Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Vi har fotat döda katter och råttor i ventilationen" - den giftiga luften i Hongkongs skyskrapor renas med finländska krafter

Från 2019
Vy över Hongkongs skyskrapor.
Bildtext Det finns fler skyskrapor i Hongkong än i någon annan stad. I de flesta höghusen är inomhusluften inte av acceptabel kvalitet.
Bild: Björn Ådahl/Yle

I de kinesiska storstäderna är inomhusluften ofta ännu mer hälsovådlig än den ökänt smutsiga luften utomhus. En finländsk expert säger att även om stadsborna äntligen börjar bli medvetna om problemet inandas hundratals miljoner kineser skadlig luft både i sina hem och på arbetsplatserna.

Med fasa väntar Vesa Mäkipää varje gång på vad hans robotar har hittat. Han har programmerat robotarna så att de kan filma ventilationskanaler i de oräkneliga skyskraporna i det autonoma Hongkong och andra storstäder.

- Vi har fotat döda katter och råttor, levande och döda fåglar och så vidare. Det är obehagligt att ens tänka på hurudan inverkan mögliga kadaver har på inomhusluften, säger han.

Också sjukhusen är ohälsosamma

Mäkipää har i mer än tio år sålt finska luftrenare i Asien med Hongkong som bas. Han är speciellt upprörd över att det rika Hongkongs ledning fortfarande är ovillig att satsa pengar på att hålla luften ren i till exempel allmänna sjukhus och skolor.

- Det är närmast kriminellt med tanke på de avsevärda hälsoriskerna. Ledarna har så mycket pengar till sitt förfogande att de utan problem kunde hålla inomhusluften ren i alla allmänna utrymmen, konstaterar Mäkipää.

När Mäkipää har visat fotografier som hans robotar har tagit i smutsiga ventilationskanaler har beslutsfattarna bara ryckt på axlarna. Hittills har de endast infört vagt utformade riktlinjer för luftkvaliteten i kontorsbyggnader.

En man står framför en halvbyggd skyskrapa med en väska på axeln.
Bildtext Finska luftrenare ser till att luften är hälsosam i Hongkongs högsta skyskrapa även under smogiga dagar. Mäkipää är glad över att han fick byggnadens ägare övertygade om att det lönade sig att installera luftrenarna.
Bild: Björn Ådahl/Yle

Karcinogener till salu

Också i det övriga Kina har Mäkipää stött på hårresande förfaranden. Där har problemen med den oerhört smutsiga utomhusluften överskuggat det som sker inomhus.

Som exempel nämner Mäkipää att väldiga mängder produkter som innehåller formaldehyd och andra cancerframkallande ämnen fortfarande är till salu i Kina. Det är frågan om bland annat byggmaterial, målfärg, lim och möbler.

- Nuförtiden vet många stadsbor att formaldehyd gör luften farlig. Dessvärre har bara en del av dem råd att skaffa sig luftrenare, konstaterar han.

Rök från spisar dödar en halv miljon kineser varje år

Inomhusluften är ofta skadlig för hälsan också utanför städerna. Enligt Kinas miljöministerium inandas drygt en fjärdedel av alla barn på landsbygden hälsovådlig luft i sina hem.

Det beror på att en stor del av jordbrukarna använder kolbriketter och annat förorenande bränsle när de kokar mat och värmer upp hemmen under vintern. Röken från spisarna uppskattas döda en halv miljon kineser varje år.

På landsbygden känner få till att inomhusluften kan vara farlig. I städerna har kineserna däremot börjat skydda sig.

År 2013 hade drygt tre miljoner hushåll skaffat sig en luftrenare. Nu uppskattas antalet ha mer än fördubblats till 7,5 miljoner, och siffran ökar hela tiden snabbt.

Det styrande kommunistpartiet har hittills så gott som helt försummat problemen med inomhusluften. Miljöministeriet har till exempel aldrig utrett hur stor del av stadsborna som inandas hälsovådlig luft i sina hem och på arbetsplatserna.

Den privata sektorn har däremot börjat fästa uppmärksamhet på inomhusluftens kvalitet. Allt fler kontor förses med högklassiga luftrenare samtidigt som hotellen har börjat göra reklam för att luften i rummen garanterat är ren.

Mögel överallt

I det fuktiga södra Kina är det dessutom vanligt att det uppstår mögel. Mäkipää berättar att de flesta kontoren som han har besökt i Hongkong har haft uppenbara mögelskador.

- Också i en stor del av hemmen finns det mögel. I Hongkong är luften så fuktig att det är svårt att utan en renare hindra mögelskador, säger han.

Mycket riktigt beskriver Mäkipää Hongkongs berömda skyskrapor som verkliga pesthärdar. Allt fler privata fastighetsbolag har visserligen börjat installera luftrenare i sina byggnader, men det dröjer länge innan läget blir tillfredsställande.

Det var som att slåss mot väderkvarnar

Vesa Mäkipää

Mäkipääs bolag Lifa Air började fungera i Hongkong efter att han av finländska bekanta blev underrättad om problemen med inomhusluften. Efter det utvidgades verksamheten till det övriga Kina, Bangkok och Mellanöstern.

- Till en början var det som att slåss mot väderkvarnar. Folk visste helt enkelt inte att inomhusluften kunde skada hälsan, berättar han.

Nu går Mäkipääs luftrenare åt som smör i solsken i alla asiatiska marknadsområden. Kunderna är i första hand antingen företag eller privatpersoner som har förstått att det inte bara är utomhusluften som kan vara ohälsosam.

Diskussion om artikeln