Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas lägger ner minst åtta lekparker och minskar drastiskt på skötseln av stadens grönområden: ”En radikal förändring”

Från 2019
Lekpark i vinterväder.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Lotta Sundström / Yle

Kostnaderna för parker och allmänna områden skulle skäras ner rejält som ett resultat av den nya budgeten i Pargas. Nu får nedbantningen praktiska följder. Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster beslöt på måndagen att skära ner i både antalet lekparker och skötseln av flera grönområden.

Beslutet om vilka lekparker som ska läggas ner kommer som en följd av en lekplatsenkät som genomfördes i januari. Resultatet är att åtta parker: Kronoparken, Midsommarparken, Sockerparken, Flemingparken, Åskparken, Vepoparken, Rödjans lekpark och Prästgårdsåkern läggs ner.

Enligt beredningen skulle också Munkparken och Torgparken i Nagu läggas ner.

- Men gällande Munkparken föreslog en medlem av sektionen att vi ännu skulle höra om Munkviksföreningen skulle vara intresserad av att upprätthålla den, berättar sektionens ordförande Markku Orell (Saml).

Enligt Orell kommer parkerna att monteras ner ”under vårens lopp”.

- Vi kommer eventuellt att flytta parkmöblemanget från de här parkerna till andra parker, om det skulle finnas behov för det, säger han.

Fyra sommar- och säsongsanställda samtidigt istället för 17

Sparkravet för teknikenhetens kostnader för parker och allmänna områden i Pargas är 40 000 euro för år 2019. Det innebär också en ”extrem” minskning i antalet säsongs- och sommaranställda inom enheten.

Istället för 17 arbetare som i fjol arbetade samtidigt kommer staden endast att kunna ha högst fyra personer som samtidigt jobbar med grönområdena i sommar.

Det ledde i sin tur att sektionen tvingades degradera skötselklassificeringen för flera parker, till exempel Rosenparken och äventyrsgolfbanan. I praktiken innebär det att man inte kommer att underhålla dem lika mycket som tidigare.

- Det är en radikal förändring, men en som går enligt budgetramarna, säger Orell.

- Förändringarna kommer att vara betydande, fortsätter han.

Parker och grönområden i skärgårdsstadsdelarna kommer också att drabbas av nedskärningarna, men de ska ännu behandlas av områdesnämnderna.

Enligt Orell kommer man sammanlagt att spara runt 54 000 euro till följd av omklassificeringarna.

Diskussion om artikeln