Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad ansöker om nytt specialtillstånd – målet är jour dygnet runt på Malmska även nästa år

Från 2019
Malmska sjukhuset i Jakobstad.
Bildtext Malmska sjukhuset i Jakobstad.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Kommunerna i Jakobstadsregionen vill försäkra sig om att den primärvårdsjour som idag fungerar dygnet runt vid Malmska sjukhuset ska få fortsätta. Nu börjar arbetet med att söka nytt specialtillstånd.

Regionen har fört en lång kamp för att få behålla så hög nivå på vården som möjligt vid Malmska sjukhuset.

Sjukhuset har idag ett specialtillstånd från social- och hälsovårdsministeriet som ger rättighet att organisera jour på primärvårdsnivå dygnet runt, året runt. Lovet behövs för att det ska finnas läkare och sjukskötare på sjukhuset dygnet runt och för att till exempel röntgen eller laboratorieundersökningar ska kunna göras på samma villkor.

Lovet går ut vid nästa årskifte och därför vill man nu ansöka om ett nytt.

Jakobstads social- och hälsovårdsnämnd har beslutat inleda lovprocessen redan nu.

- Vi måste påbörja arbetet nu för att hinna blir klara i tid, säger nämndens ordförande Henrik Sandberg (SFP).

Tidskrävande process

Ett specialtillstånd förutsätter att jouren finns med i sjukvårdsdistriktets plan för ordnande av hälso- och sjukvård och i Erva-distriktets avtal.

Därför måste man komma överens med Vasa centralsjukhus och Åbo universitets centralsjukhus innan man kan ansöka om tillstånd och det här tar sin tid, säger Sandberg.

Om det bara är en formalitet eller om det blir en kamp att få fortsätta med jourverksamheten vågar Sandberg inte säga säkert.

- Jag hoppas att det bara är en formsak, men det vet man aldrig. Det är långt till nästa akutmottagning i Karleby och Vasa, säger Sandberg.

Jouren hade 30 000 besökare förra året. 2400 av dem behövde vård nattetid.

Diskussion om artikeln