Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgården är en styrka för Finland och kan gå i täten för självförsörjande energisystem och nya serviceformer - Skärgårdsdelegationen ser många möjligheter

Från 2019
Färja i Pargas, solnedgång.
Bild: YLE/Fred Wilén

Skärgårdsdelegationen har publicerat sina valteman inför riksdagsvalet i april. Skärgården har potential som nästa regering ska ta till vara, anser delegationen.

Delegationen vill få in frågan om skärgårdens potential i nästa regeringsprogram. Skärgårdsområdena har enligt delegationen möjlighet att gå i täten, oavsett om det handlar om självförsörjande energisystem, hållbar turism, moderna och mobila arbetssätt eller serviceformer som skapas på ett nytt sätt.

Smidig skärgårdstrafik och smidiga skärgårdstjänster, digitalisering och skärgårdskaraktären som en positiv regionutvecklingsfaktor hör till de frågor som delegationen vill se i det nya regeringsprogrammet.

Ordförande vill att staten tar över privata väglagsfärjor

Skärgårdsdelegationens ordförande Hanna Kosonen (C) lyfter fram privata väglagsfärjors kostnader som något nästa regering behöver ta itu med. Staten betalar 80 procent av kostnaderna, väglagen återstående 20 procent.

- Här tycker jag att vi borde få det mera jämställt, och få en hundraprocentig statlig finansiering för väglagsfärjorna, säger Kosonen.

Hanna Kosonen.
Bildtext Hanna Kosonen.
Bild: Kati Rantala / Yle

Flera väglag har ansökt om att staten skulle ta över deras färjeförbindelse, eftersom de upplevt det nuvarande arrangemanget som både orättvist och dyrt för den enskilda öbon. Kosonen hoppas på att de partier som ingår i Finlands nästa regerings ska vara eniga om att staten ska ta över det ekonomiska ansvaret.

- Nu kunde vi inte nå konsensus. Det är frågan om två miljoner euro, så vi pratar om en liten summa. Men ur ett jämställdhetsperspektiv är det en viktig sak att åtgärda.

Kosonen får medhåll av skärgårdsdelegationens tidigare ordförande, riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP), som deltog i delegationens paneldebatt på torsdagen då målen för nästa regeringsperiod presenterades. Också Nylander anser att staten borde täcka väglagsfärjornas kostnader.

- Det har varit skärgårdsdelegationens långsiktiga målsättning. Jag tror att här behövs satsningar för att kunna trygga förbindelsen, och i rättvisans namn.

Mikaela Nylander
Bildtext Mikaela Nylander.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Under paneldebatten diskuterades bland annat det sjunkande antalet yrkesfiskare. Nylander, som är ordförande för Nylands fiskarförbund, anser att skarvarna och sälstammen utgör ett problem, och att problemen är långt ifrån lösta.

- Det är många omständigheter som påverkar yrkesfisket, till exempel olika regleringar, men jag tror att man underskattar skarvens och sälens negativa inverkan. Och jag ser ingen ljusning för tillfället, säger Nylander.

Skarv i sitt bo, Vasa skärgård
Bildtext Skärgårdsdelegationen vill att man under nästa regeringsperiod hittar metoder för att bekämpa skarven.
Bild: YLE/Joakim Lax

Nylander är medlem i NTM-centralens skarvarbetsgrupp i Nyland som kartlägger så kallade "hot spots", områden där fiskarna har intressen och där det finns skarvar.

- Men jag tycker inte vi kommer någon vart, och det är samma sak i Åboland. Där kommer man inte heller någon vart, i och med att den genuina viljan att hitta långsiktiga, hållbara lösningar för att reducera skarvstammen, och på sina håll sälstammen, den viljan saknas.

Skärgårdsupplevelser ska marknadsföras för turister

Delegationen för fram att skärgårdsområdena är en alldeles särskild styrka för Finland. Vattendrag, öar och insjöar är positiva faktorer i regionutvecklingen i en tid som allt mer fokuserar på upplevelser, skriver delegationen i sitt pressmeddelande.

Färjfäste i Korpo.

Kosonen anser att utvecklingen av näringar, speciellt turismnäringen, är extremt viktig och efterlyser stark satsning både på projektet Visit Saimaa och på turismprojekt med kustskärgården i fokus. Dessutom vill Kosonen se en förskjutning av sommarloven.

- Det skulle förlänga turismsäsongen och hämta med sig mycket livskraft.

Mer detaljerad information om skärgårdsdelegationens målsättningar inför nästa regeringsperiod kan läsas på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats.
Skärgårdsdelegationen är en permanent lagstadgad delegation. Du kan läsa mer om delegationen på ministeriets webbplats.

Diskussion om artikeln