Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dubbelt fler unga startade jordbruk i Österbotten 2018

Från 2019
Uppdaterad 18.02.2019 12:59.
Krannin tilan isäntä pellollaan
Bildtext Arkivbild.
Bild: Tanja Heino / Yle

Under fjolåret var det dubbelt fler unga som ansökte om startstöd för jordbruk än 2017. Antalet ekogårdar ökade också under 2018.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Österbtten fattade nästan 300 beslut om investeringsstöd till gårdsbruken via Utvecklingsprogrammet för landsbygden i Fastlandsfinland under 2018. Mest stöd gick till investeringar i möjlkproduktionen. Nästmest gick till växthusproduktionen.

Närpes, Nykarleby och Vörå är de tre kommuner där mest investeringsstöd landade.

Fler än 40 nya unga jordbrukare

Antalet startstöd till unga jordbrukare fördubblades jämfört med år 2017. Fler än 40 unga jordbrukare inledde sin verksamhet med hjälp av startstöd.

Sett till antalet ekogårdar ökade den ekologiska produktionen med 40 gårdar 2018 jämfört med 2017. Nästintill alla gårdar som övergått till ekologisk produktion är växtodlingsgårdar.

Däremot kan planerna på att begränsa nya ekoförbindelser och fogande av tilläggsarealer till befintliga förbindelser göra att utvecklingen stannar upp en tid framöver.

Hård konkurrens om projektfinansiering

Nästan 15 miljoner euro beviljades totalt i understöd till gårdsbruken under 2018, i form av räntestödslån beviljades 16,6 miljoner euro.

Konkurrensen om projektfinansiering var precis som tidigare år hård. 15 utvecklingsprojekt fick finansiering.

Under årets andra urvalsperiod prioriterades projekt inom trävarubranschen. Vid sidan av dem prioriterades också projekt som stöder näringarna.

Diskussion om artikeln