Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rapport: Skogen kan inte binda mer koldioxid samtidigt som vi hugger ner mer av den, säger de flesta beräkningsmodellerna

Från 2019
Peter Olander röjer skog på Emaslö i Borgå
Bild: Yle/Stefan Härus

Beräkningarna för hur skogsavverkningen påverkar Finlands kolsänkor varierar kraftigt, enligt en ny rapport från Finlands klimatpanel. Det här hjälper inte beslutsfattarna att fatta hållbara beslut om skogen. Nu är det bråttom att ge politikerna tillgång till mer forskning i frågan.

Att klimatmålen kan pressa Finland att minska på skogsavverkningen är ett känsligt tema för många partier. Frågan försvåras av att politikerna inte har enhetlig forskning att grunda sina beslut på: modellerna för vad som är hållbar skogsavverkning varierar kraftigt.

Finlands klimatpanel har tittat på sex olika beräkningsmodeller för skogsavverkningens klimatpåverkan. Resultaten i modellerna varierar så mycket att skillnaden motsvarar nästan hela mängden fossila utsläpp i Finland i dag.

Klimatpanelen har tittat på sex olika modeller

Om kolsänkorna minskar måste utsläppen också minska

Trots de stora variationerna är det bara en enda av modellerna som stöder regeringens mål, det vill säga att det går att både öka på skogsavverkningen och på kolsänkorna samtidigt de närmaste decennierna.

Enligt Tuomo Kalliokoski, forskare vid Helsingfors universitet, är budskapet tydligt: kolsänkor växer mera när skogsavverkningen minskar.

- Om vi vill göra en effektiv kolsänkepolitik för markanvändningen så stöder en ökning av skogsavverkningen till 80 miljoner kubik inte det målet, säger Kalliokoski.

Oklart hur plantering påverkar och vad marken binder

I beräkningsmodeller som Klimatpanelen har tittat på varierar skogsavverkningen mellan 40 miljoner och 85 miljoner kubik per år.

Men skogens förmåga att binda koldioxid påverkas inte bara av avverkningen, utan också av hur snabbt skogen växer. Det är främst på den punkten modellerna avviker från varandra.

I en del modeller minskar skogens tillväxt redan om tjugo år om skogsavverkningen minskar, i andra modeller är det tvärtom så att tillväxten ökar vid mindre skogsavverkning.

En annan osäker faktor i beräkningsmodellerna är hur mycket marken i skogarna binder koldioxid.

Också jordbrukets utsläpp borde beräknas

Nu är det bråttom att ge beslutsfattarna mer pålitlig information om skogens utveckling, konstaterar Finlands klimatpanel.

Förutom en analys av skogsavverkningen behövs också forskning om jordbrukets inverkan på utsläppen och kolsänkorna i Finland i dag.

Markanvändningens kolsänkor och utsläpp är i avgörande ställning i klimatpolitiken där målet är att bromsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Rapporten finns i sin helhet på Klimatpanelens webbplats (på finska).

Finlands naturresursinstitut gick i vintras ut med fel siffror i sin prognos för hållbar skogsavverkning. De rättade sina siffror men också de nya kritiseras av natur- och miljöföreningar.