Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Överfulla skolbussar oroar föräldrar i Sundom: "Det känns inte alls roligt att barnen står i bussen"

Från 2019
Marina Lindell.
Bildtext Marina Lindell, mamma till en dotter i sjuan, vill att man ser över situationen med skolbussen.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Sundombon Marina Lindell är orolig för att hennes dotter ibland måste stå i skolbussen fast den färdas i 80 km/h. På bussbolaget säger man att sittplatser finns men att det är vanligt att eleverna sitter en och en i bänkraderna.

Marina Lindells dotter går i sjuan vid Borgaregatans skola och brukar stiga på vid nästsista hållplatsen i Sundom, vilket oftast innebär att det inte finns några sittplatser enligt Lindell.

Det här oroar Lindell och flera andra föräldrar som Yle Österbotten pratat med.

- Det vi är oroliga för är att vägsträckan från Sundom till stan är 80 km/h och trafiken, speciellt på morgonen, löper sällan smidigt. Där är mycket trafik och det känns inte alls roligt att man har sina barn som står i bussen.

Buss som körs av bolaget Wiik & Ström på en parkering. Vinter.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Enligt Lindell brukar det alltid vara någon som måste stå i bussen och att det kan vara allt från någon enstaka till tio elever som får ståplats.

- Jag förstår att bussar ibland är överfulla och att det inte finns sittplatser åt alla, så är det väl med stadsbussar och kollektivtrafik. Men när det är en vägsträcka där det är 80 km/h så undrar vi föräldrar om det ens är lagligt att unga tonåringar står i bussen.

Bussbolaget har inte hört om problemet:

Patric Wiik är vd för bussbolaget som trafikerar linjen från Sundom. Han säger att han själv inte hört om några problem med överfulla bussar från just Sundom.

- Enda stället vi hört något från är från Skogsbergshållet. Där har vi haft lite kapacitetsproblem och satt in extra bussar eftersom de blivit för fulla. Men i Sundom har det faktiskt inte hörts något och chaufförerna har inte sagt att det varit något speciellt nu på vintern.

Wiik säger att på hösten när skolorna börjar kan det finnas några stående, men att de brukar försvinna efter en tid.

67 passagerare per avgång i medeltal

Enligt Wiiks beräkningar av sålda biljetter på turen från Sundom har de under januari ett medeltal på 67 passagerare per avgång och bussen som kör linjen har 71 platser.

- Chaufförerna brukar också gå och be passagerarna att de ska sitta ner i bänkarna. För det är ganska vanligt att man sitter en och en i bänkparen och kanske inte vill sitta bredvid alla ifall det är olika åldrar, säger Wiik.

Varför tror du att flera föräldrar lyfter fram den här problematiken nu då?

- Jag vet inte. I allmänhet är det mest folk under vintermånaderna när strökunder som normalt kör bil eller cyklar åker buss istället. Kanske det har varit några stående där, men till min kännedom har det inte kommit något och ingen har kontaktat oss.

- Och vi för egen statistik över biljetter så nog har vi pejl på läget.

Hastighetsbegränsningen påverkar inte om man får stå i bussen

Wiik säger också att hastighetsbegränsningen inte spelar någon roll enligt lagen när det gäller ståplatser i bussen. Skillnaden är ifall det är fråga om beställd trafik eller linjetrafik.

Vid beställd trafik, till exempel en skolutflykt till simhallen, får man inte överskrida gränsen för antalet sittplatser.

- Men vid linjetrafik får det överskridas eftersom det kan finnas större efterfrågan under vissa perioder. Man måste kunna ta med alla passagerare som står och väntar, säger Wiik.

Wiik säger ändå att de alltid strävar efter att ha sittplatser åt alla i bussen, speciellt på lite längre linjer.

- Jag tycker inte det alls låter bra att man ska stå i en buss som kör 80km/h. Vi har som utgångsläge i sådan här typ av trafik att vi ska erbjuda en sittplats per passagerare fast det är linjetrafik och man kan ha stående passagerare helt lagligt.

Finansieringsfråga ifall sittplatserna inte räcker

Perti Hällilä, trafikplaneringschef vid Vasa stad, säger att trafiksäkerheten kunde förbättras i hela staden, men att det är ett svårt ärende.

Enligt lagen kan nämligen en buss vara registrerad så att ungefär 15 procent av platserna i bussen är ståplatser, säger Hällilä. Tillfälligt får det till och med vara 30 procent.

Han förstår föräldrarnas oro, men säger att det också är en kostnadsfråga.

Det blir dyrt att ta in en extra buss ifall bussen är överfull till 30 procent, eftersom det innebär att den andra bussen då bara kommer att fyllas till 30 procent, menar Hällilä.

- Ifall pengarna inte räcker till att få sittplatser till alla är det en finansieringsfråga från Vasa stads sida.

Skolbussen kör också linjetrafik

Ett av problemen med Sundombussen är att den inte bara är en skolbuss utan också kör linjetrafik, vilket innebär att det är svårt att uppskatta hur många som kommer att åka med bussen.

Hällilä säger att det är ett problem som diskuterats på flera håll i landet. Svenska Yle har också uppmärksammat liknande problem i Borgå och Sjundeå.

Sundomföräldrar: Ett problem som funnits länge

Det var efter att en tom skolbuss körde i diket förra veckan som frågan kring överfulla bussar aktualiserades. Men enligt Lindell och de övriga föräldrarna har problemet funnits länge.

- Jag har pratat med föräldrar som har äldre barn som går i gymnasiet och redan när de gick i högstadiet fanns det här problemet. Och jag antar att det inte kommer att försvinna heller.

Vad skulle du vilja se för förändring?

- Jag skyller inte på någon. Jag förstår att alla gör sitt bästa och vill att barnen ska vara säkra i bussen. Det vi vill veta är hur man har räknat ut det här och ifall det finns underlag för bara en buss, eller om kan man hitta andra lösningar. Vi tycker man borde se över situationen.

"Gå bakåt i bussen om se om det ändå finns sittplats"

Lindell och några andra föräldrar funderar nu på att göra en skrivelse och föra saken vidare.

Enligt Pertti Hällilä har Vasa stad planer på att förbättra skoltrafiken, även om det inte finns något konkret än.

- Kanske det är ett ärende vi måste ta bättre om hand i framtiden. Vi har tänkt att vi måste förbättra alla slag av skoltrafikering och arbetstrafikering.

Till de föräldrar som är oroliga i Sundom säger Patric Wiik att det borde finnas sittplatser åt alla.

- Uppmana ungdomarna att gå ända bak i bussen och se om det faktiskt inte finns några sittplatser lediga. Det borde finnas enligt våra beräkningar.

Diskussion om artikeln