Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes och Kaskö ville vänta in vårdreformen – utredningsman tror inte att reformen blir av

Från 2019
Uppdaterad 21.02.2019 16:11.
En skötare håller en äldre persons hand. Den äldre personen sitter i rullstol.
Bildtext Hur vården ska ordnas om det blir en fusion av Kaskö och Närpes är inte klart i dagsläget. Man har skjutit upp behandlingen av vården i väntan på vårdreformen. Arkivbild.
Bild: Mostphotos/Sandnes1970

Hur vården ska ordnas om det blir en fusion av Kaskö och Närpes är inte klart i dagsläget. Man har skjutit upp behandlingen av vården i väntan på vårdreformen. På onsdagskvällens möte konstaterade utredningsman Göran Honga att social- och hälsovårdsreformen inte ser ut att förverkligas.

Fusionsförhandlingarna mellan Kaskö och Närpes framskrider i god takt. På onsdagskvällen började ledningsgruppen behandla vårdsektorn.

- Vi har försökt skjuta upp det tills det blir någon klarhet i social- och hälsovårdsreformen men nu kunde vi inte skjuta upp det längre, säger Mikaela Björklund (SFP) som är fullmäktigeordförande i Närpes.

Mikaela Björklund
Bildtext Mikaela Björklund (SFP)
Bild: Yle/Anna Ruda

Anledningen till att man valde att behandla vården nu var att utredningsman Göran Honga ansåg att social- och hälsovårdsreformen inte ser ut att förverkligas. Därför är frågan om hur social- och hälsovården ska organiseras i framtiden oklar.

Några beslut kring vården och nämnder inom den sektorn blev det inte på onsdagskvällen eftersom det var fråga om en första behandling.

Det som framfördes från både Kaskö och Närpes under mötet var vikten av goda språkkunskaper inom vården.

Kaskös representanter höll fram de investeringsbehov som det finns i staden, bland annat verkar serviceboendet Mariahemmet i Kaskö i en byggnad som är omkring 30 år gammal.

- Framtida vårdbehov, placering av klienter enligt vårdtyngd och behovet av olika typer av kompetens på de olika vårdenheterna är exempel på frågor som behöver beaktas i samband med planeringen av en gemensam vårdsektor, säger Carl-Gustav Mangs (SFP) som är stadsstyrelseordförande i Kaskö.

Carl-Gustav Mangs
Bildtext Carl-Gustav Mangs (SFP)
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Två nämnder för tre sektorer

Efter onsdagens möte står det klart att bildningen, kulturen och fritiden delas upp i två nämnder.

I dag har Närpes tre nämnder för bildning, kultur och fritid. Kaskö har en gemensam nämnd för de tre områdena.

Den nya staden skulle få en gemensam tjänstemannaavdelning för bildning, kultur och fritid. Men det blir två skilda nämnder. En nämnd för bildning och en gemensam nämnd för kultur och fritid.

Bildningsnämnden kommer att ha två sektioner under sig, en svenskspråkig och en finsk.

- Det skulle bli så förfärligt många frågor i en nämnd och det skulle ställa stora krav på beslutsfattarna. Med skilda nämnder kan beslutsfattarna vara sakkunniga inom ett område. Det ökar också demokratin när fler förtroendevalda fördelas på två nämnder, säger Björklund.

Inte alltid överens

Ledningsgruppen för utredningen av en fusion mellan Kaskö och Närpes har sammanträtt flera gånger. Arbetet har framskridit i god takt och man har gått genom sektor för sektor.

Mikaela Björklund säger att arbetet inom ledningsgruppen för utredningen av en eventuell fusion har gått bra så här långt.

- Vi har haft en bra dialog och möten har hållits i god anda. Vi har inte alltid varit av samma åsikt men det är ganska självklart att det är så för annars skulle vi inte behöva göra någon utredning, säger Björklund.

Tanken är att fusionsavtalet ska bli klart under våren så det kan gå till hörande av invånarna före sommaren. Om det blir informationsmöten, enkät eller folkomröstning kan Mikaela Björklund inte säga.

När respektive stadsfullmäktigen ska fatta beslut om fusion eller inte är inte klart i det här skedet.

Diskussion om artikeln