Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yles enkät: Unga män nöjdast över sitt liv, kvinnorna bekymrade - oberoende av ålder

Från 2019
Uppdaterad 06.03.2019 18:42.
Aron Larsson lutar sig mot en vit vägg i ett kontorslandskap.
Bildtext Aron Larsson studerar till biolog på magisterstadiet. Han kommenterar resultatet tillsammans med Svenska Yles Anna Forth.
Bild: Yle/Anna Savonius

Fyrtio procent av unga män i åldern 15-29 år är mycket nöjda med sitt liv. Det är också finlandssvenskarna, visar Yles senaste enkät, genomförd av Taloustutkimus. Drygt två tusen finländare intervjuades, omkring hundra av dem finlandssvenskar.

En graf.
Bild: Yle

Det finns således några överraskningar i Yles enkät, som gjorts för att bolaget ska förstå sina användare bättre och betjäna dem med ämnen, intervjuobjekt, vinklar och temahelheter i olika skeden av livet. Vi frågar både Yles innehållschef Anna Forth och magisterstuderande Aron Larsson om resultaten.

Unga män under 30 år har nått rubrikerna mycket på sistone på grund av avbrutna studier, svårt att hitta sin plats och utslagningshotet i dag. De allra senaste rapporterna visar ändå på en ljusning - att fler studerar eller jobbar.

Unga finländare, särskilt män, lyftes fram i en OECD-rapport. Enligt OECD:s siffror skulle hela 18 procent av 20-24-åringarna hos oss sakna studieplats eller arbete. De här unga kallas på forskarslang NEET ("neither in employment nor in education or training"). Rapporten är från 2018.

En ung man i munkjacka vid karusell.
Bildtext Unga män en motsägelsefull grupp.
Bild: Mostphotos

Unga män gäckande målgrupp

Svenska Yles innehållschef Anna Forth kommenterar just unga män, som en grupp överraskare, i Taloustutkimus enkät för Yle.

- Undersökningen visar att 70 procent av finländarna känner att de kan påverka genom att gå och rösta.

Ändå, fortsätter hon, är det bara 40 procent som upplever att de kan påverka politiken på något sätt. Här kommer de unga männen igen in i bilden.

- Det är framför allt män under 30 år som känner att de kan påverka genom politiken, säger hon. De unga männen har också framtidstro och tror att deras liv går mot det bättre.

En graf.
Bild: Yle

Forth säger att det här är värt att tänka på.

- Målar medierna upp en rättvis bild, det finns både och, utslagna män och dem det går väldigt bra för.

Valsedel sätts in i urnan
Bildtext Rösta anses vara viktigt men alla använder inte sin rätt att göra det.
Bild: Yle

Bland Aron Larssons vänner finns det många som inte alls röstar och det här väcker ständigt diskussion.

- Själv röstar jag nog men det är lika viktigt att engagera sig i föreningar - till exempel kring mental hälsa - det här är ett sätt att påverka.

- I alla fall försöker man då göra något och göra sin röst hörd.

En graf.
Bild: Yle

Hälsan toppar listan

I alla ålderskategorier mellan 15-79 år står den egna och de närmastes hälsa högt på listan i Yles enkät. Trygghet och vänner betyder också mycket.

- Nära och kära, vänner och relationer kommer högt på listan, bekräftar Anna Forth.

En graf.
Bild: Yle

Familjebanden viktiga när det strular till sig

26-åriga Aron Larsson säger att familjebanden är avgörande för hur man mår i dag. Familjen erbjuder skyddsnät och kan stöda när det går illa. Han rankar familjebanden högt när det gäller "det goda livet".

- Men det goda livet kräver många pusselbitar, säger Larsson. Det handlar inte bara om pengar, förlorar man jobbet är stödet hemifrån viktigt, särskilt det mentala stödet.

Det finns också många som lever goda liv trots att stödet från familjen är obefintligt. Därför betonar Larsson de många, olika pusselbitarnas betydelse.

Västnyländska elever med en skylt med texten "What about our children?".
Bildtext Klimatet bekymrar på bred front i dag.
Bild: Hanna Othman

Hur ska det gå för mina barn?

En annan överraskning är klimatförändringen, som nu når allt snabbare allmänhetens medvetande, med början i de yngre målgrupperna. Det här syns i Yles enkät.

I åldern 15-44 år finns klimatet med bland de fyra största orosmomenten, tillsammans med hälsa, utkomst eller jobb och familj.

Aron Larsson ser på klimatfrågan ur ett längre perspektiv.

- Hur ska det gå för mina barn, funderar han. Förutom klimatet handlar det om trygghet.

- Tryggheten i Norden betyder mycket, säger han, här skiljer vi oss från andra områden i världen. Jag funderar också över barnens möjligheter. Finns tryggheten kvar för dem, har de möjlighet att studera? Finns det pengar för dem också?

Klimatmarsch i Helsingfors 2015
Bildtext Klimatmarscher har hållits runtom i världen under de senaste åren.
Bild: YLE/Johannes Tabermann

Vården av de äldre oroar också

Både unga och äldre, oberoende av kön, är bekymrade över äldreomsorgen. 46 procent av de svarande i Yles enkät uppgav att vården oroar dem.

- Medelåldern är hög och vi får allt fler pensionärer, det här funderar jag nog över, säger Aron Larsson.

Många är också bekymrade över att klyftorna i samhället ökar mellan dem det går bättre för jämfört med dem som har det sämre ställt.

Yles undersökning visar också att kvinnorna, både yngre och äldre, är mer bekymrade än män.

För många politiker framme - hellre vanligt folk - och komiker

Enkäten visar också att finländarna gärna ser vanliga människor i medierna, tar del av deras berättelser.

- Politikerna är överrepresenterade i medierna, enligt enkäten, säger Anna Forth.

Aron Larsson skulle gärna se flera smarta komiker i medierna.

- Jag menar inte vem som helst, utan de som faktiskt tänker på viktiga frågor, miljö, krig och vardag i dag. Deras synpunkter är intressanta.

- Pointen är att få folk att skratta! När det här händer blir folk engagerade och reagerar med känslor, förklarar Larsson.

Via humor kan man ta upp flera synvinklar

Aron Larsson

Han ser mest på humorrelaterat via sociala medier, youtube eller via kolumner. Skratt och optimism är viktigt för Larsson.

- Svåra frågor kunde tas upp mera via humor. Det är lättare att ta fram flera olika synvinklar så här.

Demokratin och rösträtten viktigt fortfarande

Finländarnas tilltro till demokratin är hög och finländarna upplever att de kan påverka samhället genom att rösta, visar undersökningen vidare.

- Många upplever ändå att man inte kan påverka politiken som berör vardagen så mycket annars.

Bild på Svenska Yles innehållschef Anna Forth.
Bildtext Anna Forth är innehållschef vid Svenska Yle
Bild: Ilmari Fabritius

Medierna rapporterar mycket om terrorism och invandring i dag, så även Yle.

- En annan överraskning är att de här frågorna kommer ganska lågt på finländarnas lista över orosmoment. Här finns en viss skevhet i förhållande till rapporteringen i dag, fastslår Forth vidare.

Populisterna syns för mycket

Aron Larsson

Aron Larsson är trött på att populisterna ges så stor synlighet i medierna i dag.

- De säger samma sak om och om igen. De är bra på att använda medierna för att driva sin sak, korta fraser.

Larsson betonar att populisterna är på frammarsch men trots det borde man inte ge dem så mycket synlighet.

- Vi behöver inte papegojor som hörs tiotals gånger varje dag. Utan diskussion kring de teman de lyfter fram blir deras snack tomt och ihåligt, säger han.

Undersökningen som diskuteras i artikeln heter "Suomalaisten pelot ja haaveet" (Finländarnas rädslor och drömmar). I den har man kartlagt vad som är viktigt för finländarna just nu och vad som bekymrar dem mest. Den har beställts av Yle och genomförts av Taloustutkimus.

Diskussion om artikeln