Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Är det viktigt att lära sig om hållbarhet och klimatförändringen även om du studerar datavetenskap eller folkloristik? - "I en idealvärld skulle hållbarhet få finnas med i alla ämnen"

Från 2019
Träd som växer inne i en kristallkula.
Bild: Mostphotos

Allas åtgärder behövs för att klara av klimatkrisen. Det betyder att även universiteten borde ta sitt ansvar, och utbilda sina studerande till framtida klimatlösare, säger Åbo Akademis nyvalda rektor. Men gäller det alla ämnen?

Efter en koll bland några studerande inom olika studieinriktingar vid Åbo Akademi kan det konstateras att skillnaden är stor mellan ämnen om hur mycket man talar om hållbarhet, klimatförändringen och miljöfrågor.

Flera studerande inom humaniora har talat om hållbarhet, medan man inom de mer tekniska ämnena knappt dryftat dessa ord.

Hur viktigt är det att studerande inom olika ämnen förstår sig på begreppet hållbarhet? Är det lika viktigt för en datavetare som för en naturvetare?

Josefine Haikkola, en ung dam med halvlångt hår och brunbeige tröja, studerar kulturanalys vid Åbo Akademi.
Bildtext Josefine Haikkola tycker att det är viktigt att man pratar om hållbarhet också på universitetsnivå.
Bild: Jasmine Nedergård/Yle

"Vi kan inte bara tänka i nuet, vi måste också tänka på framtiden"

Alla studerande som Yle Åboland talat med funderar på klimatförändringen och hållbarhetsfrågor. Vissa mer, andra mindre.

Josefine Haikkola, som studerar kulturanalys, säger att hållbarhetsaspekter nog dyker upp inom hennes ämne, men mera indirekt genom olika sammanhang, då exempelvis normer diskuteras eller liknande.

Hon tycker att det är viktigt att man pratar om hållbarhet också på universitetsnivå.

- Vi måste tänka framåt och inte bara i nuet.

"Större tillförlitlighet hos en professor än till exempel en bloggare"

Även Raymond Stenman, som studerar historia, säger att det är viktigt att tänka på framtiden.

Inom hans ämne diskuteras ändå miljö mera i dåtid, men han har gått kurser inom samhällsvetenskaperna, och där nämns hållbarhet mycket mera enligt honom.

Han tycker att det finns ett mervärde att ha kurser inom hållbarhet, också på universitetsnivå.

- Går man en specifikt kurs här så har man större tillförlitlighet till exempelvis en professor än vad man har till en bloggare eller wikipediasida om det här. Det ger mer tillförlitlighet att det här är en vetenskaplig institution.

"Viktigt med hållbarhetsaspekter, speciellt inom kulturämnen"

Ailana Moore som studerar folkloristik, tycker att klimatförändringen är ett skrämmande koncept och tycker därför att hållbarhetsfrågor är viktiga.

Ailana Moore, en ung kvinna med brunrött halvlångt hår och en beige jacka stående framför en tegelvägg, studerar folkloristik vid Åbo Akademi.
Bildtext Ailana Moore säger att speciellt kulturämnen kan lära sig mycket av att ta in mer hållbarhet.
Bild: Jasmine Nedergård/Yle

Inom hennes ämne pratas det en del om hållbarhet, men hon vill gärna att alla kulturämnen nämner miljöfrågor i sina studier.

Hon tror att det kan hjälpa med engagemanget för miljön.

- Det är viktigt speciellt inom kulturämnen, då det i naturvetenskaper handlar så mycket om fakta, den hårda vetenskapen, medan det i kulturämnen handlar mera om hur människor tänker om saker, hur människor känner om saker, och jag tycker att det är lättare att engagera sig inom det än med hård fakta.

Skogarna är jordens lungor. Bild: YLE/Pentti Palmu
Bildtext Kan mera hållbarhet inom kulturämnen hjälpa människor att bli mer engagerade för miljön och klimatet?
Bild: YLE/Pentti Palmu

Hållbarhetsfrågor tas sällan upp inom teknikämnen

Inom datavetenskap och informationssystem har man knappt nämnt orden hållbarhet eller klimat.

Det säger datavetarna Albert Lindberg och Sebastian Uggla och informationsvetaren Alexis Johansson.

Hur viktigt är det att man lyfter upp hållbarhet också inom ert ämne?

- Personligen skulle jag säga att hållbarhet inte är så jätteviktigt inom till exempel matematik, och vi har mycket matematik inom våra studier. Men om man skulle gå en nivå högre om man är de personer som designar de här större systemena, serverhusena, så då kanske, säger Uggla.

Han funderar en stund och säger sedan:

- Fast samtidigt, nog skulle man ju möjligtvis kunna nämna det i någon kurs, varför inte.

Vincent Wrede, en ung man med svart hår och skäggstugg och med en vit t-skjorta, studerar organisation och ledning vid Åbo Akademi
Bildtext Vincent Wrede studerar organisation och ledning och tycker att affärsmodellerna borde bli grönare.
Bild: Jasmine Nedergård/Yle

"Politikerna styr allt i början, men sedan kommer affärsmodellerna - de borde bli grönare"

Vincent Wrede som studerar organisation och ledning säger att hållbarhet knappt diskuterats inom hans ämne.

- Inte så där jättemycket faktiskt. Nog har vi gått igenom det i någon mån, men vi har inte haft någon kurs i det.

Han tror ändå att det finns mycket inom organisation och ledning som borde ta upp hållbarhetsfrågor.

- Om vi tänker på hur världen förändras så borde det tas upp mera. Politiken styr ju allt till att börja med, men sedan borde man titta på affärsmodeller, och på innovationer inom det. En större andel tänker grönare, så vad kan vi göra av det och hur kan vi vara innovativa inom våra affärsmodeller för att stödja detta ändamål? Så tänker jag.

"Det skulle löna sig att ha några ämnen där man skulle gå lite djupare in på det här"

Kristian Gästgivars studerar nationalekonomi och i hans ämne finns det knappt något fokus på klimatet.

Kristian Gästgifvars, en ung man med svartbågade glasögon, studerar nationalekonomi vid  Åbo Akademi
Bildtext Kristian Gästgifvars tänker inte så mycket på hållbarhet, men han vet att det är ett växande problem med klimatförändringen.
Bild: Jasmine Nedergård/Yle

Men han tycker att det borde finnas mera av det också inom hans ämne.

- Jo, absolut. Det här är ett mycket aktuellt och växande problem. Och det skulle absolut löna sig att ha några ämnen där man skulle gå lite djupare in på de här sakerna. Det är ändå den värld vi lever i, så nog borde det finnas några ämnen som direkt försöker stödja eller förbättra världen på den fronten.

Sustainability studies - en gömd biämneshelhet?

Vid Åbo Akademi finns det faktiskt en tvärvetenskaplig biämneshelhet inom hållbarhet och miljö som heter Sustainability Studies, tidigare kallad Miljökunskap.

Men av de studerande som jag pratade med hade knappt någon gått några av de kurserna och vissa hade inte ens hört talas om dem.

Sinikka Suomalainen, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi säger att man i år kommer lägga upp mer info om kursutbudet och också utveckla kursutbudet nu i år.

Hon uttrycker hur viktigt det är att de finns dessa tvärvetenskapliga kurser.

- Det talas mycket om klimat just nu och det är jätteviktigt att våra studeranden har goda kunskaper om klimatfrågor som de lär sig om på universiteten. Alla problem finns ju inte bara inom ett ämne så man måste ha lite förståelse för andra aspekter, därför är det viktigt med fakultetsöverskridande kurser.

Sinikka Suomalainen, en dam med glasögon, står framför två lådor. På den ena står texten God utbildning för alla. På den andra finns texten Hållbara städer och samhällen. Hon är utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.
Bildtext Sinikka Suomalainen säger att nyttan med att gå kurser om hållbarhet är att man får en realistisk bild av världen och bättre vet hur man borde gör och bidra till att det ska bli mera hållbart.
Bild: Jasmine Nedergård/Yle

"I en idealvärld skulle hållbarhet tas upp inom alla ämnen"

Suomalainen säger att det på hållbarhetssidan utvecklas hela tiden, och det gäller att hela tiden följa med utvecklingen. Hon önskar att man skulle ta upp hållbarhet ännu mera än vad man gör idag på universiteten.

- I en idealvärld inom universitetskursutbudet skulle hållbarhetsaspekten tas upp i alla ämnen. Då skulle man inte behöva ha skilda kurser inom hållbarhet. Men vi är inte där ännu. Därför är det bra att lyfta upp kurser inom hållbarhet skilt.

"Universiteten har ett ansvar att utveckla kunskap kring de här frågorna"

Åbo Akademis nyvalda rektor Moira von Wright tycker att hela frågan om hållbarhet och klimatomställningen är oerhört viktig.

Moira von Wright
Bildtext Moira von Wright.
Bild: Åbo Akademi

Hon tycker att det är självklart att man måste jobba med den frågan på alla nivåer, även på universiteten.

- Jag tycker att universiteten har ett ansvar, ett väldigt stort ansvar när det gäller att utveckla kunskap kring de här frågorna. Inte bara inom ämnena utan också i relation till samhället och samhällets frågor. Och här blir ju också mångvetenskapliga och tvärvetenskapliga samarbeten jätteviktiga och också samarbeten med det omgivande samhället på olika sätt.

"Frågan är större än tekniska lösningar och kunskaper i miljövetenskap"

Själv brinner hon extra mycket för att ha med hållbarhet inom de humanistiska ämnena.

- Jag tycker exempelvis att humanoiraämnena är väldigt viktiga i de här frågorna. För det gäller att förstå vad det är att vara människa i naturen och i relation till världen så det är inte bara en fråga om tekniska lösningar eller kunskaper i miljövetenskap utan det är frågor som är större än så.

Diskussion om artikeln