Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Brist på respekt och grovt språk – Gerby skola i Vasa vill skapa en bättre skolmiljö

Från 2019
Uppdaterad 18.02.2019 13:01.
Cyklar och elever framför Gerby skola.
Bildtext Gerby skola
Bild: Yle/Johanna Ventus

Respekten för andra elever och lärarna har blivit mindre, språkbruket har blivit tuffare och lekarna leder oftare till slagsmål.

Gerby skola i Vasa har skickat ut ett brev till alla hem där man ber föräldrarna diskutera med sina barn hur skoldagen ska fungera bättre.

Föräldern Heidi Svartsjö tycker att föräldrar borde diskutera det lärarna skriver om i brevet, det är bra att skolan tar ett sådant här initiativ.

- Brevet öppnar upp det lärarna har sett i skolan, vad som händer på rasterna och respektlösheten mot varandra. Vi måste diskutera det här i hemmen och ta tag i det, säger Svartsjö.

Svartsjö säger att hon ser brevet som något konkret skolan gör.

- En skola som har fullt upp med lärande tar ett förebyggande steg.

Heidi Svartsjö
Bildtext Heidi Svartsjö
Bild: Yle/Anna Ruda

Lärarna är oroliga

Rektorn Fredrik Sundell berättar att brevet bland annat handlar om lärarnas oro över att eleverna inte respekterar och följer skolans regler och att eleverna inte står för sina handlingar.

Från skolans sida hoppas man att brevet ska leda till diskussioner i hemmen.

- Det är inte ett helt nytt fenomen, men jag tycker att det har blivit mera utbrett och det har gått ner i åldrarna, säger Sundell.

I samband med att brevet skickades till hemmen har Sundell också talat med eleverna och han säger att eleverna också tycker att det finns problem.

- Det är speciellt på rasterna och i andra fria situationer som det kan hända saker. Det kan vara elever som inte följer reglerna och trakasserar andra elever.

Sundell berättar att eleverna också talar om vad som händer på de sociala medierna.

- Här i skolan får vi reda ut ganska mycket som har hänt på fritiden i sociala medier.

Tjej som ligger och tittar på sin telefon.
Bild: All Over Press

Han påpekar att eleverna inte får använda sociala medier under skoltid.

- När de är hemma och på egen hand så är vad de sysslar med inte alltid under kontroll.

I brevet berättar lärarna att en ibland stor del av skoldagen går åt till att reda ut saker som har hänt antingen i skolan eller på fritiden.

- De flesta elever i skolan är ju fina elever. Men det finns en växande skara elever som vi jobbar med kring de här sakerna.

Rektor Fredrik Sundell i Gerby skola.
Bildtext Fredrik Sundell
Bild: Yle/Johanna Ventus

Mycket hinner hända under en dag

Sundell berättar att en vanlig skodag i Gerby skola är händelserik. Han säger att arbetsron är bra under lektionerna.

- Det finns mycket framåtanda, då det gäller lärandet här i skolan, men det är på rasterna vi ibland upplever att vi inte räcker till.

Brevet har delats ut till eleverna i årskurs tre till sex och Svartsjö tycker att ett brev är rätt sätt att ta tag i problemen.

- Jag vet inte hur mycket tid vi föräldrar har till att lyssna på vad som har hänt under skoldagen och hur mycket berättar våra barn om vad som händer, säger Svartsjö.

Väcka diskussion

Hon hoppas att brevet ska väcka en diskussion i hemmen om vad barnen upplever i skolan och vad som händer där.

- Jag tyckte att det här var ett otroligt bra initiativ från skolans sida.

Svartsjö uppskattar att skolan inte bara tar tag i problemet utan också försöker hitta åtgärder.

- De utryckte en oro samtidigt som de hade väldigt fina förväntningar på hur en bra skolmiljö ska vara. De vill att vi ska komma till lösningen tillsammans så att sådana här otrevligheter inte ska hända i skolan.

bild på skor
Bild: Sandra Crawford/Yle

Hemma hos familjen Svartsjö har man talat om brevet tillsammans vid middagsbordet. Eftersom båda vårdnadshavarna och eleven ska skriva under brevet hoppas Svartsjö att familjerna också diskuterar innehållet i brevet.

Tror du att föräldrar tänker att det här inte gäller det egna barnet, utan andras ungar?

- Jag känner en skyldighet mot mitt barn att fråga henne hur situationen är. Gärna vill jag höra henne berätta, oberoende av vilken roll hon har. Det här är saker man ska våga prata om.

För stort ansvar på skolan

Svartsjö säger att hon ibland tycker att föräldrar lägger ett för stort ansvar på skolan i uppfostran av barnen eftersom barnen tillbringar en stor del av sin dag där.

- Det är vi föräldrar som bär det största ansvaret för våra barn. Det är vi som ger dem grundvärderingarna och dem tar de med sig till skolan. Vi ska bygga upp en stark individ och lär dem vad som är rätt och fel.

Brist på respekt och grovt språk – Gerby skola i Vasa vill skapa en bättre skolmiljö

4:46

Diskussion om artikeln