Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Anmärkningar mot fusion tas upp dagar innan beslutet ska fattas – styrelseordförande försäkrar att tidtabellen håller

Från 2019
Lars Gästgivars och Kim berg på plats på diskussion om planerna på fusion mellan Vasa och Korsholm.
Bild: Yle/Johanna Ventus

På onsdag är sista dagen att lämna in anmärkningar mot fusionsavtalet mellan Vasa och Korsholm. Anmärkningarna kommer att tas upp i respektive styrelse bara dagar innan beslutet om en fusion ska fattas.

Förslaget till fusionsavtal mellan Vasa och Korsholm har varit till påseende sedan den 21 januari och på onsdag den 20 februari ska anmärkningar mot avtalet vara inne.

Kommunens tjänstemän tar sig an de anmärkningar som kommit in efter sportlovet. Om planen håller ska styrelserna behandla anmärkningarna i slutet av mars.

Både i Vasa och i Korsholm möts styrelserna den 25 mars. Beslutet om en fusion ska fattas av fullmäktige i respektive kommuner den andra april.

Styrelseordförande: anmärkningarna kommer att behandlas i tid

Enligt preliminära planer ska ledningsgruppen för fusionsförhandlingarna slå sig ner den 27 mars för att diskutera om det kommer att bli några förändringar i avtalet på grund av anmärkningarna.

Mindre än en vecka senare ska fullmäktige i Vasa och Korsholm ta ställning till om det blir en fusion eller inte.

Lars-Erik Gästgivars (SFP), kommunstyrelseordförande i Korsholm, försäkrar att man kommer att hinna behandla anmärkningarna innan det slutgiltiga beslutet.

- Det är helt klart att om vi gått ut och frågat korsholmarna vad de tycker och bett dem komma in med anmärkningar så ska vi behandla dem innan det är dags för fullmäktige att besluta om det här. Annars hade vi inte gått ut och frågat folk vad de tycker, säger Gästgivars.

Lars-Erik Gästgivars (SFP), styrelseordförande i Korsholm.
Bildtext Lars-Erik Gästgivars (SFP)
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Är det så att det kommer in mycket anmärkningar då måste man kanske i värsta fall kalla på ett nytt styrelsemöte för att hinna gå igenom allt men det kan jag inte säga i det här skedet hur vi gör, säger Gästgivars.

Förändringar möjliga om båda är överens

Enligt Kim Berg (SDP), stadsstyrelseordförande i Vasa, är det fullt möjligt att göra förändringar i avtalet innan beslutet i april.

- Om båda parter tycker att ändringarna är bra och vi båda är överens är det möjligt att göra ändringar på ledningsgruppens möte i mars. Det tar inte länge bara vi är eniga, säger Berg.

- När det gäller förhandlingarna så hinner vi garanterat. Det är inte fråga om en tidsbrist. Det gäller bara att komma överens, säger Gästgivars.

Några planer på att lägga ut avtalet till påseende igen är inte aktuellt enligt Kim Berg inte i det här skedet.

- Det måste handla om väsentliga ändringar och att vi tillsammans är överens om att ändringar måste göras. Gör vi ändringar så är det på grund av anmärkningarna som kommit in och något nytt påseende är inte aktuellt, säger Berg.

Kim Berg
Bildtext Kim Berg (SDP).
Bild: Yle / Johanna Ventus

Folket röstar innan styrelsen sagt sitt

Innan man kommer så långt att det är upp till fullmäktige att fatta ett beslut ska man i Korsholm ordna en folkomröstning om fusionen den 17 mars.

I det skedet har alltså styrelserna i de två kommunerna ännu inte hunnit gå igenom anmärkningarna som kommit in.

Styrelsens ordförande Lars-Erik Gästgivars ser det inte som ett problem.

- Jag tror inte att det kommer att bli fråga om så stora ändringar. Vi ska också komma ihåg att folkomröstningen är rådgivande och beslutet är upp till fullmäktige. Kommer det in stora saker i anmärkningarna så kommer det att behandlas i både styrelse och fullmäktige på samma sätt som att vi kommer att diskutera resultatet i folkomröstningen, säger Gästgivars.

- Tidtabellen är som den är och vi har inga möjligheter att behandla anmärkningarna innan folkomröstningen i Korsholm, säger Berg.

Regeringsbildningen som sätter tidsramen

Varför är då tidtabellen så stram? Varför vill man att Vasa och Korsholm ska fusioneras redan från och med år 2020.

- Inför regeringsprogrammet är det viktigt att vi har ett beslut om att Vasa kommer att vara en av de tio största städerna i Finland när följande valperiod börjar. Detta har stor betydelse när man bestämmer i regeringsprogram om investeringar man kommer att göra i Finland i följande valperiod, säger Berg.

Lars-Erik Gästgivars är inne på samma linje.

- Det är helt klart att då en ny regering börjar slå fast vart pengarna ska fördelas så har en större stad mer pondus och det är viktigt i sammanhanget, säger Gästgivars.

Kommunforskare: kommuninvånarnas rättighet att lämna in åsikter

Kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi säger att det är svårt att säga i vilken mån man hinner beakta de anmärkningar som lämnas in angående fusionsavtalet.

- Erfarenheterna visar att kommentarerna till den här typen av avtal är av väldigt olika karaktär. Jag kan tänka mig att det kommer att komma ganska många kommentarer till det här avtalet med tanke på hurudan debatten är i Korsholm.

Forskare Siv Sandberg står med armarna i kors.
Bildtext Kommunforskare Siv Sandberg.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Sandberg säger att det säkert är så att en del anmärkningar kommer att vara av samma karaktär.

Då handlar det om att klassificera dem och konstatera vilka punkter man kan ta ställning till och vilka punkter man faktiskt tar ställning till.

Vad säger du till kommuninvånare som funderar på om det är någon vits att lämna in anmärkningar till fusionsavtalet?

- Jag tycker att man ska göra det. Det är en rättighet kommuninvånarna har och det är också en skyldighet för kommunstyrelsen att beakta anmärkningarna på den nivå man hinner. Det hör till processen att man ska ha möjlighet att lämna in respons.

Tidtabellen fram till beslutet i fullmäktige:

  • Fram till den 20 februari kan man lämna in anmärkningar mot fusionsavtalet
  • Styrelsen i Vasa och Korsholm kommer att gå igenom anmärkningarna i slutet av mars
  • Den 17 mars ordnas folkomröstningen i Korsholm
  • Den 2 april ska fullmäktige i Vasa och Korsholm fatta beslut om en fusion
  • Enligt avtalet ska Vasa och Korsholm fusioneras 1 januari 2020.

Diskussion om artikeln