Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Dags för varningsskyltar då muddringen av Borgå å är klar

Från 2019
Varningsskylt sätts upp på stolpe.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Ännu väntar omfattande markarbeten och en kartläggning av hur fisket och miljön mår. Frågan är hur det gick för gösen.

Snö, is och dis ligger över ån och den västra åstranden. Av det ansenliga muddringsarbetet syns därför inte många spår söder om Wilenius båtvarv. Bassängerna med muddringsmassorna, som i framtiden ska bli vackra strandängar, är ännu länge sanka och gyttjiga.

- Vi sätter nu upp varningsskyltar för att ingen ska fastna i gyttjan. Då man promenerar längs med åstranden gäller det att hålla sig till gång- och cykelvägarna, säger samhällsplanerare Enni Flykt, från Borgå stad.

Djupet i dräneringsbassängerna kan vara upp till en meter. I dem har tusentals kubikmeter med muddringsmassa dumpats från ån.

Varningsskylt för muddringsmassor.
Bildtext Varningsskylten är skapad av serietecknaren Pertti Jarla.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Enligt Enni Flykt är den dramatiska varningsskylten inte alls överdriven.

- Vi vill inte att någon kommer hit och sedan sjunker ner i leran upp till midjan eller att något husdjur gör det.

Själva muddringsarbetet i ån mellan Tolkis och centrum blev klart i mitten av december. I januari har entreprenören tagit bort det mesta av maskiner och annan utrustning samt rivit skyddsstaketen.

Hur går det för gösen?

Men ännu återstår en hel del jobb för Borgå stad. Främst gäller det att utreda konsekvenserna för fiskar och fisket.

Enni Flykt vid Borgå å.
Bildtext Samhällsplanerare Enni Flykt.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

På Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå är verksamhetsledaren Juha Niemi fundersam.

- Efter så här stora muddringar går det ofta flera år innan allt är som förr under ytan, säger han.

En avslöjande faktor är hur gösen i framtiden trivs i åmynningen under höstar och vårar.

- Det blir verkligen intressant att följa med gösfisket, som tidigare har varit verkligt rikligt i ån.

Enligt Juha Niemi har muddringsarbetet också påverkat områden där gösen förökar sig. Åflödet har fört ut muddringsföroreningar till de närmaste fjärdarna.

Ålandskap i vinterskrud.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Under mars månad ber Borgå stad nu yrkes- och fritidsfiskare att delta i en enkätundersökning om fisket i fjol.

- Nu undersöker vi läget på olika sätt, dels genom en enkät på stadens hemsida och dels genom att dyka och ta prover, säger Enni Flykt.

Hon tror att situationen inte är så dålig.

- Det jag har hört av fritidsfiskare är att de inte har märkt något ovanligt. Att vi kunde dumpa muddringsmassorna på land istället för i ån har betytt mycket för vattenmiljöns del.

Att utredningen görs är ett av kraven som ställdes då myndigheterna beviljade muddringslov åt Borgå stad.

Grävmaskin vid åstrand.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Diskussion om artikeln