Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagen tar timeout med underrättelselagarna - mer information utlovas på torsdag

Från 2019
Uppdaterad 13.02.2019 15:06.
Programmet är inte längre tillgängligt
Riksdagens talman Paula Risikko informerar om varför underrättelselagarna som lagts på is - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Riksdagens ledning har beslutat vänta med att inleda behandlingen av underrättelselagarna. Förvaltningsutskottet har fått kalla fötter på grund av offentlig kritik och vill nu utreda om lagarna strider mot grundlagen.

Förslagen till lagarna om militär och civil underrättelseverksamhet skulle planenligt ha genomgått den första behandlingen vid riksdagens plenum idag. För lagarnas innehåll skulle behandlingen ha varit avgörande.

På förmiddagen blev det dock känt att lagpaketet avlägsnats från dagordningen. I riksdagens kortfattade meddelande förklaras åtgärden med det betänkande som förvaltningsutskottet gjort om den civila underrättelselagen.

Orsaken är offentlig kritik från professorer

Enligt förvaltningsutskottets ordförande Juho Eerola (Sannf.) var det utskottet som själv bad om tilläggstid eftersom man fick kalla fötter.

- Såväl i media som i sociala medier har det lagts fram misstankar om att förvaltningsrådet inte beaktat alla de krav som grundlagsutskottet ställde, säger Eerola.

Eerola syftar bland annat på kommentarer som grundlagsexperter gjort på Twitter. I fredags underkändes förvaltningsutskottets betänkande på ett twitterkonto som upprätthålls av professorerna Martin Scheinin och Juha Lavapuro.

- Försöket räcker inte för fem poäng och underkänns. Utskottets förslag till lagar om civil underrättelseverksamhet strider mot grundlagen, skriver professorerna i sin bedömning.

- Jag har inte själv hittat några som helst problem. Men det är respekterade personer som nu lyfter upp den här frågan. Själv är jag ingen grundlagsexpert, säger Eerola.

Eftersom det är meningen att båda underrättelselagarna ska godkännas samtidigt, kommer inte heller lagen om militärspaning att behandlas under dagen.

Underrättelslagarna diskuterades under tisdagen vid riksdagens talmanskonferens, som hade bett riksdagens kansli om en tjänstmannabedömning rörande den fortsatta lagberedningen.

Det är väldigt ovanligt att ett lagförslag dras tillbaka då det redan gått till första behandling i riksdagen.

Reservationer från vänstern

Förvaltningsutskottets betänkande om den civila underrättelselagen stod klart förra veckan. Både Vänsterförbundet och SDP lämnade dock en reservation till betänkandet.

Skälet till reservationen var att myndigheterna inte skulle behöva underrätta vissa specialgrupper, som redaktörer, präster, advokater eller läkare, ifall deras uppgifter av misstag utsätts för signalspaning.

Även grundlagsutskottet hade krävt ett flertal begränsningar i lagen, med mål att öka skyddet för den enskilda individen.

Grundlagsutskottet kan rådfrågas

Enligt riksdagens talman Paula Risikko (saml) kommer lagpaketets fortsatta öde att klarna på torsdag. Då ska tjänstemännen vid riksdagens kansli överlämna sin rapport i ämnet till talmanskonferensen.

- Utgående från rapporten ska konferensen avgöra hur man bör gå vidare. Det är helt normal arbetsgång, meddelade Risikko vid den korta pressträffen i riksdagen på onsdag eftermiddag.

Risikko sa att man kommer be grundlagsutskottet om ett utlåtande om det finns minsta misstanke att lagförslaget inte står i samklang med grundlagen.

- Lagar som strider mot grundlagen ska inte lämna plenum, och inte detta hus över huvud taget, lydde talmannens åsikt.

Diskussion om artikeln