Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Upprörda föräldrar i Jeppo vill ha kvar sin rådgivningsmottagning

Från 2019
Uppdaterad 15.02.2019 10:04.
Kahdet lastenrattaat ulkona
Bildtext Arkivbild: Barnvagnar
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Beskedet tidigare i veckan från social-och hälsovårdsnämnden om en stängning av mottagningarna för barn-och mödrarådgivning i Jeppo och Munsala upprör föräldrarna. Verksamheten koncentreras till Nykarleby centrum i sommar.

Social-och hälsovårdsverket motiverar stängningarna med färre födslar som ger färre besök och nationella kvalitetsrekommendationer om antalet födslar per rådgivningspersonal som gör sitt till för en koncentration till centrum.

Det var på sitt möte i början av veckan som social-och hälsovårdsnämnden fattade sitt beslut och det minskande antalet sjukbesök vid mottagningarna har också bidragit till beslutet.

- Vi tror inte på alla de här siffrorna, vi tycker de ger en skev bild av besöken.
Mottagningarna är stängda flera veckor sommartid och också annars är de bara öppna två dagar i veckan, säger Victoria Lassander-Sandin.

Det blir mera pusslande om mottagningarna stängs

Diskussionen på sociala medier är livlig i Jeppo i den här frågan enligt Victoria Lassander-Sandin och mycket handlar det om att vardagspusslandet blir besvärligare efter stängningarna.

- Det blir längre väg, man måste kanske sluta tidigare på jobbet. Många har lyft fram att det blir en större psykisk press och alla har inte bil.

Det finns också andra aspekter som mammorna i Jeppo lyfter i försvaret av en egen rådgivning

- Det är ju mycket mera miljövänligt och tidsoptimerat att hälsovårdspersonal kommer ut till byarna än att alla ska åka till centrum. Urinprov och blodtryck kan man lätt och snabbt kolla upp här i Jeppo.

Sjukvården berörs också

Det är inte bara mödra-och barnrådgivningen den här frågan gäller , den berör också sjukvården. I det fallet är det främst den äldre befolkningen som berörs negativt.

- Individuella lösningar kan göras när det gäller sjukbesök i hemmet. Det här gäller också i de fall där en klient inte uppfyller kriterierna för hemsjukvård, säger Lis-Marie Vikman som är chef för vårdarbetet vid social-och hälsovårdsverket.

Regionförvaltningsverket har kritiserat utrymmena i Jeppo

Regionförvaltningsverket har granskat utrymmena i Jeppo och påpekat brister, bland annat gällande ljudisolering och inneluften liksom toaletterna,

- Det finns maskinell frånluftsventilation i fastigheten och allt går att åtgärda.Vi är villiga att ställa upp på det som hyresgästen vill ha, säger Johnny Rönnqvist som är en av ägarna till fastigheten i Jeppo.