Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Underrättelselagarna skickas tillbaka till utskotten

Från 2019
Uppdaterad 14.02.2019 19:46.
Programmet är inte längre tillgängligt
Riksdagens talman Paula Risikko berättar om hur arbetet med spaningslagarna fortskrider - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

De nya lagarna om militär och civil underrättelseverksamhet ska på nytt behandlas av förvaltnings- och försvarsutskotten. Grundlagsutskottet ska också ge ett utlåtande. Det beskedet gav riksdagens talman Paula Risikko vid en pressträff på torsdag eftermiddag.

De länge förberdda lagarna om civil och militär underrättelseverksamhet skulle på onsdagen ha genomgått en första behandling i plenum, men riksdagen beslöt för ovanlighetens skull att ta timeout med lagbehandlingen.

Orsaken var de plötsliga misstankarna att förvaltningsutskottet i sitt betänkande om den civila underrättelselagen inte hade beaktat alla de svaga punkter som grundlagsutskottet lyft fram. Spekulationerna väcktes efter grundlagsexperterna Juha Lavapuros och Martion Scheinins kommentarer på Twitter

Riksdagen valde för den skull att ge tjänstemännen i uppdrag att utreda saken.

På torsdag överlämnade tjänstemännen sin rapport till riksdagens talmanskonferens, som snabbt fattade beslut att skicka lagarna tillbaka till förvaltningsutskottet och försvarsutskottet.

- Utskotten ska även få ett utlåtande i ämnet från grundlagsutskottet, meddelade talman Paula Risikko (saml) vid eftermiddagens pressträff.

Sten på börda för grundlagsutskottet

Enligt Risikko hade inte tjänstemännen förmått hitta några klara brister i lagförslagen. Men i den reglering som föreslås i förvaltningsutskottets betänkande om den civila underrättelselagen finns vissa detaljer som kan tolkas på olika vis. Dit hör reglerna om diskriminering och om övervakning av teknisk utrustning.

För tillfället håller vårdreformen grundlagsutskottet fullt sysselsatt. Nu ökar dess arbetsbörda ytterligare, då det ska höras i beredningen av underrättelselagarna.

Talman Risikko tror ändå att utskottet ska klara av den extra uppgiften.

- Eftersom det handlar om grundläggande rättigheter, så bör saken beredas ytterst omsorgsfullt. För den skull gör man nu så här. Vi har avtalat att driva frågan framåt så snabbt som möjligt, menade Risikko.

Hon kallade Lavapuro och Scheinin två synnerligen respekterade experter, vars synpunkter bör beaktas.

Flera frågor vid samma möte - inga problem!

Grundlagsutskorttet kommer att fortsätta sitt arbete på fredag morgon, eventuellt också under eftermiddagen. Enligt utskottets ordförande Annika Lapintie (vf) överväger man att hålla ett möte efter riksdagens plenum, som inleds klockan 13.

Lapintie är övertygad om att grundlagsutskottet kan behandla flera frågor under samma möte.

På torsdag inledde utskottet sitt arbete med Alla hjärtans dag-kaffe, där sfp:s ordförande Anna-Maja Henriksson bjöd på hjärtformade wienerbröd.

Diskussion om artikeln