Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg kartlägger användningen av plast i sin verksamhet - skaffar insamlingskärl där de behövs

Från 2019
Plastavfall vid Pohjanmaan hyötyjätekuljetu i Laihela.
Bildtext Plast används i många olika typer av produkter.
Bild: Yle/Terhi Varjonen

När insamlingskärlet för plast flyttade från Karis centrum blev fullmäktigeledamoten Ann-Katrin Bender (SFP) upprörd. Det hela utmynnade i en motion där också plastanvändningen inom staden Raseborg ifrågasattes.

I sin motion ville Bender att Raseborgs stad skulle utvärdera sin egen användning av plast i de olika verksamheterna. Målet skulle vara att minska förbrukningen där det är möjligt.

Riktigt så här långt är staden inte beredd att gå i det här skedet.

Motionen har nu behandlats på olika håll, bland annat i tekniska nämnden.

Ann-Katrin Bender är ordförande för styrelsen för VNF i Karis.
Bildtext Ann-Katrin Bender.
Bild: Marica Hildén / Yle

Resultatet är ett svar som säger att staden ska kartlägga användningen av plast vid stadens enheter. Staden ska också beställa insamlingskärl för plast till verksamheter där det produceras mycket plastavfall.

- Det låter faktiskt vettigare än mitt eget förslag. Jag tänker att alla ställen kanske inte behöver plastinsamlingskärl, säger Bender nu.

Dyrt att utreda

Raseborgs stad har inte utrett möjligheterna att minska på plastavfallet. Man anser att en grundlig utredning skulle förutsätta en sakkunnig person och det påverkar budgeten.

Det är alltså också en fråga om pengar.

Bender säger att hon förstår att det kan behövas en expert ifall man gör stora förändringar i verksamheten. Hon säger också att all plast säkert inte kan ersättas av andra produkter.

- Vi får väl ta det som en delseger och tänka att nu finns det i alla fall möjlighet för den personal som vill, i verksamheter som använder mycket plast, att sortera.

Information

Raseborgs stad anser också att det är bättre med åtgärder som allmän miljöfostran och upplysning till den egna organisationen, skolor, daghem och kommunens invånare.

Det leder till att man på sikt kan minska på plastavfallet.

Bender tror också att det är bättre med information än att inte ge den.

Jag tror ju att när man kommer i gång så blir det här normalt efter ett tag och sedan kanske det så där naturligt utvecklar sig vidare

I dagens samhälle pratas det också mycket om klimat och hållbar utveckling. Också stadens strategi talar för den typen av värderingar.

Bender säger att det kan vara skönt att få råd om konkreta och enkla åtgärder man kan ta till.

- Har man bara verktygen och vet vad man ska göra så tror jag att folk vill försöka.

Trots att svaret på motionen inte exakt är det hon efterlyste är Bender nöjd. Hon säger att det är en bra början.

- Jag tror ju att när man kommer i gång så blir det här normalt efter ett tag och sedan kanske det så där naturligt utvecklar sig vidare. Om inte så får jag väl skriva en ny motion i något skede.

Plastinsamlingen i Karis

Det hela fick alltså sin början med att Ann-Katrin Bender irriterades av att det allmänna plastinsamlingskärlet flyttade några kilometer från Karis centrum till bensinmackarna vid riksväg 25.

Miljöbyrån i Raseborg har för sin del sagt att det skulle behövas flera allmänna uppsamlingskärl för plast.

Soppåsar på marken.
Bildtext Det förekom problem med plastinsamlingen i Karis centrum. Därför flyttade den bort.
Bild: Yle/Pia Santonen

Att det inte finns ett kärl i Karis centrum har lett till att Bender inte längre återvinner sitt plastavfall.

- Det har blivit helt ohållbart att köra ut det. Jag har räknat att det tär mera på miljön att kurva via kärlen med bil än att förbränna. Och det känns inte bra.

Artikeln bygger på en intervju som Marica Hildén har gjort.

Diskussion om artikeln