Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle öppnar upp textinnehållet i sina artiklar för att utveckla artificiell intelligens och maskininlärning

Från 2019
Ylen tuotantojohtaja Janne Yli-Äyhö Media Honeypot 2019 -tapahtumassa
Bildtext Yles produktionschef Janne Yli-Äyhö på Media Honeypot 2019.
Bild: Merja Ylä-Anttila / Yle

Yle stöder finländska forskare och utvecklare genom att öppna upp data från sina innehåll.

“I framtiden är en allt större andel av vår framgång beroende av hur väl vi betjänar människor och vilka användarupplevelser vi kan skapa. Denna utmaning förenar hela mediebranschen. Våra innehåll hittar inte sina lyssnare, tittare eller läsare av sig själv", konstaterar Janne Yli-Ayhö, produktionschef vid Yle.

Ett exempel på nya sätt att använda innehåll är röststyrning. Problemet för Yle och Finland är det att exempelvis Google Assistent inte ännu stöder finska, och som det ser ut nu kommer det heller inte att ske en förändring inom detta inom en snar framtid. Beträffande svenskan stöds denna redan av Google Assistent, och Svenska Yle redan tidigt varit ute med att testa röststyrning för sitt innehåll.

“Finland, som är ett litet språkområde, har blivit ett utvecklingsland i fråga om intelligent audio. Vi får inte samma nivå av service som många andra länder och vi har heller inte samma utvecklingsmöjligheter inom affärsverksamheten. Detta är ett läge som inte kommer att förändras av sig själv”, påminner Yli-Äyhö.

Yle har redan tidigare undersökt möjligheterna med artificiell intelligens och automation. I januari 2018 inleddes det EU-finansierade projektet MeMad där målsättningen är att hitta lösningar för användningen av artificiell intelligens inom mediebranschen. I projektet består en del av inlärningsmaterialet av innehåll från Yles videoarkiv. Internt har Yle även nyligen inlett ett metadataprojekt inom vilket man undersöker hur produktionen av automatiserad metadata kunde stödja såväl användare som skapare av Yles innehåll och tjänster. Yle utarbetar även modeller för användarna bakom insamlad data.

Nyligen har Yle inlett innovationstävlingen Kioski in Things, inom vilken digitala servicelösningar för unga vuxna utvecklas.

Enligt Yli-Äyhö är Yle även intresserade av nya forsknings- och utvecklingssamarbeten med uppstartsföretag.

“Vi vill främja utvecklingen och utvecklandet av artificiell intelligens och maskininlärning i Finland och i framtiden erbjuda våra mediatillgångar för finländskt forsknings- och utvecklingsarbete på bred front och på lika villkor”.

Först ut presenteras en form av ordbok som baserar sig på Yles textinnehåll. Orden erbjuds i vektorformat och kan användas i ett flertal appar för artificiell intelligens. Ordvektorerna, och inom kort även datan bakom, kommer att finnas tillgängligt för utvecklare på adressen developer.yle.fi/data.html.

Möjligheter att öppna upp även andra text- och medieinnehåll utreds som bäst.

Yles produktionschef Janne Yli-Äyhö talade om ämnet på Media Honeypot 14.2.2019.

Ytterligare uppgifter:
Aleksi Rossi, tjänstechef, digitala kundupplevelser, Yle, aleksi.rossi@yle.fi

På andra språk

Diskussion om artikeln