Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Förlängd läroplikt kanske inte lösningen på ungas utslagning: "Finns ofta djupare orsaker till att studierna avbryts"

Från 2019
En person sitter i en buss, ryggen vänd mot kameran.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle

Kunde en förlängning av läroplikten vara ett sätt att fånga upp ungdomar som hotas av marginalisering? Undervisningssektorns fackförbund OAJ föreslår att läroplikten i Finland förlängs från nuvarande 17 år till 19 år.

Orsaken är att man på ett bättre sätt skulle kunna förhindra unga från att bli utstötta i samhället.

Men är det här en bra lösning på problemet? Finns det ett behov av den här reformen?

Jenni Lindroos som är verksamhetsledare för Aktiva i Pargas säger att det är en jättesvår fråga utan entydiga svar.

- Orsaken till att du avbryter studierna beror kanske inte på att du valt fel bransch, utan det kan bero på olika sociala orsaker. Livskriser och psykisk ohälsa som gör att du helt enkelt måste avbryta, säger Lindroos.

Hjälper unga med jobb och studier

Aktiva är en ungdomsverkstad som hjälper och ger individuell handledning åt unga gällande frågor som rör studier och jobb.

Det är en mottagning med låg tröskel, vilket innebär att det inte behövs en skild remiss eller kallelse för att besöka stället. De ungdomar som besöker Aktiva är upp till 29 år gamla.

- Vi pratar mycket om det här med yrkesval, söka till skolor, söka jobb, vad är en CV, helt konkreta grejer. Men sedan hjälper vi också till med omkringliggande orsaker. Så om någon måste byta bostad eller det finns några andra problem som måste fixas, så ser vi till att den unga får de tjänster som den har behov av, säger Lindroos.

Jenni Lindroos porträtt.
Bildtext Jenni Lindroos. Arkivbild.
Bild: Yle/Peter Karlberg

Mera stöd behövs

Jenni Lindroos säger att när man gräver lite under ytan så framkommer ofta flera olika orsaker till att ungdomarna som besöker Aktiva har avbrytit sina studier.

- Ofta säger de unga att det var fel bransch eller att lärarna är idioter och skolan är dålig, men det finns ofta andra bakomliggande orsaker som kanske är de riktiga orsakerna till varför man avbryter, säger Lindroos.

Lindroos undrar hur det ska gå för de elever som av någon anledning inte klarar av att gå i skolan just då. Ur det perspektivet är en förlängd läroplikt inte lösningen på problemet.

- Man borde då också bygga upp det så att där finns mera stöd i skolorna för de som har det svårt, säger Lindroos, och fortsätter:

- Just stödfunktionerna i skolorna är ofta otillräckliga. Det borde vara handgripligt, individuellt stöd. Att diskutera varför eleven inte kommer till skolan. Det är ju ofta sådana grejer som faller bort, men i och med att du inte är i skolan så blir det svårt att greppa det. Vad är orsaken till att du avbryter eller inte kommer till skolan? säger Lindroos.

Ser du då några direkta nackdelar med att förlänga läroplikten?

- Nej, för om du har en studieplats och du vet att du har den, så kan det fungera som en trygghetsfaktor. Inte ser jag nu direkt något negativt (med förslaget), allt måste man ju prova på för att se om det funkar. Men sedan är det ju såklart inte bra om det känns som ett tvång, säger Lindroos.

Diskussion om artikeln