Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Ägarna i utländska vårdbolag väntar bara på utdelning" – Pär Stenbäck är kritisk till Esperi Cares verksamhet idag

Från 2019
Uppdaterad 13.02.2019 08:57.
Pär Stenbäck
Bildtext Pär Stenbäck
Bild: com.pic. / Mauri Ratilainen / All Over Press

Pär Stenbäck har en bakgrund inom Röda Korset och är före detta styrelsemedlem i Esperi Care, han är kritisk till utvecklingen inom bolaget.

Han erkänner med facit i hand att det vore tryggare med en inhemsk ägare. Huvudägare till Esperi Care är idag Intermediate Capital Group, ICG.

Pär Stenbäck var styrelsemedlem i Esperi Care 2010 till 2016 och var med om besluten tills företaget såldes till ICG. Han anser att den dåvarande styrelsen inte kan ha ansvar för det som senare skedde i bolaget.

Tre olika investeringsbolag

Esperi Cares historia går tillbaka till Röda Korsets sjuktransporter på 1940-talet. År 2001 spjälktes verksamheten av från Röda Korsets verksamhet och bolagiserades, år 2004 breddades ägarbasen i bolaget.

Efter det, 2006, kom den inhemska kapitalplacerargruppen Unicus in i bilden, 2010 var det dags för inhemska CapMan och 2016 kom brittiska ICG in och tog över den absoluta majoriteten och ledningen för Esperi Care och pensionsbolaget

Ilmarinen har också andelar i bolaget.

En gammal persons hand håller i ett sängräcke.
Bild: Mostphotos

Kunde man förutse utvecklingen?

Investeringsbolag har vanligen cykler på fem till sex år för sitt ägande. Under den tiden ska värdet i bolaget ökas på olika sätt, genom tillväxt eller genom företagsköp.

Esperi Cares utveckling är inget undantag och tillväxtstrategin var starkt betonad redan från första början från huvudägaren CapMans sida.

- Jag tycker ändå att vi hade kontroll över läget, det började kanske galoppera efter 2016 när det kom en utländsk investerare in i bilden, säger Pär Stenbäck. Så länge det var en finländsk investerare tror jag alla i Esperi Cares styrelse förstod att det måste vara kontroll över det hela, tillväxten kan inte vara så snabb att man förlorar kontrollen över det hela.

Enligt Pär Stenbäck kunde man ändå inte förutse det som skulle ske efter försäljningen 2016 och Esperi Care hade inga skandaler enligt Stenbäck under hans tid.

- Jag såg det som min uppgift i styrelsen att hålla värderingarna klara.

Är man fri från ansvaret efter att företaget sålts vidare till en utländsk storinvesterare?

- Nog är man väl det, inte kunde vi förutse det här tre år senare. Det fanns finländska pensionsbolag med i budgivningen på Esperi Care 2016 men de gav lägre bud än det utländska ICG som vann.

Vårdare hjälper äldre man att ta sig upp i sängen.
Bild: Mostphotos/Arne Trautmann

Ägarna är långt borta från verkligheten i Finland

Pär Stenbäck betonar att alla misstag ska beivras och att det som skett kommer att kosta bolaget någonting. Det som kostar är imageförlusten.

- Det är alldeles klart att Esperi Care får tänka om nu, ägarna brukar vakna i en sådan här situation om imagen inte håller.

Ägaren i ett utländskt storbolag sitter enligt Stenbäck bara och väntar på utdelning, det gäller för styrelsen för Esperi Care att ta sitt ansvar.

- Styrelsen måste se till att det fungerar, den styrelse som ägaren har tillsatt.

Vårdbolagen är här för att stanna

De privata vårdbolagen kommer också i fortsättningen att finnas med som en del av utbudet när det gäller äldreomsorgen, kommunerna vill ha privata aktörer, tror Pär Stenbäck.

- Det är inte vårdbolagen som skapat situationen, det är kommunernas lust och vilja att utlokalisera verksamheten när de inte själva klarar av den. Det bästa vore om de skulle klara av det, också i små kommuner.

Enligt Stenbäck är det fel att tro att de kommersiella bolagen tvingat på kommunerna den här utvecklingen, istället är det den kommun- och statsfinansiella situationen som bär skulden.

SFP:s förre ordförande Ole Norrback sade i en tidningsintervju för en knapp vecka sedan att råkapitalister bara förstår ett råkapitalistiskt språk. Det gäller för kommunerna att lära sig det språket och då lär sig nog bolagen folkvett, tror Norrback. Vad anser du om en sådan bedömning?

- Inte tycker jag det passar in men det har gått i fel riktning under de tre år jag varit borta. Jag tror att man inte förstått sensitiviteten i de här frågorna.

En bild på ett par äldre händer som äter mat med gaffel och kniv.
Bild: Mostphotos / Sandnes1970

Vem tar över Esperi Care efter ICG?

Storägaren ICG i Esperi Care är också ett investeringsbolag, likt CapMan i Finland men betydligt större. Det finns också större investeringsbolag i världen än ICG.

Pär Stenbäck anser att Esperi Care med CapMan som huvudägare, där han satt i styrelsen 2010 till 2016, inte hade något ansvar för det skedde efter försäljningen. Det betyder att ICG inte heller har något ansvar för vad som sker om och när ICG väljer att sälja Esperi Care vidare i något skede.

Frågan är vilken effekt skandalen kring Esperi Care får för ICG:s vilja att behålla bolaget.

- Förhoppningsvis försöker man få en mera stabil ägarbas genom till exempel en börsintroduktion, alternativt en större ägare med ett mera långsiktigt intresse så att man inte har det här väldigt kortsiktiga perspektivet med fem-sex års cykler, säger professorn i finansiell ekonomi vid Svenska Handelshögskolan i Vasa, Kenneth Högholm.

Pensionsbolag som ägare skulle enligt Högholm inte vara ett dåligt alternativ. De borde enligt honom eftersträva att investera sina pengar i en verksamhet som genererar en relativt trygg och säker avkastning.

- Vi hade gärna sett en inhemsk ägare när CapMan ville sälja Esperi Care men de var inte aktiva eller intresserade, säger Pär Stenbäck.

Lisbeth Fagerström
Bildtext Professor Lisbeth Fagerström
Bild: Yle/Anna Ruda

Man skall värna de svaga säger vårdprofessor

Lisbeth Fagerström är professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Hon är bekymrad över utvecklingen och det som framkommit den senaste tiden om de privata vårdbolagens beteende.

- Man måste verkligen värdera kritiskt inom vilka områden det är möjligt med privatisering och om det kan fungera, säger professor Lisbeth Fagerström. Vilka områden ska absolut inte ha de stora privatägda bolagen som konkurrerar med tredje sektorn och kommunerna.

Diskussion om artikeln