Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Massvis av anmälningar till Valvira om brister vid vårdhem – stängning av fler boenden för äldre att vänta

Från 2019
Händer som håller i varandra.
Bild: Riitta Weijola

Tillsyningsverket för social- och hälsovården, Valvira, har de tre senaste veckorna tagit emot ovanligt många anmälningar om brister vid boenden. Samtidigt bedömer man att ytterligare vårdboenden för äldre kommer att stänga.

Under ett år brukar Valvira ta emot ungefär 400 anmälningar om brister vid boenden i medeltal.

100 anmälningar på bara tre veckor är alltså ytterst ovanligt.

Vid Valvira räknar man nu med att flera vårdhem kommer att stängas.

Allvarliga problem i många hem

Debatten har gått het kring äldrevård de senaste veckorna och tills vidare har man stängt verksamheten vid Esperi Cares äldreboende i Kristinestad och Attendos vårdhem i Alavo.

Det är inte fråga om klagomål om att det skulle ha varit dåligt smakande mat, utan allvarliga klagomål.

Elina Uusitalo, överinspektör vid Valvira

Valvira har med hjälp av regionförvaltningsverken fått kännedom om ännu fler fall där försummelser i vården kan ha lett till boendes död .

– Det är inte fråga om klagomål om att det skulle ha varit dåligt smakande mat, utan allvarliga klagomål. Det handlar om samma typ av problem som uppstått i hemmen som lagts ner, säger överinspektör Elina Uusitalo vid Valvira.

Valvira har upptäckt flera riskfall
Bild: Yle

Enhetschef Eine Heikkinen säger att det görs anmälningar till olika avdelningar vid Valvira hela tiden. Enligt henne är det därför svårt att uppskatta det totala antalet vårdhem det handlar om.

Antalet fall som bekräftas är för tillfället 14, men väntas alltså öka.

– Vi har fått fler fall, men vi kan ännu inte säga något om dem, säger Uusitalo.

Enligt enhetschef Heikkinen berör alla klagomål privata vårdhem.

Rädsla att prata om problemen

Det är liknande problem som lyfts fram i anmälningarna som diskuterats under den senaste tiden, bland annat brist på personal.

Flera anhöriga som varit i kontakt med Yle Uutiset säger att de inte orkar "tjalla" fastän de stött på problem. Många upplever också att de inte hörts då de pratat med vårdföretag, kommuner eller övervakande myndigheter.

en vårdare håller en klient i handen.
Bild: Mostphotos / Arne Trautmann

Också flera vårdare upplever att vårdföretagens ledning och myndigheter inte lyssnar på dem tillräckligt då de pratat om bristerna. Andra vårdare berättar att de först nu vågat berätta om brister.

Vid Valvira märker man av försiktigheten.

– Många som anmäler brister vill vara anonyma och därför görs anmälningarna ofta i grupp och anonymt, säger Elina Uusitalo.

Större granskning av Esperi Care och Attendo

Valvira kommer att göra en omfattande utredning som berör Esperi Cares verksamhet.

– Vi måste utreda det här nu eftersom det finns så mycket problem, säger Eline Heikkinen.

Står Attendo på tur?

– Ja, det är nog Attendo som flera kontaktat oss om också, säger Heikkinen.

Mer än det här vill Valvira inte säga.

Artikeln är en avkortad översättning av Yle Uutisets artikel skriven av Jaakko Mäntymaa.

Diskussion om artikeln