Hoppa till huvudinnehåll

Hobby och hantverk

Lär dig sticka tvåfärgad patentstickning, så kallad brioche, med Lees lilla stickskola

Från 2019
Uppdaterad 27.01.2021 10:18.
Lee håller upp två garnnystan och en patentstickning
Bildtext Lee visar hur du kan sticka tvåfärgad patentstickning.
Bild: Yle/ Carina Ahlskog

Vill du lära dig sticka den trendigaste sticktekniken just nu? Du kanske har hört talas om brioche och undrar vad det riktigt är? På svenska kallas tekniken patentstickning.

Det som nu är så populärt är tvåfärgad patentstickning (eng. two coloured brioche). Här får du lära dig grunderna.

I sju videor visar jag steg för steg allt du behöver veta för att komma igång. Jag visar uppläggning med två färger från vänster till höger med i-cord kantning, hur de olika varven stickas (det är fyra olika varv som sedan upprepas), fortsättningen samt en sorts avmaskning.

OBS! Jag använder en rundsticka för att kunna skjuta maskorna från kant till kant. För att göra maskorna synligare har jag använt mig av stickor nr 5 och ett tjockare garn. Denna typ av stickning blir mycket fluffig och tjock och passar bra för stickning med stickor nr 2 - 3.

Det är ett ganska långsamt sätt att sticka (innan man blivit van) så vill du bara lära dig tekniken och prova på, starta med grövre garn och stickor och öva dig innan du tar dig an ett projekt. Provlappen kan ändå bli en grytlapp om du vill!

VIDEO 1

Uppläggning från vänster till höger med två färger.

Det här är en uppläggning som passar extra bra när man vill sticka tvåfärgad patent, även kallad brioche, med i-cord kantning.

Patentstickning - Uppläggning - Spela upp på Arenan

Man börjar med att göra en knut så att man har båda garnen med. Gör en startmaska med det ljusa garnet. Den här uppläggningen ska göras mycket lös, den blir lätt spänd och därför använder jag en rejält grövre sticka till uppläggningen än den sticka jag sedan ska sticka med.

Anpassa stickans grovlek efter det du ska göra. Ska det vara något riktigt töjbart, som patentstickning eller resår bör stickan vara extra tjock. Jag tänker sticka projektet med stickor nr 5 och tar därför hjälp av en sticka strl 8 för uppläggningen.

Sticka sedan en maska med det mörka garnet och lägg upp den framför den ljusa på den tjocka stickan. I fortsättningen hämtas garnet mellan de två yttersta maskorna. Varannan ljus och varannan mörk. Den tredje maskan blir alltså en ljus maska som läggs efter den mörka på den tjocka uppläggningsstickan.

För att det ska bli snyggt på båda sidorna är att det viktigt att det mörka garnet alltid går över det ljusa på baksidan när jag hämtar garnet. Alltså ljusa löper under och mörka över.

VIDEO 2


Första varvet för tvåfärgad patentstickning, med i-cord kantning

Patentstickning - Första varvet - Spela upp på Arenan

Börja med att sticka icord kantens 3 räta maskor med den ljusa färgen. Nästa maska i uppläggningen är ljus, jag stickar den rät, sedan ett omslag och så lyfter jag den mörka maskan avigt, alltså sätt in stickan bakvägen.

Sticka nästa ljusa rät, gör ett omslag, flytta över den mörka maskan till höger sticka och fortsätt likadant tills det är tre maskor kvar på vänster sticka.

De tre sista maskorna hör till i-cordkanten och de ska inte stickas utan lyfts alltid. Flytta det ljusa garnet framför arbetet och lyft över de tre sista maskorna utan att sticka dem. Första varvet klart!

VIDEO 3

Andra varvet i två färgad patentstickning med i-cord kant.

Sticka fortsättningsvis med rundsticka för att maskorna ska gå att skjuta från kant till kant.

Patentstickning - Andra varvet - Spela upp på Arenan

Andra varvet för tvåfärgad patentstickning ska stickas med det mörka garn som är kvar i höger kant. Skjut alla maskor till början igen för att sticka med mörkt garn.

De tre första maskorna stickas räta, till i-cord kanten. Första maskan är ljus, gör ett omslag före den och lyft den avigt. Nu väntar ett omslag och en mörk maska, de stickas ihop avigt.

Gör ett nytt omslag, lyft maskan, sticka ihop omslag och mörk maska avigt. Fortsätt likadant tills det återstår tre maskor på stickan.

Nu återstår de sista tre maskorna till i-cord kantningen, lämna det mörka garnet framför arbetet och lyft över de tre sista maskorna utan att sticka dem.

VIDEO 4

Varv 3 i tvåfärgad patentstickning eller brioche

Patentstickning - Tredje varvet - Spela upp på Arenan

Dags för varv nr 3 i tvåfärgad patentstickning. Nu är båda garnen i vänster kant och det är dags att svänga arbetet.

Det ljusa garnet står på tur och jag stickar de tre första i-cord kantmaskorna räta.

En mörk maska står sedan först. Gör ett omslag, lyft maskan avigt, sticka nästa maska ihop med det väntande omslaget avigt tillsammans.

Fortsätt så tills det återstår tre maskor på stickan, alltså omslag, lyft, sticka ihop avigt omslaget och maskan.

När tre maskor återstår, lämna det ljusa garnet framför stickan och lyft de tre sista maskorna över till höger sticka.

För i-cord kantningen så stickar man alltid de tre maskorna i början räta och de tre sista på varvet lyfts alltid.

VIDEO 5

Varv fyra i tvåfärgad patentstickning, brioche

Patentstickning - Fjärde varvet - Spela upp på Arenan

Varv fyra - den vita tråden är i vänster kant och den mörka i högerkant. Skjut tillbaka alla maskor på stickan, till höger kant och börjar sticka med det mörka garnet.

Sticka först tre räta för i-cord kantningen. Nu väntar ett vitt omslag och mörk rät maska - de stickas ihop rätt. Gör ett omslag och lyft en maska avigt. Sticka ihop nästa omslag och mörk maska rätt, gör ett omslag, lyft, sticka ihop rätt och fortsätt tills det är tre maskor kvar på stickan.

Kom ihåg att göra omslag även framför den sista ljusa maskan här innan det mörka garnet lyfts framför arbetet och de tre sista i-cord kantmaskorna lyfts över till höger sticka.

VIDEO 6

Varv 5 och framåt

Patentstickning - Femte varvet - Spela upp på Arenan

Dags för varv fem i två färgad patentstickning. Nu ser man att det är mest mörkt garn på stickan och då vet man att är ljust garn som står på tur att stickas med (det är en enkel minnesregel om man är osäker på vilken färg man ska sticka med som nästa).

Sticka 3 räta för i-cord kant. Man ser också på varvet under att det är dags för ljusa räta maskor, så rät maska och omslag stickas räta ihop, omslag, lyft, rät ihop, omslag, lyft .... tills tre maskor återstår för kanten. Lägger garnet framför och lyft alltid sista kantmaskorna.

Varv 6
Skjut över maskorna till höger kant, sticka med mörkt garn, tre räta, gör ett omslag och lyft maskan, sticka följande omslag och maska avigt ihop. Fortsätt likadant tills tre kantmaskor återstår, då lämnas garnet framför arbetet och lyft sedan de tre sista maskorna.

Vänd arbetet för varv 7 som stickas med ljust garn. Sticka tre räta kantmaskor. Gör ett omslag och lyft, sticka väntande maska avigt ihop med väntande omslag. Fortsätt så tills tre maskor återstår. Lägg garnet framför arbetet och lyft de tre kantmaskorna till höger sticka.

Varv åtta stickas med mörkt garn, arbetet skjuts först till höger igen. Sticka de tre kantmaskorna alltid rätt (alla varv) sedan väntande omslag och maska ihop rätt, gör ett omslag och lyft följande maska.

Fortsätt så till de tre kantmaskorna, lägg garnet framför arbetet och lyft de tre kantmaskorna.

I-cord kanten görs så att man alltid stickar i början av varvet och lyfter i slutet.

I fortsättningen så upprepas varv 5-8 tills man nått den längd man vill ha. Nu är det också lättare att se om det ska stickas aviga eller räta maskor.

När man kommit en bit och ser bättre vilka maskor som är i varven under, det är alltid samma som ska upprepas och stickas på varandra.

De ensamma maskorna behöver alltid ett omslag före lyft och de maskor som har omslag stickas alltid ihop.

VIDEO 7


Avmaskning med en färg

Patentstickning - Avmaskning - Spela upp på Arenan

När du vill avsluta din tvåfärgade patentstickning finns det många olika sätt att göra det på. Jag väljer att maska av från baksidan, i detta fall den blå sidan, med vitt garn, eftersom det är huvudfärgen. Jag väljer alltså att maska av när den vita tråden som är min huvudfärg, står på tur.

De tre första maskorna är min i-cord kant och de stickar jag räta och drar den bakre maskan över den främre. Nu väntar en blå rät maska, den stickar jag rät och drar den föregående maskan över.

Det viktiga här är att inte avmaska för spänt - patentstickningen är väldigt töjbar så jag vill inte ha en helt stum avmaskning.

Avmaskningen kan göras så att du stickar ihop när det väntar en maska med omslag och den utan stickas ensam och så drar du bara den föregående maskan över den nyss stickade.

Du kan även avmaska med två färger, sticka då varannan maska med det andra garnet och dra den föregående maskan över nästa. Då får du en avmaskning som påminner om starten med uppläggningen med två färger.

På bilderna nedan avmaskar jag med två färger.

Avmaskning av tvåfärgad patentstickning
Bildtext Avmaskning av två färgad patentstickning med två färger.
Bild: Yle/ Lee Esselström

Jag stickade en enkel halstub med denna teknik och vred ena kortsidan ett halvt varv och sydde ihop kortsidorna så att uppläggningskant och avmaskningskant möttes som på bilden nedan.

Två färgad patenstickning ihopsydd med vridning.
Bildtext Halstub stickad i tvåfärgad patentstickning och ihopsydd med vridning.
Bild: Yle/ Lee Esselström

Halstuben ser ut så här från framsidan.

Halstub stickad i tvåfärgad patetstickning.
Bildtext Halstub stickad i tvåfärgad patentstickning och ihopsydd med vridning.
Bild: Yle/ Lee Esselström

Vill du sticka Lees halstub så använd instruktionerna ovan och sticka med 70 maskor på stickor stl 2 mm, två färger, inklusive i-cord kant. Avmaska efter 65 cm, med två färger. Vrid ena kortsidan ett halvt varv och sy ihop (mitt bak).

Halstub stickad med två färgad patetstickning
Bildtext Halstub stickad med tvåfärgad patentstickning.
Bild: Yle/ Lee Esselström