Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Provresultaten visade inget avvikande i Oxhamns skola – jakten på nya utrymmen fortsätter ändå

Från 2019
Oxhamns skola.
Bildtext Elever och personal vid Oxhamns skola har upplevt problem med inomhusluften. Provtagningar visar inget avvikande men man kommer ändå att försöka hitta ersättande utrymmen. Arkivbild.

Arbetet med att hitta nya utrymmen för verksamheten i Oxhamns skola i Jakobstad fortsätter. Samtidigt visar provresultaten av inomhusluften i Oxhamns skola inget avvikande.

Trots att provresultaten inte visar något avvikande uppger bildningsdirektör Jan Levander i ett pressmeddelande att staden fortsättningsvis försöker hitta ersättande utrymmen.

- Vi har tagit del av provresultaten och även informerat skolans personal, säger Levander.

Jan Levander
Bildtext Jan Levander säger att staden fortsätter söka efter ersättande lokaler till undervisningen i Oxhamns skola.
Bild: Nathalie Lindvall

Oklart hur det ska lösas till hösten

För en vecka sedan blev det klart att den mest akuta situationen i delar av skolfastigheten skulle lösas genom att vissa delar av undervisningen flyttas till Optima och till Campus Allegro efter sportlovet.

Hur den övriga undervisningen ska ordnas till hösten är ännu öppet.

- Centralen för tekniska tjänster och bildningsnämnden fortsätter utreda fastighetsfrågan, säger tf teknisk direktör Rune Hagström i ett pressmeddelande.

Tekniska verkets direktör i Jakobstad, Rune Hagström
Bildtext Rune Hagström är tf teknisk direktör på staden Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Frågan om dels ersättande utrymmen och dels provresultaten kommer att behandlas på bildningsnämndens möte nästa veckas onsdag (27.2).

I torsdags hölls en manifestation för en frisk Oxhamns skola.

I fredags uppmanades föräldrar till elever i skolan att hålla barnen hemma under den dagen.

Hälsoinspektionen vill se nya utrymmen trots provresultaten

Det var den 30 januari som man tog prover i Oxhamns skola. Tretton luftprov för mikrobundersökning togs i huvudbyggnaden och tio i det så kallade annexet.

Proven togs enligt Valviras anvisningar. De är undersökta i ett godkänt laboratorium, uppger staden Jakobstad i ett pressmeddelande.

Korridor i Oxhamns skola i Jakobstad.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

I resultattexten kan man bland annat läsa att det inte konstaterades några tecken på mikrobkällor i varken huvudbyggnaden eller annexet. Nedan ett utdrag ur resultaten:

"Mikrobarter som indikerar fuktskada förekom som enskilda kolonier endast i två av inomhusluftproverna från huvudbyggnaden, vilket anses normalt. Strålsvamp som anses indikera fuktskador förekom inte i halter som överskrider kvantifieringsgränsen i något prov."

Man kan dock inte utesluta möjligheten av mikrobiella skador i konstruktioner enbart utifrån luftprovernas resultat. Därför kan inomhusluftsprover inte användas till att visa att en lokal som undersöks är i skick.

"Om luftprover analyseras och halterna och artbeståndet av mikrober tyder på en ovanlig källa, ska det dessutom också finnas andra bevis på att åtgärdsgränsen överskrids, till exempel mögellukt, synliga spår av skador, fuktskador som fastställs inne i konstruktioner, eller sådana mikrobprover av byggnadsmaterial eller ytor i vilka mikrobtillväxt konstateras."

Någon lukt eller antydan på de faktorer som är citerade ur resultattexten ovan konstaterades inte i de utrymmen där luftproven togs.

Trots att det i luftproven inte kan konstateras något avvikande anser hälsoinspektionen att processen med att hitta ersättande utrymmen ska fortsätta

― Marit Björkstrand, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Provtagningens resultat sammanfattas genom att konstatera att enbart analysresultaten av inomhusluftsprovtagningen inte orsakar behov av tilläggsutredningar eller åtgärder i de undersökta byggnaderna.

Däremot anser hälsoinspektionen att man måste fortsätta processen med att hitta nya utrymmen för undervisningen.

– Trots att det i luftproven inte kan konstateras något avvikande anser hälsoinspektionen, utgående från tidigare undersökta materialprov och hälsokartläggningar bland både elever och personal, att processen med att hitta ersättande utrymmen ska fortsätta, säger Marit Björkstrand, chef för miljöhälsovården vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, i ett pressmeddelande.

Genom att klicka här kommer du till rapporten om provtagningen och resultaten.

Diskussion om artikeln