Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning: Antalet barn per socialarbetare borde åtminstone halveras

Från 2019
En flicka och kvinna går hand i hand. Flickan iklädd rosa jacka och kvinnan svart jacka.

Barnskyddet behöver färre klienter per socialarbetare, mer tid med klienterna och satsningar på teamarbetet, slår en färsk utredning vid Social- och hälsovårdsministeriet fast.

Utredningen kom till på socialarbetarnas begäran då man för drygt ett år sedan överräckte en protestlista med över tusen sakkunnigas krav på mer resurser till barnskyddet som var i ett kritiskt tillstånd.

Ett av socialarbetarnas främsta orosmoment var att de kunde ha mellan 60 och 80 klienter per arbetare, vilket gör att arbetstiden omöjligt räcker till.

Klientantal kan inte skrivas in i lagen

Slutrapporten om barnskyddets kvalitet rekommenderar en begränsning på 25 klienter per socialarbetare. Antalet klienter skulle däremot inte skrivas in i lagen.

Utredare Aulikki Kananoja förklarar att det här beror på att situationerna då barnskyddet kallas in är så otroligt varierande.

- Det går inte att standardisera situationerna som socialarbetarna tar sig an. Skriver man in ett fast antal i lagen hämmar det arbetet. Någon rekommendation per arbetsteam kunde man däremot ha, men inte för enskilda personer.

Aulikki Kananoja
Bildtext Utredare Aulikki Kananoja.
Bild: Yle

Mera teamarbete är nyckeln

För att minska pressen på enskilda socialarbetare borde arbetet bli ännu mera gruppbetonat, enligt rapporten. Då delas arbetsbördan upp på fler än en persons axlar.

Inom loppet av två år ska dessutom över 200 nya teamkoncept tas i bruk.

Konkret betyder det här till exempel att en socialarbetare som jobbar med ett barn kan få stöd av familjens terapeut.

Enligt rapporten är också den praktiska erfarenheten från arbetsfältet viktig.

- Ifall vi vill utveckla barnskyddet enligt erfarenheten från arbetslivet och pilotprojekt behöver vi mera pengar. Problemet är dessutom det att resultaten syns med fördröjning, förklarar Aulikki Kananoja.

Vårdreformen oroar

I och med den planerade social- och hälsovårdsreformen flyttas ansvaret för barnskyddet från kommunerna till de nya landskapen.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko oroar sig för vad reformen kommer att betyda för barnskyddet.

- När politikernas huvudfokus är på att jobba fram stora reformer så är det lätt hänt att man glömmer utvecklingen av detaljer som innehållskoncept.

Kuvassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.
Bildtext Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Också utredare Aulikki Kananoja oroar sig för att barnskyddet glöms bort. Det här eftersom till exempel äldreomsorgen har fler klienter och därför ganska logiskt får mera uppmärksamhet.

- Om läget i barnskyddet lugnar ner sig glömmer man lätt att förändra de stora strukturerna. Jag litar ändå på att det har kommit så mycket information om barnskyddets situation på den senaste tiden att en smart beslutsfattare tar hänsyn till det, säger Kananoja.

Diskussion om artikeln