Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Henrik betalade inte medlemsavgiften till segelföreningen, som tog avgiften till indrivning: "Det är bara luft bakom, jag behöver inte betala"

Från 2019
Man som sitter vid bord med räkning från indrivningsbyrå framför sig.
Bildtext Räkningen från indrivningsbyrån Intrum är 324,87 euro.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Har du låtit bli att betala medlemsavgiften till en förening där du är medlem? Avgiften kan gå till indrivning. Enligt Lauri Tarasti, expert på föreningslagen, finns inget lagligt hinder för det, men åtgärden är ovanlig. Henrik Nyholm fick en räkning från en indrivningsbyrå för att han inte betalat medlemsavgiften till Helsingfors segelsällskap (HSS), där han inte varit aktiv på 20 år.

- Jag tittade chockerat på räkningen från indrivningsbyrån Intrum och tänkte att sådana här räkningar måste man alltid betala. Men sedan såg jag att det handlade om medlemsavgiften till HSS, vilken jag inte har betalat. Jag har varit aktiv i många föreningar och vet att det här inte går att driva in, säger Nyholm.

Han har inte sedan han var barn varit aktiv i Helsingfors segelsällskap.

- Jag har inte varit i kontakt med HSS sedan jag seglade optimistjolle. Det var för 20 år sedan.

När har du senast betalat medlemsavgiften till segelsällskapet?

- Jag har aldrig betalat den.

Enligt segelsällskapets stadgar leder obetald avgift bara till uteslutning

Indrivningskravet var adresserat till hans barndomshem och dit hade också betalningspåminnelsen gått, vilket han fick reda på senare. Förutom medlemsavgiften på 214 euro ingår också en investeringsavgift på 65 euro. Räkningen från indrivningsbyrån är på 324,87 euro.

- Det är bara luft bakom. Jag behöver inte betala. I betalningspåminnelsen stod att obetalda avgifter leder till uteslutning, men inte att man förlorar sin kreditvärdighet, säger Nyholm.

I segelsällskapets stadgar står att en medlem som inte har betalat avgiften till föreningen inom två månader från förfallodagen 1 maj kan uteslutas ur föreningen med styrelsens beslut.

Jag har varit aktiv i många föreningar och vet att det här inte går att driva in

Om en indrivningskostnad inte betalas och det inte finns en betalningsplan kan ärendet gå till domstol. I domstolen är det möjligt att bestrida kostnaden om man anser kravet vara obefogat.

Domstolen kan i sista hand fatta beslut om att skulden krävs genom utmätning. Då utmäts inkomster och egendom till ett belopp som täcker den obetalda skulden.

Segelsällskapet kommenterar inte

Varför har då Helsingfors segelsällskap gått in för indrivning av obetalda medlemsavgifter istället för att bara utesluta medlemmar som inte betalar? Den frågan vill segelsällskapet inte svara på.

Kommodor Mikael Stelander hänvisar till kansliet, som har hand om medlemsavgifterna.

Kanslist Kristina Lindqvist vill ändå inte ställa upp på intervju och hänvisar tillbaka till Stelander, som därefter inte går att nå.

Helsingfors segelklubb använder inte indrivning av medlemsavgifter

Grannföreningen Helsingfors segelklubb brukar inte föra obetalda medlemsavgifter till indrivning.

- Mot slutet av året skrivs de som inte betalat avgiften ut ur klubben. Det är en lång process där vi ringer och skickar brev och försöker få tag på medlemmarna. Men det lyckas inte alla gånger. På hösten går styrelsen igenom de obetalda medlemsavgifterna och därefter meddelar vi att vi tyvärr uteslutit dem som inte betalat, säger kanslist Anne Jäntti vid Helsingfors segelklubb.

ministeri, hallintoneuvos, vaalirahakohu, Tarastin työryhmä, sote
Bildtext Lauri Tarasti.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Lauri Tarasti: Jag tycker det är en överdriven åtgärd

Enligt Lauri Tarasti, expert på föreningslagen, är det ovanligt att låta en obetald medlemsavgift gå till indrivning. Han kommenterar saken på ett allmänt plan.

- Jag tycker det är en överdriven åtgärd. Det skulle först gälla att på nytt försöka få medlemmen att betala avgiften. Och om inte avgiften betalas kan medlemmen avskedas, säger Tarasti.

Får en förening göra så här?

- Det är möjligt. En medlem är skyldig att betala medlemsavgiften och om ingenting händer är det en möjlighet att fortsätta så här. Det normala är att avskeda en sådan medlem, men det är möjligt att gå vidare med drastiska åtgärder, säger Tarasti.

Har du någon uppfattning om hur vanligt det är att föreningar gör så här?

- Jag vet många sådana fall, men det är inte normalt.

Inget hinder mot att driva in medlemsavgifter

Enligt Tarasti är indrivning av en medlemsavgift i enlighet med föreningslagen. Indrivningsföretag som tar sig an uppdrag att driva in obetalda medlemsavgifter gör sig alltså inte skyldiga till något fel.

Indrivningsbranschen övervakas av Regionförvaltningsverket, som ska se till att företagen iakttar god indrivningssed.

- Det är en normal skuld. Indrivningsbyrån behöver inte utreda om indrivningen är i enlighet med en förenings stadgar. Men det är inte förbjudet enligt lagen, säger överinspektör Timo Korhonen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Henrik Nyholm säger att han inte tänker betala räkningen från indrivningsbyrån.

- Jag kommer inte betala utan vill ta upp det här med segelsällskapet på vårmötet. Det här är inte enligt andan i föreningens stadgar.

Diskussion om artikeln