Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kolkraftverket i Kristinestad rivs i vår – Pohjolan Voima fann ingen annan lösning

Från 2019
Björnön i Kristinestad.
Bildtext Arkivbild. Utsikt mot Björnön och kraftverksområdet.
Bild: Yle/Roger Källman

Pohjolan Voima lyckades inte hitta nya samarbetspartners eller alternativa verksamhetsmodeller för att driva kol- och oljekraftverken i Kristinestad vidare. I vår ska kraftverken rivas.

Pohjolan Voima gav på onsdagen ett slutgiltigt besked om att kol- och oljekraftverken i Kristinestad ska rivas.

Kraftverken har stått stilla sedan 2015 eftersom de inte är lönsamma. Samma år löpte miljötillståndet för det oljebaserade kraftverket ut.

Pohjolan Voima har sedan dess sökt möjligheter för att trots allt jobba vidare, anläggningarnas tekniska skick ställde inga hinder i vägen. Men varken nya samarbetspartners eller andra verksamhetsformer stod alltså att finna.

Också bolagets kolkraftverk i Björneborg går rivningsödet till mötes.

Rivning klar redan nästa år

Kraftverksområdet på Björnön i Kristinestad är 100 hektar stort.

Kraftverken byggdes i mitten av 1980-talet och producerade enbart el men ingen fjärrvärme. Kolkraftverket hade en effekt på 242 megawatt.

I ett pressmeddelande skriver Pohjolan Voima att rivningsarbetet startar redan i vår.

Nästan allt rivningsmaterial kommer att kunna återanvändas, exempelvis i maskinverkstäder. Senast under 2020 kommer rivningsarbetet att vara klart.

Idag är 90 procent av Pohjolan Voimas produktion koldioxidneutral. Siktet är inställt på att höja andelen till 95 procent redan år 2020.