätet måste förnyas stiger kostnaderna ytterligare.

Allt beror på behovet av laddningskapacitet. Kan bilen laddas långsamt och det är fråga om några få bilar behövs mindre kapacitet.

Men talar vi om snabbladdning och en större bilpark är det sannolikt att nätet inte klarar av belastningen.

Om elnätet är underdimensionerat och om någon försöker ladda sin elbil så slås en eller flera säkringar ut. Om bilvärmare och källarbelysningen är kopplade till den säkringen blir det mörkt i källaren och ingen kan använda bilvärmaren.

- När induktionsspisarna kom hade vi samma problem, berättar fastighetsjuristen Marina Furuhjelm. När allt fler bostäder fick induktionsspisar ökade strömförbrukningen.

- Husbolagen borde fundera på vad elnätet håller för. Är nätet tillräckligt bra för att motsvara dagens boende, poängterar Furuhjelm.

Majoritetsbeslut räcker

Det senaste året har det varit möjligt för husbolagens att med majoritetsbeslut bestämma att installera laddningspunkter, helt enligt EU:s energidirektiv.

- Men det förutsätter att husbolaget utreder om elnätet håller för en laddningspunkt, säger Marina Furuhjelm.

Laddningspunkterna blir fler men det tar tid
Bildtext Laddningspunkterna i husbolag blir fler men det tar tid.

Laddningspunkterna bekostas i regel av bilplatsinnehavaren men alla aktionärer/invånare, oberoende om de har bli eller inte, måste delta i kostnaderna om elnätet måste förstärkas.

Den som äger elbilen står sedan för själva laddningen.

Det finns dock möjlighet att söka stöd för laddningsinvesteringar av ARA, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Stamnätet klarar av alla elbilar

Vårt stamnät, kraftledningar och elstationer, ska däremot klara av en allt större elbilspark.

Men för att undvika stora förbrukningstoppar, till exempel på kvällarna när alla kommit hem från jobbet och ska ladda sina bilar, bör vi i högre grad gå över till så kallad intelligent laddningsteknik.

Intelligent laddningsteknik ser till att laddningen sker under natten eller alternativt laddas bilen när strömmen är så billig som möjligt. Många bilar har redan inbyggda timers.

Matkejdornas lockbete - el till bilen

För att körsträckorna för elbilar ska bli längre satsar våra matkedjor, Kesko, S-gruppen och Lidl, på laddningsstationer med flera uttag för både långsam och snabb laddning.

- Det fungerar som ett lockbete för att få kunder till matkedjorna, säger Marko Paakkinen, äldre forskare på VTT.

Paakkinen välkomnar initiativet och föreslår att fler parkeringshallar, hotell, idrottshallar, nöjesparker och arbetsplatser kunde erbjuda laddningstjänster.

- Om man laddar bilen flera gånger under dagen förlängs körsträckan och då undviker man laddningstoppar.

Matkedjorna har idag cirka 160 laddningsstationer och nätet byggs ut hela tiden. På flera stationer går det att ladda gratis. Men till exempel Kesko inför i vår avgifter för snabbladdningar.

Regeringens mål är 250 000 elbilar år 2030.

Men vägen dit är lång. Husbolagens ovilja att installera laddningspunkter gör att många avvaktar att köpa en elbil.

Ett annat problem är de höga priserna på elbilar säger statsrådet i sin slutrapport om hur elbilarna ska bli fler (på finska).

När regeringens mål är uppnått ökar elkonsumtionen med en procent eller en terawattimme.

När hela bilparken består av elbilar beräknas elkonsumtionen öka med tio procent.

Diskussion om artikeln