Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad fann nödlösning: Oxhamnselever flyttar till Optima och Campus Allegro

Från 2019
Uppdaterad 13.02.2019 15:56.
Oxhamns skola.
Bildtext Arkivbild från Oxhamns skola, där man länge dragits med problem med dålig inomhusluft.

Den mest akuta situationen med inomhusluften vid Oxhamns skola får en tillfällig lösning. Staden har beslutat flytta delar av undervisningen till Optima och Campus Allegro. Torsdagens manifestation ordnas ändå.

Efter sportlovet tas det så kallade annexet och ett antal rum i Oxhamns ur bruk. Istället hyr staden ersättande utrymmen i Optima och Campus Allegro för resten av våren, skriver man i ett pressmeddelande.

Nästa vecka väntas resultaten från de senaste proverna av inomhusluften i Oxhamns skola. I väntan på dem har man utrett olika alternativ för ersättande lokaler.

- När vi nu hittat lämpliga lokaler och en del elever och lärare upplever problem i delar av Oxhamns skola ser vi ingen orsak att vänta med flytten, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Exakt vilka utrymmen som hyrs i Optima och Campus Allegro utreds som bäst.

Jan Levander
Bildtext Jan Levander.
Bild: Nathalie Lindvall

Föräldrarna ska enligt staden ges besked senast under sportlovsveckan.

Förälder: "Hem och skolas manifestation behövs ändå"

Stadens besked tas emot med stor glädje av Petra Nylund, förälder och ledamot i Hem och skola-föreningens styrelse vid Oxhamns.

- Det här är jättebra, helt super! Det är verkligen fint att staden snabbt hittat en lösning på det som är vårt mest akuta problem, alltså annexet, säger Nylund.

I nästa andetag konstaterar Nylund att det här ändå är bara en del av en mycket större helhet.

- Sen har vi bara resten kvar då.

Därför har man heller inga planer på att ställa in den manifestation som varit inplanerad till torsdagen.

Petra Nylund hoppas att skolköken skulle lyckas laga mat som eleverna vill äta.
Bildtext Petra Nylund.
Bild: YLE/Henrik Leppälä

Manifestationen är föräldrars och Hem och skola-föreningens sätt att öka trycket på beslutsfattarna inom staden. Tillsammans kommer elever och föräldrar att gå från skolan till torget där de överlämnar ett upprop till stadens beslutsfattare. På fredag stannar eleverna dessutom hemma från skolan.

- Manifestationen behövs absolut. Vi har kvar en hel skolbyggnad och väldigt många elever som mår dåligt där. Vilken lösning kommer man att hitta för dem?

Förstår föräldrarnas oro

Levander anser att föräldrarna kunde på något annat sätt protestera mot stadens agerande i frågan. Han tycker inte om att eleverna används som någon form av slagträ i det här sammanhanget.

- Men det är ett sätt för vårdnadshavarna och eleverna att visa sin åsikt och det måste vi respektera.

Förstår du föräldrarnas oro?

- Jag förstår nog deras oro och det är i allas intresse att hitta en lösning som tillfredsställer alla. Det är självklart att vi vill att personalen och barnen ska få arbeta i en frisk miljö.

Oviss framtid

Enligt Petra Nylund finns endast frågetecken inför höstterminen.

Enligt de ursprungliga planerna skulle Oxhamns skola från och med höstterminen 2020 använda Rådmansfastigheten och de utrymmen i Optipark som Språkbadsskolan nu förfogar över.

Men enligt Nylund har det visat sig att elever från Oxhamns får symptom också på Optipark, så hon vill ogärna se den lösningen som ett alternativ.

- Rektor Peter Lindqvist på Oxhamns har berättat för mig att elever reagerar i Optiparks byggnad när de försökt ha lektioner där.

Från stadens sida uppger man att man ännu utreder olika alternativ för höstterminen och framåt. Senast under våren fattas beslut om fortsättningen, skriver man i pressmeddelandet.

Oxhamns skola
Bildtext Oxhamns skola.
Bild: Nathalie Lindvall

Bildningsdirektöre Jan Levander uppger även att de provresultat som väntas inom kort kommer att få betydelse för den pågående utredningen om huruvida staden ska renovera Oxhamns skola eller riva och bygga en ny skola på samma plats.

Artikeln uppdaterad kl.15.55 med bildningsdirektörens kommentarer angående manifestationen.