Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Företagsbarometer: Företagens tilltro till ekonomin dalar

Från 2019
Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning.

De små och medelstora företagens tilltro till ekonomin har sjunkit rejält på ett år, visar en färsk företagsbarometer.

Företagarna i Finland, Finnvera och Arbets- och näringsministeriet publicerade sin nya barometer på tisdagen.

Barometern visar att endast 29 procent av de små och medelstora företagen tror att konjunkturerna kommer att bli bättre under de kommande tolv månaderna. 15 procent befarar att konjunkturerna försämras.

Så här låga har förväntningarna inte varit sedan 2014.

Minskad export och färre investeringar oroar

Den största orsaken till den försvagade framtidstron är att företagen förväntar sig att exporten kommer att minska. Dessutom väntas investeringarna i byggbranschen avta.

Ett annat orosmoment är hushållens kraftiga skuldsättning.

Företag inom industrin och servicebranschen ser ljusast på framtiden. De dystraste synpunkterna kom från handeln.

Största delen planerar inte att skära ner på personalen

Trots den dalande tron på konjunkturerna planerar 70 procent av företagen att behålla sin nuvarande personalstyrka.

En orsak till det här är att företagarna tror att lönerna kommer stiga i långsammare takt än priset på slutprodukterna.

Samtidigt uppger särskilt tillväxtföretag att de har haft svårigheter att hitta lämplig arbetskraft, vilket i någon mån har hindrat tillväxten.

Företagen i Egentliga Finland och Österbotten är bekymrade

Det enda landskapet där tilltron till ekonomin har ökat det senaste året är Södra Savolax. Där hittas landets för tillfället mest positiva företag, åtminstone då det gäller tilltron till konjunkturerna.

Tilltron har sjunkit mest i Egentliga Finland. Också i Södra Österbotten och Österbotten är siffrorna nu betydligt lägre än förra året.

Vad gäller personalfrågor har Helsingforsföretagen den ljusaste synen på tillvaron.

Företagsbarometern publiceras två gånger per år. Lite under 4 600 företagare besvarade frågor i vårens barometer.

Diskussion om artikeln