Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

"Som vi har sett med Olkiluoto trean är inte kärnkraft en realistisk lösning för tillfället" - Partiernas ungdomsförbund tycker till om klimatfrågor

Från 2019
Tyska miljöaktivister protesterade inför uppföljningsmötet mot kolgruvan i Hambach i Rhenlandet. Kolkraftverk i närheten utnyttjar kol från dagbrottsbrytningen
Bild: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

De flesta av partiernas ungdomsförbund har en grönare agenda än moderpartierna. Det visar sig när vi tog kontakt med flera av förbunden angående Yles klimatenkät.

I torsdags lanserade Yle sin klimatenkät där partiledare svarade på frågor om bland annat utsläppsmål, skogsbruk och kärnkraft.

När det handlar om att skärpa beskattningen för fossila uppvärmnings och trafikbränslen under nästa regeringsperiod håller de flesta ungdomsförbund med.

Så här svarade partiledarna på frågan:

Beskattningen av fossila uppvärmnings- och trafikbränslen måste skärpas ordentligt under nästa regeringsperiod.   Ja: VF, Gröna. Nej: Sannf, Blå, C, KD, SFP, Saml. Kan inte säga: SDP.

Det enda förbundet som håller med sitt moderparti om att beskattningen inte ska skärpas är Centerungdoms ordförande Suvi Mäkeläinen.

– Vi måste förbättra möjligheten för konsumenter att använda sig av förnybara energikällor. Det är inte en hållbar lösning att tvinga människor som är beroende av sin bil att betala mer.

Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo går emot moderpartiet som svarade nej i enkäten och menar att skatterna nog ska höjas.

– Vi är beredda att skärpa beskattningen på fossila bränslen men vi vill inte förbjuda dem. Vi vill se att fossila bränslen fasas ut till 2035 men starkare beskattning är nödvändig om vi ska nå klimatmålen.

Sänk andra skatter

Också Socialdemokratisk Ungdom och Samlingspartiets Ungdomsförbund tycker till skillnad från moderpartiet att beskattningen ska skärpas.

Henrik Vuornos, ordförande för Samlingspartiets Ungdomsförbund anser att man istället kunde sänka andra skatter.

– Vi stöder en reform där vi skärper beskattningen på konsumtion och emissioner. Istället kunde man sänka skatterna för arbetare och företagare.

Också Kristdemokraternas ungdomsförbund, KD Ungas ordförande Aleksi Sarasmaa tycker att en liten förhöjning är nödvändig.

– Någon form av åtgärd måste göras. Jag vill inte att skatterna höjs överdrivet mycket men enligt experter bör bränsleskatten höjas inom en snar framtid.

Kärnkraft en viktig del av Finlands energipolitik

När det handlar om kärnkraft är flera av ungdomsförbunden på samma linje som moderpartierna.

Så här svarade partiledarna på frågan:

Finland ska inte bygga något nytt kärnkraftverk utöver de projekt det redan fattats beslut om (Olkiluoto 3 och Fennovoima). Håller med: VF, Gröna, C. Håller inte med: Blå, KD, Sannf, Saml. Kan inte säga: SFP, SDP

Socialdemokratisk Ungdoms ordförande Mikkel Näkkäläjärvi tycker att kärnkraft är en viktig del av Finlands energipolitik.

– Det är en viktig del av Finlands energipolitik. Vi tycker att Finland ska bygga flera kärnkraftverk. Klimatfrågan är såpass viktig.

Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo motsätter sig inte heller nya kärnkraftsbyggen.

– Vi vill se ekonomiskt hållbara lösningar, då blir kärnkraftsfrågan en annan. Men vi motsätter oss inte nya kärnkraftsverk.

De Grönas Unga och Studerandenas Förbunds ena ordförande Amanda Pasanen tycker precis som moderpartiet att kärnkraft har visat sig vara en långsam och svår lösning för att minska på utsläppen.

– I kampen mot klimatförändringen måste alla lösningar tas i bruk. Vi kan ändå inte lösa alla problem med att bygga fler kärnkraftverk. Som vi har sett med Olkiluoto trean är inte kärnkraft en realistisk lösning för tillfället. Vi vill hellre se en satsning på förnybara energikällor.

KD Unga, Centerungdom och Samlingspartiets Ungdomsförbund är inne på samma linje som moderpartiet.

Rött kött viktigt för finländare

Så här svarade partiledarna på frågan:

Statsmakten borde genom politiska medel försöka minska på konsumtionen av rött kött och mjölkprodukter i Finland.   Ja: VF, Gröna, SDP. Nej: Sannf, KD, C, SFP, Blå, Saml.

När det handlar om huruvida Statsmakten borde försöka minska på konsumtionen av rött kött och mjölkprodukter i Finland håller Centerungdom samma linje som moderpartiet.

Mäkeläinen anser ändå att vi bör satsa på inhemska produkter och en större satsning på vegetariska alternativ.

– Det är inte rimligt att fasa ut kött- och mjölkproduktionen, det skulle bara leda till att köttet importeras utomlandsifrån istället.

Samlingspartiets Ungdomsförbund går hårt emot moderpartiet, Vuornos tycker att vi stegvis måste minska på konsumtionen av rött kött och mjölkprodukter också i Finland.

– På världsnivå är det helt tydligt att vi inte kan fortsätta i samma takt som nu. Vi måste minska både mjölk- och köttproduktionen om vi vill stoppa klimatförändringen. Vi måste också stegvis minska konsumtionen av rött kött och mjölprodukter här i Finland.

Många går emot moderpartiet

Också KD Ungas ordförande Aleksi Sarasmaa går emot moderpartiet

– Vi behöver nödvändigtvis inte beskatta köttet men i skolor borde man föredra vegetariska alternativ. Köttets inverkan på klimatförändringen är ett faktum.

De andra ungdomsförbunden håller med sina moderpartier Socialdemokratisk Ungdom tycker att Finland måste utveckla sin matpolitik mot ett hållbart mål.

– Det är inte en av våra största frågor för tillfället men oavsett är matpolitiken viktig också för oss.

Inte väsentligt

Svensk Ungdom anser inte att det är väsentligt i nuläget. De vill istället precis som Centerungdom att köttproduktionen och mjölkproduktionen ska vara inhemsk.

– Köttproduktionen står för 4,5 procent av Finlands klimatavtryck på medellång sikt. Vi vill se att kött- och mjölkprodukter istället är inhemska och ansvarsfullt producerade.

De Grönas Unga och Studerandenas Förbunds ena ordförande Amanda Pasanen säger att förbundet har kört hårt på en beskattning av animaliska produkter.

– Vi är helt för en beskattning på animaliska produkter. För tillfället är alla växtproteiner mycket dyrare än animaliska i butiken. Vi borde satsa på att styra konsumenterna mot mer hållbara val.

Vänsterunga, Finsk Ungdom och Siniset Nuoret kunde inte nås för en kommentar.