Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU-parlamentet vill att medicinsk cannabis omfattas av FPA-stöd

Från 2019
Uppdaterad 18.02.2019 09:02.
Cannabis planta.

EU-parlamentet vill att medlemsländerna får till stånd ett gemensamt regelverk på unionsnivå gällande bruk av medicinsk cannabis. Parlamentet vill också styra pengar till vetenskaplig forskning om medicinsk cannabis.

Parlamentet godtog nyligen en resolution i vilken det bland annat krävs en tydlig definition på vad medicinsk cannabis är.

Enligt parlamentet skulle en tydlig lagstiftning ha en gynnsam effekt på produktens kvalitet och säkerhet. Särskild fokus bör enligt resolutionen riktas mot unga och gravida användares säkerhet.

Regler på EU-nivå skulle enligt motiveringen också hjälpa till att förhindra missbruk, få bukt med svartabörshandeln och överlag hindra att unga blir beroende av cannabis.

Skulle ersättas av Folkpensionsanstalten

EU-kommissionen och medlemsländerna uppmanas att luckra upp bestämmelser och avlägsna olika kulturellt betingade hinder för bruk av och forskning kring medicinsk cannabis.

I resolutionen framförs också krav på att effektiva cannabisbaserade läkemedel ska ersättas via sjukförsäkringssystemen.

För Finlands del innebär det att medicinsk cannabis ordinerad av läkare skulle omfattas av FPA-ersättningar.

Parlamentet slår i resolutionen fast att det finns bevis på att cannabis kan förbättra bland annat aptiten vid hiv/aids och lindra symptomen vid bland annat psykos, Tourettes syndrom, epilepsi, ledinflammationer, astma, cancer, glaukom och Crohns sjukdom.

Cannabis uppges också ha en smärtlindrande effekt vid exempelvis mens.

Texten baserar sig på artikeln EU-parlamentti haluaa lääkekannabiksen Kela-korvauksen piiriin av Markus Heikkiä/Yle uutiset

Diskussion om artikeln