Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö överväger att köpa ett år till av Attendo

Från 2019
Två händer håller i sjukhsets sänggavel.
Bildtext Hangö stad förlänger kanske avtalet vid vårdhemmet Källan med vårdföretaget Attendo. (Arkivbild).
Bild: YLE / Marcus Rosenlund

Hangö stads och vårdföretaget Attendos avtal om vårdhemmet Källan löper ut om två månader. Staden överväger nu att ta i bruk det ena optionsåret, med andra ord köpa ett år till av Attendo.

Optionsperioden skulle sträcka sig från första maj 2019 till slutet av april 2020.

Grundtrygghetsnämnden skulle behandla saken på torsdagen (21.2) men ärendet drogs bort från föredragningslistan.

Det nuvarande avtalet löper ut sista april så det är sannolikt att nämnden måste fatta beslut i saken inom kort.

Vårdhemmet Källan i Hangö som ägs av Attendo.
Bildtext Vårdhemmet Källan i Hangö. (Arkivbild)
Bild: Yle/Patrik Skön

Vårdhemmet Källan erbjuder så kallat effektiverat serviceboende. Det betyder att klienterna behöver vård och omsorg dygnet runt.

Nytt koncept för köp av äldreomsorg

Förslaget som fanns i föredragningslistan men som drogs bort innan mötet var alltså att köpa ett år till av Attendo vid Källan.

Efter det skulle Hangö delta i en stor gemensam upphandling tillsammans med Esbo och flera andra kommuner i Västnyland.

Ärendet som gällde den gemensamma upphandlingen bordlades. Det betyder att grundtrygghetsnämnden i Hangö fortsätter behandla saken senare.

Den nya upphandlingsmodellen sägs motsvara den som skulle gälla om vårdreformen blir verklighet. Den skulle garantera samma vårdkvalitet och likadan prissättning i samtliga deltagande kommuner.

Västnyländska kommuner planerar gå med i samarbetet

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vichtis och Högfors har redan tidigare upphandlat effektiverat serviceboende tillsammans. Deras avtal löper ut i slutet av 2019 så det är en lämplig tidpunkt för andra kommuner att haka på.

Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo planerar nu att gå med i samarbetet.

Konsultbolaget Nordic Healthcare Group NHG har utrett olika samarbetsmöjligheter inom social- och hälsovården för de tio västnyländska kommunerna.

Målet är en modell där kommunen bestämmer serviceboendets pris och minimikvalitet. Alla sådana vårdproducenter får sedan vara med som uppfyller kraven och vill erbjuda tjänsten till det bestämda priset.

Vårdproducenter ska konkurrera om klienter

Vårdproducenterna ska sedan tävla om klienter med vårdkvalitet - den som erbjuder den bästa vården får flest klienter.

Kommunen betalar samma pris till alla producenter. Klienten betalar klientavgift till kommunen och hyra till vårdproducenten.

Vården ska erbjudas både på finska och svenska.

Klienten får flytta till ett annat boende om hen inte är nöjd med servicen i sitt eget boende.

Trots att upphandlingen är gemensam, får varje kommun själv bestämma vad de köper.

Modellen ska också gagna små kommuner som Hangö där det kanske inte finns tillräcklig expertis om upphandlingsjuridiken.

Livlig debatt efter Esperiskandalen

Äldreomsorgen har väckt mycket diskussion de gångna veckorna.

Den övervakande statliga myndigheten Valvira beslutade stänga ett av företaget Esperi Cares boenden på grund av många allvarliga brister.

Det hade bland annat kommit fram att personalstyrkan inte motsvarade det som Kristinestad avtalat om med Esperi. I stället fanns fantomvårdare inskrivna på olika arbetspass.

Senare har flera liknande problem uppdagats på äldreboenden runtom i Finland.

Politikerna i Hangö stadsfullmäktige lämnade så sent som i förra veckan in två motioner som gällde privata vårdbolag.

I motionerna kräver undertecknarna att staden sköter både äldreomsorgen och läkartjänsterna vid hälsovårdscentralen i egen regi i stället för att köpa tjänster av privata vårdbolag.

Hangös äldreboenden: Astrea, Källan, Nova

Hangö har tre äldreboenden. Stadens eget serviceboende heter Astrea.

Astrea servicehus i Hangö.
Bildtext Servicehuset Astrea i Hangö. Här sköter staden själv verksamheten.
Bild: Yle/Petra Thilman

Källan är ett av två privata äldreboenden som staden köper vård av. När det föregående avtalet löpte ut för tre år sedan, ville staden ta över verksamheten på Källan.

Men det lyckades inte eftersom fastighetens ägare inte vill hyra den till Hangö stad.

Staden köper också tjänster vid ett annat boende, servicehuset Nova. Staden konkurrensutsatte verksamheten 2017 och valde företaget Esperi Care som vårdproducent på Nova.

En skylt vid Nova Servicehus
Bild: Yle/Linus Westerlund

Beslutet ledde till en besvärsprocess som ännu inte är avgjord. Under den tid besvären behandlas, köper staden tjänsterna vid Nova av Stiftelsen Hangö servicebostäder.

Det är samma stiftelse som äger fastigheten och som har haft hand om vården där tidigare. Det är också stiftelsen som överklagade beslutet att välja Esperi.

Aurorahemmet stängdes nyligen

Marknadsdomstolen gav Hangö stad rätt men stiftelsen nöjde sig inte med det utan förde saken vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som ännu inte har gett sitt beslut.

Bild på Aurorahemmet i Hangö.
Bildtext Aurorahemmet har stängt.
Bild: Yle/Minna Almark

Det privata äldreboendet Aurorahemmet lade nyss ner sin verksamhet i Hangö då ägaren, Aurorastiftelsen, inte längre fick ekonomin att gå runt.

Diskussion om artikeln