Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nextjets konkursbo överväger att stämma svenska staten

Från 2019
Uppdaterad 21.02.2019 15:07.
Nextjets flygplan som står i still på marken.
Bild: Nextjet/pressbild

Det konkursade flygbolaget Nextjet kan komma att föra skadeståndstalan mot svenska staten. Nextjets konkursförvaltare har inte heller ännu slagit fast om och när det blir en återvinningstalan mot de tidigare styrelsemedlemmarna i Nextjet, Peter Boström och Peter Björk i Jakobstad.

- Vi måste vara noggranna och ha torrt på fötterna innan vi agerar, sådant tar tid, säger konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson.

Konkursboet undersöker som bäst om tidpunkten för Transportstyrelsens och Trafikverkets hävning av Nextjets flygtillstånd påverkade det pris som konkursboet fick för flygbolaget efter konkursen.

Utredningen avgör om talan ska väckas eller inte mot svenska staten.

Återvinningsprocess och skadeståndstalan drar ut på tiden

Flygbolaget Nextjet gick i konkurs i mitten av maj 2018.

Inom ett år efter den tidpunkten måste konkursboet avgöra om det blir en återvinningsprocess mot före detta styrelseordföranden i Nextjet, Peter Boström och styrelsemedlemmen Peter Björk för de lån de gett flygbolaget och som delvis återbetalats.

En eventuell återvinningstalan gäller de andelar av lånen som återbetalats.

Konkursboet utreder också som bäst också om en talan ska föras mot Transportstyrelsen och Transportverket i Sverige.

Tvisten gäller tidpunkten när de svenska myndigheterna drog in flygbolagets tillstånd och hur det påverkat det pris konkursboet fått vid försäljningen.

- Det handlar om intäkts - och vinstmarginalbortfall. Priset som gavs i jämförelse med ett pris vid kontinuerlig drift, säger konkursboförvaltaren Lars-Henrik Andersson.

Nextjets och moderbolagets Nextjets Sverige Ab:s skulder uppgick sammanlagt till 304 miljoner kronor, i runda tal 30 miljoner euro. Bankernas prioriterade skulder uppgår till 44 miljoner kronor, cirka 4,4 miljoner euro.

Nordea är borgenär

I ett mejl till Yle Österbotten skriver Peter Boström och Peter Björk att förvaltaren överväger att anföra skadeståndsanspråk mot svenska staten på grund av dess agerande i samband med konkursen.

- Det finns ett borgensåtagande till Nordea och maxbeloppet är hanterligt samt beroende på utfallet av ovanstående anspråk, skriver Boström och Björk.

Det är i första hand Nordea som är borgenär med prioriterade skulder och som har ett intresse av att få ut pengar av svenska staten via en skadeståndstalan.

- Det är i mångt och mycket en bevisfråga och ett räknestycke hur mycket det går att få tillbaka och vi måste diskutera med tillsynsmyndigheten och berörda borgenärer innan vi bestämmer oss om det skall bli en talan mot staten, säger Andersson.

Österbottens handelskammares utredning är klar

I slutet på november ifjol kunde Yle Österbotten avslöja att Peter Boström och Peter Björk, styrelseordförande i handelskammaren vid tillfället, kanaliserade privata lån till flygbolaget Nextjet via Guldkusten Ab som är ett dotterbolag till Österbottens handelskammare.

Båda två hade motsvarande styrelseuppdrag i flygbolaget Nextjet.

Varken handelskammarens övriga medlemmar eller minoritetsägarna i Guldkusten, kommuner i Jakobstadsregionen, var medvetna om transaktionerna och risken för återvinningstalan.

- Muntlig information gavs till berörda parter. I efterskott kan dock konstateras att mera omfattande information kunde ha getts, men vid tidpunkten för transaktionerna ansågs det inte nödvändigt eftersom ingen ekonomisk risk för Guldkusten Ab förelåg, skriver Peter Boström och Peter Björk i ett mejl till Yle Österbotten.

Varför gick ni den här vägen med era pengar och inte direkt via något av era bolag?

- Guldkusten Ab är ett regionalt marknadsföringsbolag och eftersom pengarna var avsedda för marknadsföring av linjen vid uppstarten av trafiken var det helt naturligt att kanalisera pengarna i form av lån till Guldkusten Ab från våra bolag. Avsikten var att pengarna skulle återbetalas när trafiken kommit igång.

Handelskammaren har låtit sin egen revisionsbyrå gå igenom handlingarna i Guldkusten Ab för en tid sedan och säkerställa att handelskammaren inte kommer att lida skada vid en eventuell återvinningsprocess.

- Rapporten från revisionsbyrån visade att allting kunde ha skett på ett bättre och annorlunda sätt. Vi har säkerställt att handelskammaren inte kommer att lida skada, säger Ulf Nylund som är ordförande för Österbottens handelskammare sen årsskiftet.

Guldkusten Ab har som huvudsaklig uppgift att ge ut tidskriften Coastline vartannat år. Coastline är en marknadsföringspublikation för medlemsföretagen i Österbottens handelskammare.

Handelskammaren borde ha informerats

Handelskammaren äger 55 procent av Guldkusten Ab. Ulf Nylund säger att styrelsen inte gillar att det dyker upp saker i efterskott.

- Vi gör allt vi kan för att det inte ska ske något liknande framöver. Jag tror att alla involverade kommer ihåg det här ganska länge och inte glömmer det i första taget, säger Ulf Nylund.

Peter Boström och Peter Björk är fortfarande styrelsemedlemmar i Österbottens handelskammare, har styrelsen fortsatt förtroende för dem?

- Sådana diskussioner har vi för tillfället inte på gång.

Moderbolaget Nextjet Sverige Ab ägde aktierna till 100 procent vid tiden för konkursen i maj 2018. Den största enskilda ägaren i flygbolaget var då energibolaget Herrfors Ab i Jakobstad med en andel på 30 procent.

Diskussion om artikeln