Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Församling fick testamente med märkligt hyresavtal – kostade 20 000 euro att lösgöra sig: "Jag begrep genast att testamentsexekutorn vill ha pengar"

Från 2019
Brygga vid strand och kyrkoherde Martin Fagerudd.
Bildtext Kyrkoherde Martin Fagerudd vill nu att tomten på Sarvsalö säljs. Bilden är från Sarvsalö, men inte från församlingens ställe.
Bild: Yle

En härva kring ett testamente till Vanda svenska församling har nu retts ut. I testamentet ingick ett ställe på Sarvsalö i Lovisa som var uthyrt till 2060 för 650 euro per år till testamentsexekutorn. Men han har nu köpts ut för 20 000 euro. Exekutorn hade en förhoppning om att få en rejäl ersättning, säger kyrkoherden.

- Det visste jag från första början. Att det handlar om att testamentsexekutorn vill ha pengar för arrendeavtalet. Det begrep jag genast. Alla åtgärder jag gjorde siktade på en förlikning, säger kyrkoherden i Vanda svenska församling, Martin Fagerudd.

- Men det kom, som finnen säger, "mutkia matkaan" (käppar i hjulet). Därför räckte det så här länge, två år. Det är oskäligt, säger Fagerudd.

Besvär till domstol fördröjde

Fagerudds eget agerande var en orsak till fördröjningen.

Han besvärade sig våren 2017 till förvaltningsdomstolen om församlingsrådets beslut om att ge en öppen fullmakt till advokat Harriet Rydberg om förhandlingarna kring testamentet. Fagerudd ansåg att en öppen fullmakt kan leda till att testamentsmedlen används hur som helst.

Under hösten 2018 beslöt domstolen att besväret inte kan behandlas eftersom det rör ett pågående ärende.

Yle Huvudstadsregionen har tidigare också berättat om misstankar om att allting inte gått rätt till när testamentet gjordes upp.

Karta över Sarvsalö.
Bildtext Tomten som ingår i testamentet ligger på norra Sarvsalö.

Har inte gett förklaring till det märkliga avtalet

Advokat Rydbergs förhandlingar med testamentsexekutorn har nu gett resultat.

- Hon meddelade att en förlikning har nåtts. Församlingen har slutit ett avtal med testamentsexekutorn angående arrendeavtalet för Sarvsalöstället. Församlingen betalar 20 000 euro till exekutorn för att avtalet sägs upp, säger Martin Fagerudd.

Rydberg blir nu själv ny testamentsexekutor. Testamentsexekutorn, oftast en jurist, har till uppgift att sköta om ett dödsbo.

Enligt Fagerudd har den tidigare testamentsexekutorn inte gett någon förklaring till att han ingick avtalet för tomten på Sarvsalö.

Hyresavtalet ingicks 2009 och var skrivet till 2060 för en årshyra på 650 euro. Testamentsexekutorn har ändå inte själv vistats på stället.

- Han kanske hade förhoppningar om att få en rejäl ersättning för arrendeavtalet. Och församlingen sträckte sig till att betala 20 000 euro, vilket jag tycker är acceptabelt. Men en summa som övergår det skulle ha varit oskälig, säger Fagerudd.

Församlingen sträckte sig till att betala 20 000 euro, vilket jag tycker är acceptabelt

Yle Huvudstadsregionen når testamentsexekutorn och frågar honom varför han ingick avtalet 2009. Han vill ändå inte låta sig intervjuas.

Ersättningen till testamentsexekutorn tas från testamentet

Ersättningen som nu betalas till honom tas från testamentet.

- Kostnaderna har uppstått i anslutning till det här ärendet. Pengarna tas inte från budgetmedel, säger Fagerudd.

Det viktigaste är att komma igång med att dela ut medel för äldres rekreation

Advokat Harriet Rydbergs räkningar betalas också från testamentsmedlen. Fagerudd kan ännu inte säga vad förhandlingarna kostat församlingen.

Mannen som testamenterade sin egendom till församlingen 2016 ville då att medlen används för äldres rekreation.

- Nu när ingenting belastar den här fonden kan vi genast börja dela ut medel från den. Det viktigaste är att komma igång med att dela ut medel för äldres rekreation.

Det sammanlagda värdet på hela testamentet beräknades våren 2016 vara närmare en halv miljon euro. Förutom stället på Sarvsalö ingick en bostad i Vanda och medel på knappt 200 000 euro. Bostaden har sålts för 97 000 euro.

Kyrkoherden vill att tomten säljs

Testamentsgivaren ville att stället på Sarvsalö används som friluftshus för pensionärer. Det har ändå visat sig att de nuvarande byggnaderna på tomten är värdelösa och inte går att rusta upp.

- I något skede kommer stället att säljas. Det är en verkligen fin tomt på ett mycket vackert ställe i skärgården. Det kommer att finnas intresserade. Platsen har potential, säger Fagerudd.

Det är ändå församlingsrådet som i sista hand fattar beslut om vad som ska hända med stället. Enligt Fagerudd kan ärendet behandlas ännu i år.

Diskussion om artikeln