Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Granskning bekräftar brister inom småbarnspedagogiken – för stora grupper och för lite personal

Från 2019
Uppdaterad 19.02.2019 13:44.
bild på barn som leker
Bild: Sandra Crawford/Yle

Regionförvaltningsverket, Valvira och kommunerna har sinesmellan gjort en granskning av småbarnspedagogiken som bekräftar det som redan spekulerats – antalet barnskötare per barn är för litet och grupperna är alltför stora.

Mest problem finns det i södra Finland, men det är också naturligt eftersom det är den största av de regioner som undersöktes.

– Skilt skulle jag också nämna Jyväskylä och Tammerfors. I de här städerna, som i många andra stora städer, finns det ännu mycket som borde utvecklas inom daghemmen, säger Marja-Liisa Keski-Rauska, chef på inre Finlands regionförvaltningsverk.

"Kommunala daghem inte sämre än privata"

Resultatet baserar sig på uppgifter från år 2017 och 2018 som Yle Uutiset bett om att få av Regionförvaltningsverket.

En stor del av problemen berörde kommunala daghem, men det betyder ändå inte att de skulle vara sämre än de privata daghemmen.

– De privata daghemmen har ökat, men i hela landet ansvarar kommunerna ändå för 80 procent av alla daghem. Eftersom de kommunala daghemmen är fler betyder det också att anmälningarna kring dem är fler, säger Keski-Rauska.

Lagarna ställer till det

Enligt Keski-Rauska ligger oklar lagstiftning bakom problemen.

– Det är den främsta orsaken. Största problemen i daghemmen handlar om gruppstorlek och antalet vuxna per barn.

Lagen tolkas olika av de som organiserar småbarnspedagogiken och personalen.

Marja-Liisa Keski-Rauska

Eftersom lagstiftningen enligt henne är oklar ger det en möjlighet att tillfälligt överskrida gränserna.

– Lagen tolkas olika av de som organiserar småbarnspedagogiken och personalen. Vi får många frågor om hur lagen borde tolkas.

Minskning av problemen

Det som överraskade de som utförde granskningen var att antalet problem minskat.

Fallen problem och förseelser minskade med nästan hälften mellan 2017 och 2018.

Gård till daghemmet Prästkragen i Prästkulla. På gården finns en gunga, en rutschkana, en lekstuga, en bänk och en leksakshäst som man kan gunga på.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

– Vad det här beror på vet vi inte. Det kan bero på att man år 2018 väntade på att den nya lagen om småbarnspedagogik ska träda i kraft och föra med sig klarhet i hur många vuxna det måste finnas i förhållande till antalet barn och tillfälliga överskridningar. Lagen innehöll trots allt inga ändringar i fråga om det här.

Granskningsprogram tas i bruk

Tillsynsmyndigheterna har beslutat om ytterligare åtgärder för att råda bot på problemen.

Planen är att öka övervakningen inom småbarnspedagogiken med hjälp av ett konkret granskningsprogram vilket skulle betyda ökad förutsägbarhet.

En dagisgrupp i reflexvästar som går över ett övergångsställe.
Bild: Mostphotos

– Hittills har granskningarna varit reaktiva. Man har reagerat på problem och utifrån dem gjort utredningar. Med hjälp av granskningsprogrammet ska man kunna ge råd och utbildning i förväg, säger Keski-Rauska.

Programmet görs av Regionförvaltningsverket och Valvira och tanken är att det ska tas i bruk år 2020.


Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel skriven av Petri Kosonen.

Diskussion om artikeln