Hoppa till huvudinnehåll

Abimix

Fyra tips inför de digitala studentproven i matematik!

Från 2019
Uppdaterad 09.02.2021 12:56.
bild som visar matematiska formler
Bild: Yle/ Unsplash Antoine Dautry

Ska du skriva det digitala studentprovet i matematik? Vad lönar sig att ha koll på gällande den digitala biten av provet? Här är censorernas tips!

Våren 2019 skrevs också studentprovet i matematik helt på dator. Meningen är att innehållet i de digitala proven i stort sett ska vara likadant som i proven som skrevs på papper.

Men det nya formatet erbjuder också nya möjligheter, och möjligen utmaningar. Här är fyra tips specifikt inför det digitala matteprovet av Peter Hästö och Kristian Smedlund i Studentexamensnämndens matematiksektion.

1. Du har tillgång till en utökad verktygsback – använd den ändamålsenligt

Provsystemets kalkylatorprogram har i princip samma egenskaper som de fysiska räknarna, men nya program som Geogebra och Libre Office Calc ger vissa nya möjligheter.

Det är inte tänkt så att man alltid ska använda ett visst program på ett visst ställe eller för en viss uppgift. Snarare har skribenten tillgång till en mångsidig samling verktyg, därifrån hen kan välja verktyg baserat på vad hen vill göra.

Fler möjligheter att göra olika saker är öppna och då är det desto viktigare att veta vad man försöker göra och vad man vill åstadkomma.

Skapa dig en god förståelse för vad uppgiften går ut på innan du tar itu med den med hjälpmedlen. När du vet vad uppgiften handlar om och vad du vill göra, kan du också välja rätt hjälpmedel och använda programmet på ett ändamålsenligt sätt.

2. Ta in programmen i din övning

I stället för att separat öva på program som finns till förfogande i provet, kan man använda ett lämpligt program när man löser övningsuppgifter. Då får man övning i ämnet och i tekniken samtidigt. Det här gäller speciellt det dynamiska geometriprogrammet Geogebra.

Grundantagandet är att examinanderna har övat på vissa program under sin gymnasietid, och att de då använder dem i proven. Till exempel formeleditorn ska vara bekant från tidigare användning av Abitti-systemet.

Matematiska formler

3. Glöm inte att berätta tydligt vad du gör

Kalkyl- och ritprogrammen ingår nu i provsystemet och det erbjuder nya möjligheter, som att man kan ta en skärmdump och infoga den i sitt svar.

Men det betyder inte att man kan strunta i att också på andra sätt beskriva hur man kommer fram till sin lösning. Viktigare än att man använder en viss matematisk beteckning i sitt svar är att det tydligt framgår vad man gör och räknar ut.

Kan du inte producera en viss beteckning ska du inte låta det hindra dig. Du kan och får gärna också förklara med ord eller på ett annat sätt vad det är du gör.

4. Skissa upp uppgiften för hand, om du är van att göra så

Att skissa och räkna på konceptpapper är fortfarande tillåtet under provet. Själv skulle Peter Hästö definitivt börja lösa en uppgift genom att med papper och penna tänka igenom vad uppgiften handlar om. Men vilken som sist och slutligen är den fungerande strategin är svårt att säga, här finns inget rätt eller fel.

Att tänka igenom uppgifterna ordentligt innan man börjar lösa dem kan hur som helst göra det enklare att välja ett passligt hjälpmedel i provsystemet för sin uträkning. Det här hör ihop med de tidigare tipsen – ha koll på vad du sysslar med och glöm inte att förklara det tillräckligt tydligt.

Matematiksprovscensor Peter Hästö är också professor i matematik vid Åbo Universitet. Kristian Smedlund är ämnesansvarig för matematik vid Utbildningsstyrelsen.

Fler tips inför matematikproven finns här!

Hjälpmedlen tillgängliga i provets B-del

Både de korta och långa matteproven är fortsättningsvis indelade i två delar.

Skribenterna har från provets början tillgång till både A- och B-delens uppgifter, men de matematikspecifika räkne- och ritningsprogrammen kommer de åt först efter att de returnerat A-delen.

När man väl returnerar A-delen får man inte längre tillbaka den delens uppgifter.

Fram till hösten 2020 får man också ha med tillåtna tabellböcker för provet liksom funktionsräknare, grafräknare och symbolräknare i provets B-del.

Mer om det digitala matematikprovet på Studentexamensnämndens sidor.

Artikeln uppdaterad 9.2.2021: Artikelns tidsbestämmelser uppdaterade i tidlös form.

Diskussion om artikeln