Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kolumnist: Studie om utdöende insekter överdriven och missvisande

Från 2019
Fjäril
Bildtext Många insekter spelar en viktig roll som pollinerare.
Bild: Yle/ Risto Salovaara

Den uppmärksammade studien enligt vilken världens insekter kan dö ut på 100 år får kritik för sina slutsatser som beskrivs som överdrivna. Även Svenska Yle rapporterade om studien.

Kolumnisten Riikka Kaartinen i tidningen Suomen Luonto, som ges ut av Finlands Naturskyddsförbund, skriver att forskningsrapporten har tolkats fel och att forskaren doktor Francisco Sánchez-Bayos uttalanden i The Guardian har varit överdrivna.

Bara vissa populationer inkluderades

Kaartinen påpekar att studien var baserad på uppgifter om insektspopulationer som redan minskar. Populationer som är oförändrade eller växer uteslöts ur studien.

Kaartinen jämför det här med att dra slutsatser om mänsklighetens framtid genom att studera bara dödssjuka patienter.

Kaartinen skriver att studien var baserad på 73 forskningsrapporter av vilka de flesta hade gjorts i Europa. Det här är också missvisande, påpekar hon, eftersom de flesta insektsarterna finns i tropikerna, och kunskaperna om dem är bristfälliga.

Kaartinen anser ändå att den uppmärksamma studien är viktig eftersom den pekar på orsaker till att insekter dör ut. Bland de här orsakerna finns intensivt jordbruk och insektsmedel, utbredningen av städerna, gödsling och skogsförstörelse.

Ställvis dramatisk minskning av insekter

Kaartinen skriver vidare att det är sant att mängden insekter har minskat dramatiskt, till exempel i Tyskland. Samtidigt har skörden av växter som pollineras av insekter minskat kraftigt i Västeuropa, uppenbarligen på grund av bekämpningsmedel.

Källor: Suomen Luonto, Yle

Diskussion om artikeln