Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangöpolitiker: Staden borde sköta vården och äldreomsorgen själv och inte köpa av vårdbolag

Från 2019
Uppdaterad 14.02.2019 19:08.
Läkare med stetoskop.
Bildtext Hangö vill satsa på rekryteringen av läkare.

Över hälften av de förtroendevalda i Hangö vill utreda om äldreomsorgen och hälsocentralens läkarmottagning kunde skötas i stadens regi i stället för som köptjänster.

Då avtalet med Attendo/Terveystalo går ut den sista november i år kunde staden ta över verksamheten vid hälsocentralens läkarmottagning och få hjälp med rekryteringen av läkaren Outi McDonald.

Det förslaget presenterade Vänsterförbundets Birgitta Gran i en motion för Hangö stadsfullmäktige i onsdags (12.2).

Birgitta Gran (vf)
Bildtext Vänsterförbundets Birgitta Gran vill få fart på rekryteringen av läkare.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Det är alltid skäl att tänka över saken och inte alls självklart att man ska fortsätta längre med option. Vården har ju inte fungerat bättre nu än tidigare, säger Gran.

Avtalet och förslaget berör endast läkarmottagningen som sköts med köptjänster.

Staden hyr ut vårdpersonal och läkare till serviceproducenten Attendo/Terveystalo.

Stort ansvar att axla

Birgitta Gran ser det som problematiskt att den ansvariga läkaren också borde basa för allt det övriga som finns på hälsocentralen.

Det handlar om tandvården som är helt i kommunal regi, mentalvårdsservicen och missbrukarvården.

- Under den här perioden har grundtrygghetsdirektören skött den administrativa delen av den ledande läkarens uppgifter. Men det har ju varit ett undantagsarrangemang.

- Hangö har ju klarat av att sköta hälsocentralen själv förut, varför skulle man inte kunna göra det nu?

Birgitta Gran är väldigt glad över att majoriteten av fullmäktige ställde sig bakom motionen.

Vill engagera McDonald

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att Hangö stadsfullmäktige inte hade befogenhet att säga upp läkaren Outi McDonald.

Staden har ännu inte meddelat vad man tycker att det innebär i praktiken - kommer McDonald att jobba som anställd i Hangö?

Birgitta Gran önskar att staden drar nytta av Outi McDonald då läkare rekryteras.

Gran säger att också om en kommunal vårdlösning inte är perfekt så erbjuder den i varje fall större insyn.

Egen regi att föredra

Torbjörn Ekholm från SFP är inne på samma linje som Birgitta Gran när det gäller läkarvården vid hälsocentralen men också gällande äldreomsorgen. Också den borde skötas i kommunal regi, menar han.

Torbjörn Ekholm
Bildtext Torbjörn Ekholm, SFP, sitter i stadsstyrelsen i Hangö.
Bild: yle/Christoffer Westerlund

- Jag är nog för att kommunen själv ska ordna servicen. Vi har ju ett färskt exempel där staden begärde offerter av servicehemmet Nova och från privata aktörer.

Offerterna som kom in var mycket billigare än Novas och här gäller det att vara på sin vakt, menar Ekholm.

- Det har ju visat sig nationellt att de som ger billiga offerter inte har klarat av sina uppgifter. Det säger nog sitt och man ska vara väldigt, väldigt kritisk till de här sakerna.

En annan motion i samma anda

Torbjörn Ekholm stöder också socialdemokraten Lars Nybergs motion om kommunal äldreomsorg, också om han av hälsoskäl blev försenad till fullmäktigemötet och inte hann underteckna den.

papper med underskrifter
Bildtext Motionerna om äldreomsorg och egna läkare vid hvc undertecknades av 18 respektive 19 ledamöter.
Bild: Yle / Monica Slotte

Ekholm tycker att det är stadens uppgift att sköta om sina åldringar.

- Tandvården fungerar bra. Varför skulle inte läkarvården fungera bra om man har en ordentlig ledning och en ordentlig rekrytering? säger Torbjörn Ekholm.

Stora summor och dyra tjänster

- En liten ort som Hangö borde själv kunna se över sitt hus, menar Torbjörn Ekholm.

Han tror att man nog klarar av att axla ansvaret kommunalt, åtminstone innan social- och hälsovårdsreformen kommer med nya krav.

- När jag kollade budgeten för 2019 och såg hur mycket pengar det går till löner och köpta tjänster inom vården så handlar det inte om några småsummor.

Hangö stadshus, fullmäktigesalen
Bildtext Olika motioner om vårdfrågor fördes fram i fullmäktige.
Bild: Yle/Maria Wasström

Rekryteringsproblem orsak till upphandling?

Problemet har varit att man inte har fått tjänsterna besatta i Hangö. Det borde inte vara så svårt med rekryteringen av personal, tycker Ekholm.

- Ska det nu vara så hemskt omöjligt, om man gör en riktig strategi för det? Kanske man kunde ge lite mera lön så att man får en bra vård i alla fall.

Vill ha det som förr

Mari Hedback från SDP har märkt att många Hangöbor efterlyser större kontinuitet i vården med tillgång till vård på modersmålet och en personlig läkares tjänster.

Är det realistiskt att Hangö skulle klara vården i egen regi?

- Både jo och nej. Naturligtvis måste vi se över vad som är möjligt i praktiken, hur vården ska organiseras och hur långt resurserna räcker.

Hedback vill kunna avgöra om det är billigare med privat eller kommunal vård då social- och hälsovårdsreformen blir aktuell.

När det gäller responsen från ortsborna har hon uppfattat att ortsborna vill gå tillbaka till den gamla modellen med vård i egen regi och ett system med egen läkare.

En förutsättning för det är att man lyckas rekrytera läkare som stannar i Hangö och kan tala finska och svenska.

Och om staden håller i trådarna behöver man inte dubbelkolla att serviceproducenten håller måttet, förklarar Mari Hedback.

- Här i Hangö vinnlägger vi oss verkligen om en god äldreomsorg. Om vi, som det var fallet med Attendo, hela tiden måste kontrollera att våra direktiv efterföljs så föredrar vi nog att producera servicen själv.

Diskussion om artikeln