Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Var femte skolelev försvinner i Raseborg - Katarinaskolan har 100 elever färre om fem år, visar prognos

Från 2019
Uppdaterad 18.04.2019 11:01.
Fyra elever och en lärare sitter i ett klassrum.
Bildtext Om fem år väntas skolorna i Raseborg ha över 340 elever färre än i dag.
Bild: Mostphotos / Katja Kircher

Antalet skolelever i Raseborg ser ut att minska rejält under de kommande åren, visar stadens prognoser. Alla svenska skolor utom en tappar elever. Förändringen inom båda språkgrupperna är störst i Karis.

Det föds allt färre barn i Finland och det har tvingat kommuner se över sin verksamhet.

I Raseborg var den låga nativiteten en av motiveringarna till att staden tidigare i år beslöt stänga Västerby daghem och förskola och flytta verksamheten till Österby.

Men faktum är att barnen minskar i alla stadsdelar i Raseborg. Det blir väldigt tydligt i skolprognoserna för Raseborg stads skolor.

Prognoserna innefattar de barn som redan är födda i Raseborg och tar inte i beaktande in- eller utflyttning. Det är samma siffror som använts de senaste åren när skolnätet debatterats bland beslutsfattarna i staden.

Du kan se en tabell över alla skolor längst ner i artikeln.

Bildtext De svenska eleverna minskar med 250 stycken på drygt fem år. Det betyder i praktiken var femte elev.

På hösten 2024 väntas skolorna i Raseborg ha 20 procent färre elever i jämförelse med antalet skolelever den här vårterminen.

Minskningen är aningen större i de svenska skolorna för årskurs 1-6 (21 procent) än de finska skolorna (17 procent).

Det handlar i praktiken om totalt 341 skolbarn, nästan lika många som just nu går i Raseborgs största skola, Seminarieskolan i Ekenäs. Den skolan har just nu 355 elever.

Trots det vill fullmäktigeledamöter över partigränserna inte att skolnätets framtid ska upp till behandling snart igen.

Man bör ge arbetsro åt utbildningssidan, barnen och föräldrarna

Ulf Heimberg, SDP

Skolornas framtid debatterades redan när kommunfusionen precis hade genomförts, hösten 2009. Då fanns det ett förslag om att stänga sju skolor i Raseborg.

Diskussionen har kommit och gått under åren och den fördes senast i november 2017. Då beslöt stadsfullmäktige att låta alla skolor vara kvar.

- Man bör ge arbetsro åt utbildningssidan, barnen och föräldrarna, konstaterar socialdemokraten Ulf Heimberg som vill skjuta frågan på framtiden.

Minskar minst i Ekenäsområdet – procentuellt sett

Det är stora skillnader i elevminskningen i Raseborgs olika stadsdelar, beroende på om minskningen står i procent eller i antalet elever.

I de skolor som tidigare hörde till Ekenäs stad minskar de svenska eleverna med 17 procent. Det handlar om sammanlagt 120 elever i Ekenäsområdets sex skolor, varav drygt hälften (67 elever) försvinner i den största skolan Seminarieskolan.

Bildtext Antalet elever i Seminarieskolan börjar enligt prognosen minska från och med hösten 2021.

Minskningen i tidigare Pojo kommuns område är drygt 20 procent, 26 skolelever. Till området hör förutom skolan i kyrkbyn också Billnäs skola.

Värst är läget i Karisområdet, dit Katarinaskolan och Svartå skola räknas. Där försvinner 30 procent av eleverna, totalt 110 stycken.

100 skolelever färre i Katarinaskolan

Två av de skolor som drabbas värst är Katarinaskolan och Pojo kyrkoby skola.

Bildtext Elevantalet går stadigt neråt i Katarinaskolan.

På drygt fem år sjunker antalet elever i Katarinaskolan från 324 till 220, en minskning på 30 procent.

Pojo kyrkoby skola har den högsta elevminskningen procentuellt sett, 37 procent. Men eftersom skolan är relativt liten handlar det om i praktiken om 22 elever.

Pojo kyrkoby skola har i dag 60 elever och hösten 2024 väntas de vara 38 stycken.

Bildtext Elevantalet i Pojo kyrkoby skola minskar med nästan 40 procent.

Den enda svenska skolan i Raseborg som har fler elever om drygt fem år än just nu är byskolan Västerby skola i Ekenäs - en av skolorna som tidigare låg i riskzonen att stänga. Där ökar eleverna med tio stycken fram till år 2024.

Bildtext Enligt prognosen ska Västerby skola växa med tio elever på drygt fem år.

Största minskningen på finskt håll i Karis

Av de finska skolorna i Raseborg mister skolorna i Karis flest elever.

Kiilan koulu i Karis centrum mister cirka 50 skolbarn på drygt fem år. Det är drygt 20 procent av skolans nuvarande elevantal på drygt 220 elever.

I Svartå minskar de finska skolbarnen med 30 procent, från 58 till 40.

Bildtext De finska skoleleverna i Raseborg minskar med drygt 90 stycken på cirka fem år.

I Pojo ser prognosen positiv ut för byskolan Klinkbackan koulu i Åminnefors som tidigare var nedläggningshotad.

Prognosen är sämre för Fiskarin koulu i Fiskars som i dag har 54 elever. På drygt fem år väntas skolan ha 18 elever färre, en minskning på drygt 30 procent.

Den finska skolan i Ekenäs, Hakarinteen koulu, har ett stabilt elevunderlag de kommande åren enligt prognosen.

Elevprognosen inverkar inte på Samlingspartiets ståndpunkt

Samlingspartiet i Raseborg stod på byskolornas sida då skoldebatten blossade upp för tre år sedan. Då föreslog en konsultrapport att sju skolor borde stänga.

Trots att prognosen visar att eleverna i staden minskar med över 300 på drygt fem år håller partiet fast vid sin linje.

Roger Hafström (Saml) anser att små skolor gör Raseborg till en attraktiv boningsort och nya familjer och inflyttning är just det som Raseborg behöver.

- Man ska inte börja med att stänga byskolan för då stänger man nog en del av byn.

SDP vill skynda långsamt

Ulf Heimberg från SDP anser att skolsituationen inte är akut. Han talar för att frågan om skolnätet borde få vila åtminstone den här valperioden och kanske också nästa.

- Inga panikbeslut är värda att tas. Det ställer bara till bekymmer.

Hur länge ska en sådan här fråga få ta? Skoldiskussionerna har varit i gång sedan 2016.

- Det ska ta den tid det behöver ta. Kommunal demokrati ska ha sin gång, då blir det bra.

Bildningsnämndens ordförande Maj-Britt Malmén (SFP) konstaterar att nämnden redan nu har minskat på antalet avdelningar inom småbarnspedagogiken.

Men att skolstängningar skulle bli aktuella nu när budgeten för 2020 görs upp ser hon inte som något alternativ.

Maj-Britt Malmén, en kvinna med rött, kort hår och glasögon står utomhus med ett grönt träd och en brunaktig byggnad i bakgrunden.
Bildtext Maj-Britt Malmén (SFP) tror inte skolnätets framtid tas upp till diskussion inom en nära framtid.
Bild: Anna Hellberg/Yle

Hon tror prognoserna kan påverka till exempel hur Katarinaskolan renoveras men att planeringen av Svartås nya skolcampus har ändå gått så långt att projektet nog blir av.

"Spara pengar på annat håll"

Raseborgs ekonomi är inte stark och det är både socialdemokraten Heimberg och samlingspartisten Hafström medvetna om. De talar ändå för inbesparingar på andra håll än i antalet skolor.

Vi behöver inte ha Finlands dyraste och finaste stadshus i Raseborg

Roger Hafström (Saml)

Hafström listar två projekt som han anser att ha slukat onödiga pengar: Karis järnvägsbro och det nya stadshuset på Ekåsenområdet.

- Vi behöver inte ha Finlands dyraste och finaste stadshus i Raseborg. Det är sådana saker vi ska banta ner på, då har vi pengar för verksamheten.

En man står och lutar handen mot en vägg med fönster. Han tittar in i kameran.
Bildtext Roger Hafström (Saml) anser att skolnätet ska bevaras i sin nuvarande form. Det ska sparas på andra håll än inom bildningen.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Heimberg å sin sida tror att det finns pengar att spara om skolskjutsarna omstrukturerades.

Dessutom betalar Raseborg för mycket för ambulansvården och det går också åt onödiga pengar när patienter får specialsjukvård för att det inte finns plats på stadens egen vårdavdelning, påpekar han.

Statistik är inte alla gånger att lita på. För några år sedan trodde man Västerby skola skulle dö ut och nu visar det en fullständigt annan riktning

Ulf Heimberg (SDP)

Både Heimberg och Hafström betonar vikten av att locka nya invånare till Raseborg.

Maj-Britt Malmén anser att det redan görs mycket för att locka människor till Raseborg. Hon konstaterar att det tyvärr är dagens melodi att människor allt mer flyttar till de stora städerna.

Hon hoppas att antalet skolbarn i framtiden är fler än vad skolprognosen visar just nu.

Ulf Heimberg påminner om att statistik är bra att följa med men att den i regel alltid visar fel.

Ulf Heimberg sitter på en soffa.
Bildtext Ulf Heimberg (SDP) tycker inte man ska förlita sig allt för mycket på statistik och prognoser.
Bild: Bubi Asplund / Yle

- Statistik är inte alla gånger att lita på. För några år sedan trodde man Västerby skola skulle dö ut och nu visar det en fullständigt annan riktning.

Maj-Britt Malmén konstaterar att prognosen för till exempel Österby skola kan påverkas av hur mycket det byggs i det relativt nya bostadsområdet Räfnäs-Kursand. Där tomterna hittills gått åt i bra takt.

Skoljämförelse
Svenska skolorElevantal 2018-2019Elevantal 2024-2025Förändring i procent (antal elever)
Seminarieskolan355289- 19 procent (66 elever)
Höjdens skola137118- 14 procent (19 elever)
Bromarf skola1914- 26 procent (5 elever)
Snappertuna skola4435- 20 procent (9 elever)
Österby skola12399- 19 procent (24 elever)
Västerby skola4050+ 25 procent (10 elever)
Pojo kyrkoby skola6038- 37 procent (22 elever)
Billnäs skola5147- 8 procent (4 elever)
Katarinaskolan324220- 32 procent (104 elever)
Svartå skola4236- 14 procent (6 elever)
Hakarinteen koulu114113- 1 procent (1 elev)
Pohjan kirkonkylän koulu6052- 13 procent (8 elever)
Klinkbackan koulu3638+ 6 procent (2 elever)
Fiskarin koulu5436- 33 procent (18 elever)
Kiilan koulu222173- 22 procent (49 elever)
Mustion koulu5840- 31 procent (18 elever)
Totalt17391398- 20 procent (341 elever)

Så här kom den här artikeln till

Yle Västnyland har under flera år rapporterat om hur nativiteten sjunker i Västnyland, precis som på många andra håll i landet. Det leder till att antalet ettor sjunker och det är svårt på sina håll att fylla dagisplatser.

I början av året motiverades stängningen av Raseborg stads daghem och förskola i Västerby i Ekenäs med att barnen blir allt färre.

För att belysa hur stor minskningen är i Raseborg valde vi att titta på prognoserna för alla stadens skolor. Prognoserna har vi fått av Raseborg stads bildningskansli och det är samma siffror som använts när beslutsfattarna diskuterat skolnätet de senaste åren.

Denna redogörelse är ett led i kampanjen kring Ansvarsfull journalistik.

Artikeln uppdaterades 18.4.2019 klockan 11 med informationen att skolnätet debatterats sedan hösten 2009.

Diskussion om artikeln