Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby utreder skolstrukturen – "Det är inte skolstängningar vi pratar om"

Från 2019
Socklot skola i Nykarleby
Bildtext Socklot skolas verksamhet utreds.
Bild: YLE/Patrik Enlund

I Nykarleby fortsätter man utreda skolstrukturen i staden. Under lupp är skolorna i Kovjoki-Markby, Hirvlax och Socklot.

Förra året gjordes den första delen av utredningen av skolstrukturen i Nykarleby. Då låg fokus på ekonomin. Men nu utreder man hur det ser ut ur en pedagogisk synvinkel.

- Vi vill att skolstrukturen ska stå på en stadig ekonomisk och pedagogisk grund som är hållbar för framtiden, säger bildningsdirektören Teresia Tötterman-Engström.

De tre skolorna som utreds har ett elevunderlag som pekar nedåt. Nästa läsår kommer man att ha 26 elever i Kovjoki-Markby, 41 elever i Hirvlax och 60 elever i Socklot.

- Om vi tar till exempel Kovjoki-Markby så kommer de att ha tre årskurser i samma klass. Är det pedagogiskt vettigt? Räcker elevunderlaget till i förhållande till ekonomi och innehållsmässigt? Får vi ändamålsenliga undervisningsgrupper? frågar sig Tötterman-Engström.

Har fört diskussioner med skolorna

Bildningsdirektören har besökt de tre berörda skolorna och fört diskussioner med kollegierna.

I diskussionerna har man utgått från tio kvalitetskriterier som undervisnings- och kulturministeriet har definierat för den grundläggande utbildningen.

- Det här materialet som vi har fått in ska skickas till sakkunniga och de kommer att analysera materialet så att vi får en objektiv syn på saken.

Tötterman-Engström hoppas att man ännu under våren kan få ett underlag som man kan basera fortsatta diskussioner på.

- Sedan måste vi se inför budgeten 2020 att finns det argument eller motiveringar att göra strukturella förändringar i skolnätet i Nykarleby.

Bra med ett brett underlag

Tötterman-Engström är noga med att poängtera att det inte handlar om en nedläggning av skolor i det här skedet.

- Det är inte skolstängningar vi pratar om. Vi utreder situationen och det är bra att ha underlag som belyser ett skolnät från flera håll.

- Oavsett vilket beslut man tar så måste det finnas underlag för det beslutet.

Diskussion om artikeln